Inlägg märkta ‘in Sweden’

Old cars among

old houses

In Swedish see down

The week’s ”Old Car Meeting” is running under a blue sky and a glorious sun that sparkles in the cars’ paintwork.

”The seventh heaven on wheels” – Ford Thunderbird anno 1955

”Car enthusiasts” meet with their old cars as they park among the old red farms. It is mainly about old American cars and ”old gentlemen”. As an enthusiast of Italian cars, I see only two, an Alfa Romeo and an old Fiat. Meet a man who has a very special car, American of course. He tells me that he is racing in drag racing with a couple of other cars he bought in the US. He is a pensioner, but is still competing actively and has 7 Swedish records in some different classes. People flock to and walk around and experience both the old cars and the old beautiful houses.

SINGER, a beautiful car built in the UK probably the only one in Sweden. The car is from 1954 and has partly a frame of wood, absolutely wonderful. Hope that more new cars are also partly built in wood!

°  °  °

Gamla bilar bland

gamla hus

In Swedish

Veckans ”gammelbilsträff” är igång under en blå himmel och en strålande sol som gnistrar i bilarnas lack.

”Den sjunde himlen på hjul” – Ford Thunderbird anno 1955

’Bil-entusiaster” träffas med sina gamla bilar som de parkerar bland de gamla röda gårdarna. Det handlar främst om gamla amerikanska bilar och ”gamla herrar”. Som entusiast av italienska bilar ser jag bara två, en Alfa Romeo och en gammal Fiat.Träffar en man som har en mycket speciell bil, amerikansk naturligtvis. Han berättar att han tävlar i dragracing med ett par andra bilar som han köpt i USA. Han är pensionär men tävlar ännu aktivt och lära ha 7 svenska rekord i några olika klasser. Folk strömmar till och går runt och upplever både de gamla bilarna och de gamla vackra husen.

SINGER, en vacker bil byggd i Storbritannien, troligen det enda exemplaret i Sverige. Bilen är från 1954 och har delvis en ram av trä, helt underbart. Hoppas att fler nya bilar även byggs delvis i trä!

And some music with

Iggy Pop – The Passenger

Salute Håkan Carlberg

Sweden is blooming, it’s midsummer

Midsummer in Northern Europé

In Swedish see down

Midsummer in Sweden and in Northern Europe. Now the Earth’s axis is inclined towards the sun. Now the year’s longest day falls and the sun is at its highest in the sky. The summer solstice is here and above the Arctic Circle, the sun does not go down! Today, Midsummer Eve, midsummer bars are dressed with flowers and garlands. Then happy people dance around the pole, celebrating with joy the sun and summer. I see many motorhomes with people from Germany and the Netherlands.

Midsummer night was previously subject to magical performances, when vegetation was said to have magical powers and supernatural beings were assumed to be active. One way to sia about the future was to put seven or nine kinds of flowers under the main pillow at Midsummer Night. In the dream you will then see who to live their life with. This is something that is still alive. Now the vegetation is sprouting and many are now starting their holidays.

Sweden is blooming, it’s midsummer

The Midsummer pole

Midsommar i norra Europa

In Swedish

Midsommar i Sverige och i norra Europa. Nu lutar jordaxeln som mest mot solen. Nu infaller årets längsta dag och solen står som högst på himlen. Sommarsolståndet är här och ovanför polcirkeln går solen inte ner! Idag, midsommarafton, kläs midsommarstänger med blommor och kransar. Sedan dansar glada människor kring stången, firar med glädje solen och sommaren. Jag ser många husbilar med människor från bland annat Tyskland och Nederländerna.

Midsommarnatten var förr föremål för magiska föreställningar., då växtligheten sades ha magiska krafter och övernaturliga väsenden antogs vara aktiva. Ett sätt att sia om framtiden var att lägga sju eller nio sorters blommor under huvudkudden på midsommarnatten. I drömmen får man då se vem man ska leva sitt liv med. Detta är något som fortfarande lever kvar. Nu spirar växtligheten och många inleder nu sin semester.

