Inlägg märkta ‘in Sweden’

Spring winds are now coming to us here in Northern Europe from beautiful Liguria. Mille Grazie !

Spring winds from Liguria

draw in over Sweden

In Swedish see down

Now spring winds are blowing healthy here in Northern Europe. The temperature is plus seven degrees and the snow has disappeared. The wind comes from the south and has a scent of Liguria’s mountain by the sea. Feel a scent of grapes and olives from the mountains next to the beautiful and kind city of Levanto in the southeast of Liguria. See that the temperature there is only two degrees warmer than here in the north. Now we have only two days left of the old year and soon we are entering a new decade, 2020. -Wish that the serious violence in our country, Sweden, is now ending and that we again become a country where we feel a sense of security, love and joy.

Levanto in Liguria. Vårvindar kommer nu till oss här i det norra Europa från det vackra Ligurien. Mille Grazie !

Vårvindar från Ligurien

drar in över Sverige

In Swedish

Nu blåser vårvindar friska här i norra Europa. Temperaturen är plus sju grader och snön har försvunnit. Vinden kommer från söder och har en doft av Liguriens berg invid havet. Känner en doft av druvor och oliver från bergen invid den vackra och snälla staden Levanto i det sydöstra av Ligurien. Ser att temperaturen där bara är två grader varmare än här i norr. Nu har vi bara två dagar kvar av det gamla året och snart går vi in i ett nytt decennium, 2020. -Önskar att det allvarliga våldet i vårt land, Sverige, nu upphör och att vi åter blir ett land där vi känner en trygghet, kärlek och glädje.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

Winter

The snow changed life and

the landscape for a while

In Swedish see down

Two inches of snow changed the landscape. The light from the snow gives a calm. The snow has covered the trees and given them a white design. The clouds are cracking and the sun is shining in the snow. The light came back. Just stand and enjoy the silence, the light and all the beauty of the winter landscape.

Looking up at the beautiful white trees. My gaze rests on the water slowly flowing into the small river. Here is good to be with the snow, the magical trees, the birds singing and the beautiful sky.

 

Vinter

Snön förändrade livet

och landskapet för en stund

In Swedish

Två centimeter snö förändrade landskapet. Ljuset från snön ger ett lugn. Snön har klätt träden och gett dem en vit design. Molnen spricker upp och solen strålar i snön. Ljuset kom tillbaka. Bara står och njuter av tystnaden, ljuset och allt det vackra i vinterlandskapet.

Ser upp på de vackra vita träden. Vilar min blick på vattnet som långsamt flyter fram i den lilla ån. Här är gott att vara tillsammans med snön, de trolska träden, fåglarna som sjunger och den vackra himlen.

Salute Håkan Carlberg

The sun is now low on this day in December. Today it passed through the clouds and gave us wonderful light.

The sun gives hope

In Swedish see down

Christmas and the start of the new year will draw us all closer. Today the sun breaks through the heavy gray clouds and the landscape is filled with light. The snow that fell in the night shines beautifully in the sunlight. Wandering in the woods and along the river and enjoying the light, the sun brings power and joy.

Even the moon is up this day, along with his friend the sun.

Winter by the river, Dalälven

Solen ger hopp

In Swedish

Julen och starten på det nya året kommer oss alla allt närmare. Idag bryter solen sig igenom de tunga gråa molnen och landskapet fylls av ljus. Snön som föll i natt lyser vacker i solens sken. Vandrar i skogen och längs älven och njuter av ljuset, solen ger kraft och glädje.

The light will return soon

-Hiking today on the path that leads us up to the sun!

Salute Håkan Carlberg

Malmö, Gustav Adolf’s square on November 28, 2019

Meeting with an Italian couple

In Swedish see down

Sitting in the waiting room at Malmö Central Station, after being interviewed for a job as an educator. Next to me sits a younger couple. They speak Italian! Suddenly I get a feeling of being in Italy. Want to talk to them. I ask if they are from Italy and it turns out they come from Rome. They’re on vacation in Copenhagen and has now traveled across the Oresund Bridge to experience Malmö for a day. They tell how they experience Malmö as so clean, beautiful and at a quiet pace on the streets, no stress. The food tastes better here than in Copenhagen and the prices are significantly lower is one of many experiences they have received.

