Inlägg märkta ‘Italien’

Beautiful Levanto seen from above

Experience Levanto,

Liguria and Italy

In Swedish see down

Have a great longing for Liguria. I close my eyes and now I see the mountains filled with olive groves and lemon trees. I stand on the top of Monte Rossola. Wander along the beautiful paths and experience the wonderful landscape with mountains, small beautiful villages and the sea. Dreaming further that I eat the local food and drink the wine produced locally with a taste of the beautiful mountains. Wander along the sea through the long tunnels to the small villages of Bonassola and Framura. Living in a beautiful room at Pian di Picche. Then I open my eyes again and am back in Sweden. Levanto is next door to the world-famous area of Cinque Terre which is visited by numerous people from all over the world. Levanto is much calmer and here you get closer to both nature and people.

Beautiful old buildings in Levanto

Eat wonderful good food at Bat’s restaurant Macaja Bar

The phone is ringing. It is my eldest son who calls and he says that he travels down to Levanto to train and have a holiday in Levanto in September. He is the third generation in our family who visits Levanto and Liguria. My father, artist, was the one who took me to Liguria in the 60’s. That experience lives on and I have often visited Liguria over the past 50 years. I recommend you a visit. You will experience the small town, the food, the wine and the nice people. An environment just to be in. Here you get time to walk, swim and have many experiences, both as a person and as a team that wants to develop together. Here, even you who are retired can have beautiful days, hike and enjoy. Please feel free to contact me if you want help traveling down.

Walk in the beautiful tunnels along the sea to the small villages of Bonassola and Framura.

The people of Levanto treat you with joy and warmth – here three happy ladies at Camping Pian di Picche

In another part of Levanto, such beautiful house.

View from the mountain Monte Rossola

Upplev Levanto,

Ligurien och Italien

In Swedish

Har en stor längtan till Ligurien. Jag blundar och ser nu bergen fyllda av olivlundar och citronträd. Jag står på toppen av Monte Rossola. Vandrar längs de vackra stigarna och upplever det underbara landskapet med berg, små vackra byar och havet. Drömmer vidare om att jag äter den lokala maten och dricker vinet som producerats lokalt med en smak av de vackra bergen. Vandrar längs havet genom de långa tunnlarna till de små byarna Bonassola och Framura. Bor i ett vackert rum på Pian di Picche. Så öppnar jag åter mina ögon och är åter i Sverige. Levanto ligger granne med det världsberömda området Cinque Terre som besöks av mängder av människor från hela världen. Levanto är betydligt lugnare och här kommer man närmare både natur och människor.

Next to the beach in Levanto

A beautiful house in Levanto

Telefonen ringer. Det är min äldste son som ringer och han berättar att han reser ner till Levanto för att träna och ha semester i Levanto i september. Han är den tredje generationen i vår släkt som besöker Levanto och Ligurien. Min far, konstnär, var den som tog mig med till Ligurien på 60-talet. Den upplevelsen lever kvar och jag har under de senaste 50 åren ofta besökt Ligurien. Jag rekommenderar dig ett besök. Du får uppleva den lilla staden, maten, vinet och de trevliga människorna. En miljö att bara vara i. Här får du tid för att vandra, bada och ha många upplevelser, både som person och som t ex ett arbetslag som vill utvecklas tillsammans. Här kan även du som är pensionär ha vackra dagar, vandra och njuta. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att resa ner.

Fashion Café in Levanto – here you eat wonderful ice cream and locally produced food.

Hike and enjoy in the wonderful mountains along the sea – ”Just be here and now”

Salute Håkan Carlberg

Milano. Duomo di Milano

Winter Olympics 2026

in

Milan and Cortina 

°  °  °

Now it is clear!

Italy, Milano/Cortina, was commissioned to organize the Winter Olympics 2026. Warm congratulations to Italy!

Milano Centrale

Now all Italy is dancing happily!

Italy dances full of joy!

And some music from Sweden by ABBA

”The winner takes it all”

Salute Håkan Carlberg

Students at the school Petrarca in the small town of Levanto in Liguria, Italy.