MIdsommar invid havet, Skärså i Söderhamns skärgård  – –  Midsummer by the sea, Skärså in Söderhamns archipelago

The fields in the landscape of Skåne stand in bloom this midsummer.    

And some summer music

by Kalle Moraeus

Salute Håkan Carlberg

Malmø by the sea

Traveling to Skåne

In Swedish see down

Travel down to the south of Sweden and the beautiful city of Malmö next to the Øresund. A company wants to meet me for an interview in Landskrona. Traveling by train and following the Swedish landscape via the train window. The journey goes via sealed forests filled with conifers, beautiful small villages, lakes and towns with beautiful houses. Then comes down to the landscape Skåne and nature now becomes another, it becomes a rolling landscape with meadows and large wind turbines.

The flat Skåne landscape

Arriving in Malmö, where I previously worked and lived, I meet my children. There will be food and coffee ”Fika” at some of our favorite places. Nice hours with lots of talk and laughter. Sleeping over in a hotel with a beautiful view of Malmö. Traveling the next morning to the interview. It will be a positive moment and time will show if I am offered the job. Then travel north via Stockholm. Meet many people on the train and it will be nice talk. It will be a journey of 42 hours, of which the interview occupied 1 hour and 21 hours on the train !!

Sunset over Malmö

En resa till Skåne

In Swedish

Reser ner till det södra av Sverige och den vackra staden Malmö invid Öresund. Ett företag vill träffa mig för en intervju i Landskrona. Reser med ett tåg och följer det svenska landskapet via tågfönstret. Färden går via tätat skogar fyllda med barrträd, vackra små byar, sjöar och städer med vackra hus. Kommer så ner till landskapet Skåne och naturen blir nu ett annat, det blir ett böljande landskap med ängar och stora vindkraftverk.

Malmö vid havet

Framme i Malmö, där jag tidigare både arbetat och bott, träffar jag mina barn. Det blir mat och fika på några av våra favoritställen. Trevliga timmar med mycket prat och skratt. Sover över på ett hotell med vacker utsikt över Malmö. Reser så vidare på morgonen till intervjun. Det blir en positiv stund och tiden får visa om jag erbjuds jobbet. Reser så norrut via Stockholm. Möter många människor på tåget och det blir trevligt prat. Det blir en resa på 42 timmar varav intervjun upptog 1 timme och 21 timmar på tåget!! 

And som music from Malmø

Salute Håkan Carlberg

The Swedish flag winds in the warm wind that blows over Skansen in Stockholm this national day.

National Day in Sweden

In Swedish see down

The sun shines and it blows warm winds with a scent of flowering lilacs. It is June 6 and Sweden’s national day. This day is celebrated throughout the country partly in memory of Gustav Vasa being elected as the King of Sweden on June 6, 1523 and partly in memory of the fact that on June 6, 1809 a new form of government was written. The day is a day to see the country Sweden’s strengths and opportunities and be a day filled with joy.

This day is about joy and a pride in the country of Sweden. King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia have a tough day. In the morning they fly up to Dalarna and visit the celebrations in the cities Borlänge and Ludvika. Then they fly back to Stockholm and participate in a celebration of Haga Park in Solna and at night it’s off to Skansen in Stockholm to take part in a live television broadcast in which the Swedish National Day, a celebration that is loved all over the country Sweden!

Sweden, Sweden loved friend
A tiger ashamed
I know how it feels
When gravity has become a joke
When the silence is scared
What has happened

Welcome, welcome here
Whoever you are wherever you are

The King and Queen fly back to Stockholm after a couple of hours of national day celebration in Dalarna.

Sweden’s national anthem

– You old, You free

°  °  °

Malmö in Sweden

Nationaldagen i Sverige

In Swedish

Solen skiner och det blåser varma vindar med en doft av blommande syrener. Det är den 6 juni och Sveriges nationaldag. Denna dag firas i hela landet dels till minne av att Gustav Vasa valdes till Sveriges konung den 6 juni 1523 och dels till minne av att det den 6 juni 1809 skrevs en ny regeringsform. Dagen är en dag att se landet Sveriges styrkor och möjligheter och vara en dag fylld av glädje.