Stortorget in Malmö, November 28, 2019

The man says he worked for a Swedish restaurant in London for 6 months. The restaurant was owned by a Swedish who was rewarded for his entrepreneurship! They will now walk again in central Malmö to experience the city at dusk. I tells about my dream of moving to Levanto in Italian Liguria and living there the rest of my life. They become happy and we laugh! I show them my book with many texts from Italy, they say they do not understand the Swedish language. It was nice minutes with the Italian couple at Malmö central. Five minutes of talking to the Italian couple provided lots of energy and a feeling of being in Italy. This day filled with rain and heavy winds, with this short meeting, became a day of joy in a Malmö filled with red hearts.

Christmas tree at Stortorget in Malmö, November 28, 2019

Möte med ett italienskt par

In Swedish

Sitter i väntsalen på Malmö Centralstation, efter att ha varit på en intervju för ett arbete som pedagog.. Bredvid mig sitter ett yngre par. De talar på italienska! Plötsligt får jag en känsla av att befinna mig i Italien. Vill tala med dem. Jag frågar om de är från Italien och det visar sig att de kommer från Rom. De är på semester i Köpenhamn och har nu rest över Öresundsbron för att uppleva Malmö för en dag. De berättar hur de upplever Malmö som så rent, vackert och med ett lugnt tempo på gatorna, ingen stress. Maten smakar bättre här än i Köpenhamn och priserna är betydligt lägre är en av många erfarenheter de fått.

Outside Malmö Central Station, November 28, 2019

Mannen berättar att han under 6 månader jobbade på en svensk restaurang i London. Restaurangen ägdes av en svensk som belönats för sitt entreprenörskap! De ska nu åter gå i det centrala Malmö för att uppleva staden i skymningen. Jag berättar att min dröm är att inom kort flytta till Levanto i det italienska Ligurien och leva resten av mitt liv där. De blir glada och vi skrattar! Jag visar dem min bok med många texter från Italien, de säger att de inte kan det svenska språket ha ha. Det blev trevliga minuter med det italienska paret på Malmö central. Fem minuter prat med det italienska paret gav massor av energi och en känsla av att vara i Italien. Denna dag fylld av regn och hård blåst blev med detta korta möte en glädjens dag i ett Malmö fyllt av röda hjärtan. 

Gustav Adolfs square in Malmö filled with bright and warm red hearts, November 28, 2019.

Salute Håkan Carlberg

A day in Stockholm. My son finds a poster with one of his favorite bands.

Designs a sweater

In Swedish see down

Stockholm in my heart. Memories emerge from every time my youngest son and I visited the beautiful city by the sea. We have been to Old Town and Södermalm. From the heights of Söder we have admired the city, the old houses, the water and experienced the special of the city. A big city with a quiet, many small parks, wonderful alleys with beautiful houses, nice people in the alleys and the smell of the sea.

The beautiful city, Stockholm

I design a sweater for my son. It is based on a couple of pictures I took when we visited the city. I choose pictures that tell and evoke memories. I choose a long sleeve sweater in black. Sending my idea with photo to a company in the Netherlands which makes my idea into reality.The picture on the front is taken when the son stops by a poster that tells of one of his favorite bands, Slipknot. On the back of the sweater is a picture of the ”Beggar dog” sitting on the sidewalk at the intersection of Drottninggatan and Strömgatan, near the City Hall. -We have experienced Stockholm many times and long for the next trip there.

A day at Norrmalm in Stockholm

And some music from Stockholm

Mauro Scocco – ”Sarah”

I en annan del av Stockholm, utsikt över Stockholms ström

Designar en tröja

In Swedish

Stockholm i mitt hjärta. Minnen dyker upp från alla gånger jag och min yngste son besökt den vackra staden invid havet. Vi har gått i Gamla Stan och på Södermalm. Från Söders höjder har vi beundrat staden, de gamla husen, vattnet och upplevt det speciella med staden. En storstad med ett lugn, många små parker, underbara gränder med vackra hus, trevliga människor i gränderna och doften av havet.

I en annan del av Stockholm, Östermalm och den Dramatiska teatern

Jag designar en tröja till min son. Den bygger på ett par bilder jag tagit när vi gästat staden. Jag väljer bilder som berättar och väcker minnen. Jag väljer en långärmad tröja i svart. Sänder min idé med foto till ett företag i Nederländerna vilka gör min idé till verklighet. Bilden på framsidan är tagen när sonen stannar vid en affisch som berättar om ett av hans favoritband, Slipknot. På baksidan av tröjan finns en bild på den ”Tiggarhunden” som sitter på trottoaren i korsningen mellan Drottninggatan och Strömgatan, nära Stadshuset. -Vi har upplevt Stockholm många gånger och längtar till nästa resa dit.