Reading project in Levanto, Italy – Fun Fiction

In Swedish see down

On the morning of Thursday, June 6, at the school ”Petrarca” in Levanto, the winners were awarded ”Fan fiction”, which is part of the project ”What makes a book for the community!” This is part of a literature project financed by the municipality of Levanto and ”Mibac”. A project whose purpose is to spread and increase the reading of books, and especially among young people.

The sub-project has been about pupils challenging each other to rewrite the end of a book by Dino Buzzati, an Italian writer, journalist and painter. When the winners were presented, the Mayor of Levanto, Luca Del Bello, Principal Luca Del Bello and the Librarian Rosella Trevisan attended. The winners were awarded books! At the school there are 140 students divided into six classes. This project is very important and a good initiative, to increase young people’s reading, by the small municipality of Levanto with about 6,000 inhabitants. The town is very beautiful next to Mare Ligure in southern Liguria.

I det centrala av den lilla staden Levanto – In the center of the small town of Levanto

Läsprojekt i Levanto, Italien – Fun Fiction

In Swedish

Under morgonen torsdagen den 6 juni, på skolan ”Petrarca” i Levanto, tilldelades vinnarna i ”Fan fiction” som är en del av projektet ”Vad gör en bok för gemenskapen!” Detta är en del av ett litteraturprojekt som finansieras av Levanto kommun och ”Mibac”. Ett projekt vars syfte är att sprida och öka läsningen av böcker, och då speciellt bland ungdomar.

Delprojektet har handlat om att eleverna skall utmana varandra i att skriva om slutet av en bok av Dino Buzzati, en italiensk författare, journalist och målare. När nu vinnarna presenterades deltog borgmästaren i Levanto, Luca Del Bello, rektorn Luca Del Bello och bibliotekarien Rosella Trevisan. Vinnarna belönades med böcker! Vid skolan finns 140 elever fördelade på sex klasser. Detta projekt är mycket viktigt och ett bra initiativ, för att öka ungas läsande, av den lilla kommunen Levanto med ca 6 000 innevånare. Staden ligger mycket vackert invid Mare Ligure i det södra Ligurien.

Levanto, den lilla vackra staden invid havet Mare Ligure – Levanto, the pretty little town by the sea Mare Ligure     

barnböcker

-Jag drömmer om att de böcker jag författat skall bli översatta till italienska. -I dream that the books I wrote will be translated into Italian.

Levanto och vacker och mycket framåt kommun – Levanto e bellissimo e molto avanzato comune – Levanto and beautiful and very forward municipality

Salute Håkan Carlberg

The sun and the heat came back to Levanto and people walk to the beach next to the beautiful sea Mare Ligure and bathe. June 1, 2019

Sweden returned the sun and

the heat to Italy

In Swedish see down

A few weeks ago we stole the sun and heat from Italy. Now in Northern Europe we have left both the heat and the sun back to Italy. In the small town of Levanto in Liguria, the people are now searching for the beach and bathing in the beautiful waters of Mare Ligure. A warm and light breeze blowing from west today. I now hope that many visitors flock to Levanto and enjoy the sea, the mountains filled with olive trees, lemon trees and grapes. The summer came again to Italy, and here in the north it became colder and less sun.

Till stranden i Levanto söker sig nu många människor för att njuta av solen, värmen och det vackra havet. 1:a juni 2019.

Sverige lämnade tillbaka solen

o värmen till Italien

In Swedish

För några veckor sedan stal vi solen och värmen från Italien. Nu har vi här i norra Europa lämnat tillbaka både värmen och solen. I den lilla staden Levanto i Ligurien söker nu människorna sig till stranden och badar i det vackra vattnet i Mare Ligure. En varm och lätt bris blåser från väst idag. Jag hoppas nu att många besökare strömmar till Levanto och njuter av havet, bergen fyllda av olivträd, citronträd och druvor. Sommaren kom åter till Italien, och här i norr blev det kallare och mindre sol.

And here’s a wonderful song from Levanto.