Denna dag handlar om glädje och en stolthet över landet Sverige. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia har en tuff dag. Under morgonen flyger de upp till Dalarna och besöker firandet i städerna Borlänge och Ludvika. Sedan flyger de åter till Stockholm och deltar vid ett firande i Hagaparken i Solna och på kvällen bär det av till Skansen i Stockholm för att delta i en direktsänd tv-sändning där den svenska nationaldagen firas, ett firande som är älskat över hela landet Sverige!

A Swedish mountain manor from the 18th century. The house is located at Skansen in Stockholm and is donated by my family.

And some music with Mikael Wiehe:

-The country to which it belongs
you and me

And some of the text in English:

This is your country
This is my country
from Ales stones
to northern Lapland
from Bohus rocks
to Gotland steamers
The country it belongs to
you and me
With dark forests
and tall furor
with white birches
and red cottages
with fields and fields
and yards and mines
the country which belongs to
you and me

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Swedish forests inspire

Italians traveling in Sweden

In Swedish see down

The sun rays and it is summer warm, a day in the end of April. The leaves burst out on the branches of the trees and the wood anemone shine beautifully among the green conifers. The path I walk on leads into a parking lot. Here two couples sit and eat food at a table. Their car is parked and when I pass it I see that it has an ”I” on the license plate! Is it really the Italians who traveled all the way up to the middle of Sweden?

I go to the two couples and ask if they have traveled all the way from Italy. They answer yes and tell me that they have traveled from Milan and aim at the small village of Särna, with just under 700 inhabitants, in the landscape Dalarna. It’s about a journey of at least 2300 km single trip. It will be a short but very nice conversation and it once again brought my desire to Liguria and Italy!

The small town of Levanto in beautiful Liguria seen from the mountain peak Monte Rossola

A forest in Sweden full of fir trees

Italienare på resa

In Swedish

Solen strålar och det är sommarvarmt, i slutet av april. Löven spricker ut på trädens grenar och vitsipporna lyser vackert bland de gröna barrträden. Stigen jag vandrar på leder in till en parkeringsplats. Här sitter två par och äter medhavd mat vid ett bord. Deras bil står parkerad och när jag passerar den ser jag att den har ett I på registreringsskylten! Är det verkligen italienare som rest ändå upp till det mellersta av Sverige?

Jag går fram till de två paren och frågar om de rest ända hit från Italien. De svarar ja och berättar att de rest från Milano och har som mål den lilla byn Särna, med knappt 700 innevånare, i Dalarna. Det handlar om en resa på minst 230 mil enkel resa. Det blir ett kort men mycket trevligt samtal och det väckte åter min längtan till Ligurien och Italien!

Piazza del Duomo in Milan

Salute Håkan Carlberg

Centralbadet, Norrmalm in Stockholm

A spring day in Stockholm

In Swedish see down

Back in Stockholm. Get off the train at Centralen and go towards Östermalm. It is Easter and lots of people in the streets and squares. Pass the Kungsträdgården and still the beautiful cherry trees do not bloom. It’s hot and the sun is shining. My goal now is an interview with a company that has its office next door to the Royal Dramatic Theater. It will be a positive interview and time will tell if it leads to a job as a consultant in leadership.

Royal Dramatic Theater – Östermalm Stockholm

So goes on to Östermalm, maybe I’ll go to the house on Linnégatan where my relative Bo Bergman, author, once lived. I take another road and discover new houses and blocks. Meet one of Sweden’s most popular artists, Magnus Uggla, wearing a beautiful black hat, an artist whose music I always liked. Walk in my relative’s footsteps across the bridges leading to Old Town. It’s so hot. People sit outside at restaurants and cafes. Wonderful when we are in the middle of April and just a few weeks ago it was snow and winter!

The Parliament House and the Great Church Tower

So go up to Norrmalm and look for a cool t-shirt for my youngest son. He has mentioned some bands that he would like to have as a print on the shirt. Then find a t-shirt that fits into his music taste. Then go along Drottninggatan to my favorite restaurant Al Forno and eat a good late lunch. Lots of people pass, dressed in light clothes. Everyone goes quiet, no stress. Summer is here.