Designar även en mugg, som väcker minnen.

In another part of Stockholm, Djurgården

In the Old Town, Stockholm

Ett möte med en hund, en dag på Södermalm i Stockholm.

In Stockholm near the Parliament House: ”Tiggarhunden” – ”The beggar dog” – ”Der Bettlerhund”. This photo is on the back of the sweater.

Salute Håkan Carlberg

Here near Möllevången in Malmö two young boys were shot last Saturday night … one of them died.

A black weekend in Malmö

In Swedish see down

Two 15 year olds were shot at a restaurant in Malmö, during the Saturday night one of them died, the other has serious injuries and hospitalized. Later in the evening a suspected murder attempt of a 25-year-old woman at a bus stop in Malmö. The woman sustained life-threatening injuries and a man aged 20 has been arrested. During this evening, Monday, another teenager, aged 16, was shot in Malmö. He was lightly injured. On site there was a car with several bullet holes.

On October 31, a 28-year-old man was shot dead in Malmö and at the end of August a woman who had her child in her arms was shot. So far this year, there have been 28 blasts in Malmö. Much of the violence is about drugs and organized crime, criminal networks. In 2018, twelve people were shot in Malmö. So far this year, 2019, five people have been shot and most of them indicate that these are deals between criminal gangs.

When it comes to young people aged 15-29, Sweden stands out in the statistics. No other country in Western Europe has as many people of that age involved in firearms and shooting deaths. This according to Ardavan Khoshnood criminologist at Malmö University.

There is now sharp criticism from several parties against Sweden’s Minister of Justice. A great job is also needed within the school to prevent the increase in crime in Sweden! And, it’s about doing it now!

It is now time to take hold of what is happening and once again let Malmö become the wonderful and beautiful city by the sea, where everyone can feel a peace and a security!

En svart helg i Malmö

In Swedish

Två 15 åringar sköts på en restaurang centralt i Malmö under lördag kväll, en av dem avled den andre har svåra skador och vårdas på sjukhus. Senare under kvällen misshandlades, misstänkt mordförsök, en kvinna i 25-årsåldern på en busshållplats i Malmö. Kvinnan fick livshotande skador och en man i 20-årsåldern har begärts häktad. Under denna kväll, måndag, sköts ännu en tonåring, 16 år, i Malmö. Han skadades lindrigt. På platsen fanns en bil med flera skotthål.

Den 31 oktober sköts en 28-årig man ihjäl i Malmö och i slutet av augusti sköts en kvinna som hade sitt barn i sin famn. Hittills i år har det skett 28 sprängningar i Malmö. Mycket av våldet handlar om droger och organiserad brottslighet, kriminella nätverk. Under 2018 blev tolv personer skjutna i Malmö., hittills detta år, 2019, har fem personer skjutits och det mesta tyder på att det handlar om uppgörelser mellan kriminella gäng.

När det gäller unga i åldern 15-29 år sticker Sverige ut i statistiken. Inget annat land i Västeuropa har så många i den åldern som är inblandade i skottlossningar och dödsskjutningar. Detta enligt Ardavan Khoshnood kriminolog på Malmö Universitet.

Här invid Möllevången i Malmö sköts två unga pojkar i lördags kväll … en av dem dog direkt 

Det riktas nu skarp kritik från flera partier mot Sveriges justitieminister. Det krävs även ett stort jobb inom skolan med att förebygga den ökande kriminaliteten i Sverige! Och, det handlar om att göra det nu!

Det nu är dags att ta tag i det som händer, och hänt, och låta Malmö återigen bli den underbara och vackra staden invid havet, där alla kan känna ett lugn och en trygghet!

And some music from Malmö

Salute Håkan Carlberg

The snow is falling

In Swedish see down

-The snow falls and we with it.

Winter has now found itself and beautiful snowflakes single down and lie down safely on trees and grass. The landscape has been given a design full of winter. Time to take off your winter clothes and enjoy the snow and cold.

Snön faller

In Swedish

-Snön faller och vi med den.

Vintern har nu infunnit sig och vackra snöflingor singlar ner och lägger sig tryggt på träd och gräs. Landskapet har fått en design full av vinter. Dags att ta fram vinterkläderna och njuta av snön och kylan.

And some winter music

by Janne Schaffer

Salute Håkan Carlberg