The singer Augusto Mazzantini was born in Levanto and lived there all his life, he was nicknamed ”Coco”.

The beach of Levanto at lunchtime June 1, 2019

Salute Håkan Carlberg

Levanto, the sea and the beautiful mountains

Love Levanto in Liguria

In Swedish see down

Are you thinking of visiting Liguria and the beautiful little town of Levanto? There are many good private accommodations to live well in. Here you are close to everything to the sea, to the mountains for communications and the world-famous area of Cinque Terre. The advantage of staying in Levanto is that it is a bit calmer than in the Cinque Terre. Levanto is wonderful whether you’re a small child or a senior.

In another part of Levanto

Wonderful mountains surround Levanto on three sides and the sea forms a beautiful fourth side with baths and experiences for everyone. Now, a number of family business, including Serafina a small family-run guest house, have formed an association ”Levanto Hospitality” and they present themselves on Facebook. Levanto and the beautiful villages of Bonassola and Framura, villages that you reach via a beautiful walk along the sea, give you beautiful walks, wonderful food and just being. Go to https://www.facebook.com/levantohospitality/ and see more. I myself have lived on some of the family-run accommodation in Levanto and it has been very good both the accommodation itself and breakfast, good reception and service. Amare Levanto – Love Levanto !

Bonassola. 20 minutes walk along the sea from Levanto

And some new music from Italy

with Irene Grandi

°  °  °

Levanto

Älska Levanto i Ligurien

In Swedish

Funderar du på att besöka Ligurien och den vackra lilla staden Levanto? Där finns många bra privata boenden att bo bra i. Här är nära till allt till havet, till bergen till kommunikationer och det världsberömda området Cinque Terre. Fördelen med att bo i Levanto är att det är lite lugnare än i Cinque Terre. Levanto är underbart oavsett om du är ett litet barn eller en pensionär.

A part of Levanto

Underbara berg omger Levanto på tre sidor och havet utgör en vacker fjärde sida med bad och upplevelser för alla. Nu har ett antal familjeföretag inom boende, bland annat Serafina ett litet familjeägt pensionat., bildat en förening ”Levanto Hospitality” och de presenterar sig på Facebook. Levanto och de vackra byarna Bonassola och Framura, byar som du når via en vacker vandring längs havet, ger dig vackra vandringar, underbar mat och att bara vara. Gå in på https://www.facebook.com/levantohospitality/ och se mer. Jag har själv bott på några av de familjedrivna boenden i Levanto och det har varit mycket bra såväl själva boendet som frukost, bra bemötande och service. Amare Levanto – Älska Levanto!

Wonderful hike in the beautiful mountains around Levanto

A good breakfast in the beautiful garden of Serafina guest house in Levanto

Salute Håkan Carlberg

 

Senate President Elisabetta Casellati with Greta Thunberg (Photo: Reuters)

Climate demonstration

in Rome with Greta

In Swedish see down

Yesterday, Greta Thunnberg, founder of ”FridaysForFuture” spoke to the Senate in Rome, invited by Senate President Elisabetta Casellati, at the seminar ”Climate and weather changes.” To Palazzo Madama, where Greta kept her speech, she chose to go in an electric car.

Thousands of young people participated in the FridaysForFuture demonstration in Rome. Photo: Reuters

Today, Good Friday, Greta spoke at the demonstration in Piazza del Popolo in Rome. ”La Greta” spoke to 25,000 people at today’s FridayForFuture in Rome ! ! !

The electricity needed at demonstrations in Rome produced by people using their bikes. Photo: La Repubblica

-Thank you Greta and everyone who participated in

”FridaysForFuture” throughout our world.

Thanks also to the Pope and the Italian

Government who met Greta.

All in order to get a planet that gets a better life.