Restaurant Al Forno at Drottninggatan in Stockholm

Then walk on Norrmalm and pass my father’s best friend’s art school, Pernby’s Painting School. Memories show up. By 1968 I was 12 years old, and traveled with Åke Pernby, my father and his artist friends to Cinque Terre and Levanto in Liguria on a ”painting trip” for three weeks. Memories! Then it has become time for an espresso. I sit on a terrace very close to Parliament House and enjoying the sun. People go by and I can hear languages from all over our world. Stockholm a big city, which gives a feeling of being a beautiful, quiet and safe little village. It will be another beautiful day in ”my” Stockholm, a city in my heart.

Haymarket, Norrmalm – Stockholm

Stureplan, Östermalm in Stockholm

En vårdag i Stockholm

In Swedish

Åter i Stockholm. Kliver av tåget vid Centralen och går mot Östermalm. Det är påsk och massor av människor på gator och torg. Passerar Kungsträdgården och ännu blommar inte de vackra körsbärsträden. Det är varmt och solen stålar. Mitt mål nu är en intervju hos ett företag som har sitt kontor granne med Dramatiska teatern. Det blir en positiv intervju och tiden får visa om det leder till ett jobb som konsult inom ledarskap.

A beautiful house on Östermalm

Går så vidare på Östermalm, kanske skall jag gå till huset på Linnégatan där min släkting Bo Bergman, författare, en gång bodde. Jag tar en annan väg och upptäcker nya hus och kvarter. Möter en av Sveriges mest populära artister, Magnus Uggla, klädd i en vacker svart hatt, en artist vars musik jag alltid gillat. Går i min släktings fotspår över broarna som leder till Gamla Stan. Det är så varmt. Folk sitter ute på restauranger och caféer. Underbart, då vi befinner oss i mitten av april och för bara några veckor sedan var det snö och vinter!

Beautiful bouquets of flowers at Haymarket

Går så vidare upp mot Norrmalm och letar efter en häftig t-shirt till min yngste son. Han har nämnt några band som han gärna vill ha som tryck på tröjan. Hittar så en t-shirt som passar in i hans musiksmak. Går så längs Drottninggatan till min favoritrestaurang Al Forno och äter en god sen lunch. Massor av folk passerar, klädda i lätta kläder. Alla går lugnt, ingen stressar. Sommaren är här.  

En solig vårdag på Al Forno, Drottninggatan

Vandrar sedan vidare på Norrmalm och passerar min fars bästa väns konstnärsskola, Pernbys Målarskola. Minnen dyker upp. Anno 1968 var jag 12 år ung, och reste med Åke Pernby, min far och hans konstnärsvänner till Cinque Terre och Levanto i Ligurien på en ”målarresa” under tre veckor. Minnen! Så har det blivit tid för en espresso. Sätter mig på en uteservering helt nära Riksdagshuset och njuter i solen. Människor går förbi och jag kan höra språk från hela vår värld. Stockholm en storstad, som ger en känsla av att vara en vacker, lugn och trygg liten by. Det blir ännu en vacker dag i ”mitt” Stockholm, en stad i mitt hjärta.

Dags för en Espresso

Strömgatan with the Royal Opera

And some music with Magnus Uggla

Live at Skansen in Stockholm

Salute Håkan Carlberg

My sun has gone down

Exposed to psychological

violence by women

In Swedish see down

There is a fight against men who used violence and humiliation of women. Understands the reaction of all vulnerable women to all the disgusting things they have endured.

Now I myself am exposed to a culture of silence by female managers and leaders. They behave the same way women describe men who treat women badly. What I am now exposed to has broken all over me. I ask questions to the female managers but they answer with a total silence. A culture of silence exists among the female heads of the municipality, Borlänge in Dalarna, I now live in. The women behave in the same wicked and disgusting way as women describe the men who behaved so badly towards women. Everything feels like stone age. The women behave in the same way as the men who are highlighted in the media after violating women. It is difficult to understand why these female managers behave the same way to me as a man.

