Inlägg märkta ‘la vita’

About life – a rainbow

°  °  °

Like the weather, life changes between sun and rain.

Liksom vädret växlar livet mellan sol och regn.

Come il tempo, la vita cambia tra il sole e la pioggia.

Wie das Wetter ändert sich das Leben zwischen Sonne und Regen.

就像天氣一樣,生活在陽光和雨水之間變化。

The rain is falling, the sun is coming

The sun come back – the life also

And some sunny music with

Axwell and Ingrosso

Salute Håkan Carlberg

 

Grönt - Håkan Carlberg

VERDE – GREEN – GRÖNT. Parco della città nella città universitaria di Lund – City Park in the university town of Lund

A poem, a green day in June
En dikt, en grön dag i juni
Una poesia, un giorno verde nel mese di giugno

°  °  °

A Green Day In June

°

Despite a heavy time now is all things green, green.

Where is life going?

Into all that green?

Maybe a dream that all will be green

not just the trees and the grass

but that life should be

green green

°  °  °

Grönt - Håkan Carlberg

Green Green

°  °  °

En Grön Dag I Juni

°

Trots en tung tid är nu allt grönt grönt.

Var bär det av?

In i allt det gröna? 

Kanske en dröm om att allt skall bli grönt

inte bara träden och gräset

utan att hela livet skall bli 

grönt grönt

°  °  °

Stefan Sundström – Grön Grön Grön 

Grönt - Håkan Carlberg

Verde Verde

Timbuktu – Allt Grönt

Grönt - Håkan Carlberg

Grönt Grönt

Salute Håkan Carlberg
Vårblommor H CArlberg

Florescence – Blomningstid – Il tempo di fioritura

 In English see down!

Månaden april är kommen

Snön faller här i ”södern”

våren lyser med sin närvaro i södra Norrland.

Blommorna blommar.

Trädens knoppar väntar på att solen och värmen skall göra sitt antåg

och äntligen få slå ut.

Vågorna rullar höga invid stranden i den lilla liguriska staden Levanto.

Vågorna samlar surfare invid Mare Ligure

allt medan snön faller invid Öresund.

Kanske vänder det snart och vi går mot varmare tider.

Kanske vänder det snart och den arbetslöse får ett arbete.

Kanske vänder livet snart och blir ett värdigt liv att leva.

Kanske finns en kärlek och ett liv värt att leva därframme.

Livet, vänd nu

 °  °  °

The month of April has come

Snow fall here in the ”South” while the spring are conspicuous

by their presence in southern Norrland.

Fowers are blooming.

Tree buds waiting for the sun and heat that will do its part to get them to turn out.

Waves are rolling high near the beach in the small Ligurian town of Levanto.

The waves attract surfers to Mare Ligure

while snow falls beside the Øresund.

Maybe it turns soon and we are moving towards warmer times.

Maybe it turns soon and the unemployed get a job.

Maybe life soon turns and becomes a dignified life to live.

Maybe there’s a love and a life worth living up ahead.

Life, turn now

°  °  °

Böst

Still falls the rain – cade ancora la pioggia

Loretta Goggi –  ”Maledetta Primavera” 

Salute Håkan Carlberg

Livet La vita The life

Salute Håkan Carlberg