”There is no more time to wait now”

”Non c’è più tempo”

°  °  °

Rome, the climate demonstration with Greta Thunberg

°  °  °

Greta Thunberg vid sitt tal i senaten den 18 april. ”Clima: il tempo cambia, è tempo di cambiare”

Klimatdemonstration

i Rom med Greta

In Swedish

Igår talade Greta Thunberg, grundaren för ”FridaysForFuture” inför senaten i Rom, inbjuden av Senatspresident Elisabetta Casellati, vid seminariet ”Klimat och väderförändringarna. Till Palazzo Madama där Greta höll sitt tal, valde hon att åka i en elbil. Idag, långfredagen talade Greta vid demonstrationen på Piazza del Popolo i Rom.

Demonstranter vid FridaysForFuture i Rome. Photo: La Repubblica

Tack Greta och alla som deltog vid

”FridaysFor Future” i hela vår värld.

Tack också till påven och den italienska

regeringen som träffade Greta.

Allt för att vi skall få en planet

som får ett bättre liv.

”Det finns inte mer tid att vänta nu”

FridaysForFuture, thousands of young people in Piazza del Popolo together with Greta Thunberg. Photo: La Repubblica

 

”La Greta” talade inför 25 000 människor vid dagens FridayForFuture i Rom!

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

 

FridaysForFuture in Milano

Millions of young people

around the world are

on strike for the climate

In Swedish see down

On Friday, March 15 at 12 o’clock, the crowd gathered at Sergels Torg in Stockholm began to move towards Mynttorget, where the inspiration for the initiative – Greta Thunberg – sat every Friday. Now Greta is standing on Mynttorget and receiving the large crowd. She takes a microphone and says: – It is not we who are here who are responsible for the climate crisis. We strike because we want a future, and we will continue! Then sang music sisters First Aid Kit.

Greta holds a speech in Stockholm. Photo: Sofia Erséus.

In Milan, it is said that it is the young Greta Thunberg who has caused the young people in Milan to act, through which they gained knowledge of how serious the climate crisis is in our world. In Milan, 100,000 thousand attended, in Rome thirty thousand, in Florence ten thousand and total in Italy 1 million children and youths strike !!

FridaysFor Future in Rome

”FridaysForFuture”, the student struggle against climate change sees the largest number of meetings in Italy and France. Italy, with 235 organized meetings, is the most active country, first in France (216), Germany (199), the United States (168), Sweden (129) and the United Kingdom (111). Europe includes the event in Spain (65), Portugal (36), Belgium (31), Ireland (31) and Finland (26).

Fridays For Future at piazza De Ferrari in Genua. Photo: bussalino

°  °  °

At the demonstrations in Stockholm,

First Aid Kit sang

°  °  °

FridaysFor Future at Sergels Torg in Stockholm. Photo: Stefan Källstigen

Miljoner ungdomar

i hela världen

strejkar för klimatet

In Swedish

Fredagen den 15 mars klockan 12 började folkmassan som samlats på Sergels Torg i Stockholm att röra på sig för att tåga mot Mynttorget, där inspirationen för initiativet – Greta Thunberg – suttit varje fredag. Nu står Greta på Mynttorget och tar emot den stora folkmassan. Hon tar en mikrofon och säger: – Det är inte vi som står här som är ansvariga för klimatkrisen. Vi strejkar för att vi vill ha en framtid, och vi kommer att fortsätta! Sedan uppträdde First Aid Kit.

FridaysForFuture in Milano

I Milano säger man att det är den unga Greta Thunberg som fått de unga i Milano att agera, genom henne fick de kunskap om hur allvarlig klimatkrisen är i vår värld. I Milano deltog 100 000 tusen, i Rom trettiotusen, i Florens tio tusen och totalt i Italien strejkade 1 miljon barn och ungdomar!!

FridaysForFuture på piazza De Ferrari i Genua. Photo: bussalino

”FridaysForFuture”, studentstriden mot klimatförändringarna ser det största antalet möten i Italien och Frankrike. Italien, med 235 organiserade sammankomster, är det mest aktiva landet, första i Frankrike (216), Tyskland (199), USA (168), Sverige (129) och Storbritannien (111). I Europa ingår evenemanget i Spanien (65), Portugal (36), Belgien (31), Irland (31) och Finland (26).

FridayFor Future somewhere in Italy

Salute Håkan Carlberg