I try to get answers to what makes me uninteresting, educations and experiences, for them for the various services that I seek within the municipality. I am treated with a total silence! This approach is offensive and feels so outdated and wrong. Can wonder what these women have in the form of leadership training and knowledge of how to deal with people regardless of whether they are women or men. The municipality’s values are: I am here for Borlängebon – I like challenges – I meet every person with openness. This is, in reality, unfortunately only words, nothing that the female leaders live up to.

I have applied for more than 20 jobs as a teacher and leader in the municipality, but have been treated with a total silence when I ask why I am totally uninteresting to them. On the municipality’s website you can read column inches about how good leaders they have and that values are known by all! The municipality has developed a leadership philosophy which, unfortunately, is only words. The municipality writes on its website that 94% of the municipality’s employees can be raised in the middle of the night and rattle the values, but have they understood what it means in reality?

It is strange that the female managers adopt a leadership that vulnerable women have reacted to and talk about in recent years. Is it that leading women become like the men who offended and abused women in our country, in our world? The culture of silence that prevails and the treatment of the female managers makes me feel vulnerable to mental abuse and feels very bad. Why do women assume what they themselves have rightly reacted to when it comes to men’s mental and physical violence. Is it okay that women exercise mental violence against men?

Min sol har gått ner

Utsatt för psykiskt våld

av kvinnor

In Swedish

Det pågår en kamp mot män som brukat våld och förnedring av kvinnor. Förstår alla utsatta kvinnors reaktion över allt det vidriga det fått utstå.

Nu är jag själv utsatt för en tystnadskultur av kvinnliga chefer och ledare. De uppträder på samma sätt som kvinnor beskriver män som behandlar kvinnor illa. Det jag nu är utsatt för har trasat sönder hela mig. Jag ställer frågor till de kvinnliga cheferna men de svarar med en total tystnad. En tystnadskultur råder bland de kvinnliga cheferna i den kommun jag nu bor i, Borlänge i Dalarna. Kvinnorna uppträder på samma elaka och vidriga sätt som kvinnor beskriver de män som betett sig så illa mot just kvinnor. Allt känns som stenålder. Kvinnorna beter sig på samma sätt som de män som lyfts fram i media efter att ha kränkt kvinnor. Det är svårt att förstå varför dessa kvinnliga chefer beter sig på samma sätt mot mig som man.

Jag försöker få svar på vad som gör mig ointressant, utbildningar och erfarenheter, för dem för de olika tjänster som jag söker inom kommunen. Jag bemöts med en total tystnad! Detta bemötande är kränkande och känns så föråldrat och fel. Kan undra vad dessa kvinnor har i form av ledarskapsutbildningar och kunskaper om hur man bemöter människor oavsett om de kvinnor eller män. Kommunens värdegrund är: Jag finns här för Borlängebon – Jag gillar utmaningar – Jag möter varje människa med öppenhet. Detta är, i verkligheten tyvärr bara ord, inget som de kvinnliga ledarna lever upp till.

Jag har sökt mer än 20 jobb som pedagog och ledare i kommunen men bemöts med en total tystnad när jag frågar varför jag är helt ointressant för dem. På kommunens hemsida går att läsa spaltmeter om hur bra ledare man har och att värdegrunden är känd av alla! Kommunen har tagit fram en ledarfilosofi som tyvärr bara är ord. Kommunen skriver på sin hemsida att 94 % av kommunens medarbetare kan väckas mitt i natten och rabbla värdegrunden. Men, har de förstått vad den innebär i verkligheten?

Det är märkligt att de kvinnliga cheferna antar ett ledarskap som utsatta kvinnor under de senaste åren reagerat på och talar om. Är det så att ledande kvinnor blir som de män som kränkt och misshandlat kvinnor i vårt land? Den tysthetskultur som råder och de kvinnliga chefernas tysta bemötande gör att jag känner mig utsatt för en psykisk misshandel och mår mycket illa. Varför antar kvinnor ett ledarskap som de själva så rätt reagerat över när det gäller mäns psykiska och fysiska våld. Är det ok att kvinnor utövar ett psykiskt våld mot män?

Salute Håkan Carlberg