Inlägg märkta ‘läsning’

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg
Barn CL i Milano HCG1999

Barn vill upptäcka och använda alla sina hundra språk (C L vid Piazza del Duomo, Milano)

Barn och läsande

– Handlar det om antal böcker som ett barn läser

eller handlar det  om att uppleva och göra

nya upptäckter genom bokläsande?

Hört på tåget upp till Stockholm av ett barn i 9-10 års åldern:

– Mamma, varför vill min lärare att jag

skall läsa fem böcker i sommar?

°

Ja, jag kan också undra varför läsning görs till något som handlar om att läsa ett antal sidor/dag och ett antal böcker under en bestämd tid. Det handlar om volym, att ett visst antal böcker skall läsas och inte om vad läsningen ger i form av upplevelse, glädje, nya tankar, idéer, ny kunskap, ett ökat intresse för att läsa och ett utvecklande av sitt läsande.

Minnen dyker upp när jag hör samtalet mellan mamman och barnen. Minns tiden från låg- och mellanstadiet då det handlade precis om detta, att bäst var den som läste flest böcker och som läste snabbast. Då var man duktig.

I högstadiet ”tvingades” vi sedan att läsa en av läraren utvald bok som vi sedan skulle recensera. Detta var vidrigt, att tvingas läsa en novell som kändes helt ointressant efter att ha läst en bit in i boken. Ingen vuxen människa läser en bok eller tidning som efter ett antal kapitel känns trist och helt ointressant. Detta hände på 60-talet. Jag kan stilla undra vad som hänt sedan dess rent pedagogiskt.

För att stimulera läsandet och öka kunskapen kring just läsandet inför vuxenlivet, arbetslivet och fortsatta studier måste läsinlärning ske ur ett positivt pedagogiskt perspektiv med barnet i centrum. Kom ihåg att ett barn har ”hundra språk” men berövas nittionio. Självfallet skulle vi själva fått söka efter böcker som skulle intressera oss och ge oss saker för nuet och för framtiden.

Här en video som bygger på Pink Floyd,s låt  ”Ahother Brick In The Wall”

– Är det till denna pedagogik den Svenska skolan skall?

Se filmen och fundera. 

CL Järvsö HäroNu

Kombinationen mellan läsande och rörelse är viktig – Ulf Dageby sjunger i sin låt ”Barn” om att barn inte kan sitta stilla vid en strand . (C L vid en liten sjö i Järvsö).

Här en underbar låt med och av Ulf Dageby ”Barn” – mycket poesi! 

 

Kulturdepartementet hade under ledning av den tidigare regeringen, ansvarig var Lena Adelsohn Liljeroth, två högt prioriterade frågor som handlade om vikten av läsning och rörelse för barn, mycket bra initiativ för att skapa bra möjligheter för våra barn och ungdomar.  Att läsa skall vara en stund av glädje, inspiration och kunskapande menar jag. För de minsta barnen är samspelet med en vuxen mycket viktigt när man läser d.v.s. upplever en bok. Så det har blivit dags att lägga mobiltelefonen åt sidan, släppa kollen på Facebook och sms för en stund, och istället se barnet och uppleva en bok tillsammans och upptäcka nya saker!

Det handlar också mycket om att vi som föräldrar, mor- och farföräldrar engagerar oss i våra barn och barnbarns intresse för boken och väcker deras läslust. Just samverkan mellan den vuxne och barnet är avgörande, att uppleva en bok tillsammans tala kring den och låta barnet ställa alla sina ”varför då frågor”. Min barnbok har jag ”designat” just för att den skall läsas och upplevas av ett barn och en vuxen. Den skall väcka fantasin och ett samtal mellan barnet och den vuxne och mynna ut i egna fantasier och drömmar i ett samspel mellan barn och vuxen. Positiva upplevelser av böcker från tidig ålder kommer definitivt att påverka läslusten positivt hos våra barn vilket i sin tur leder till en ökad förmåga att ta till sig ny kunskap. Så, gå fram till bokhyllan, eller ta vägen förbi biblioteket, plocka fram vackra böcker gjorda av pappersmassa från våra underbara skogar böcker med vackra och spännande bilder och texter och låt barnet välja en bok. Sätt er ner och starta upplevelsen tillsammans.

Bokhylla HCG2014

Böcker är vackra ur många olika perspektiv

Delar med mig av min barnbok på tåget 

Efter att ha varit på en intervju i Gävle reser jag söderut igen. Träffar min yngste son på Stockholms Central i samband med ett tågbyte. Vi hinner prata en stund innan resan fortsätter. Sätter mig på tåget som är fullpackat. Slutdestinationen för detta tåg är Köpenhamn. Hör ett par passagerare tala om Science-Fiction, böcker som blivit filmer. De talar länge kring detta, ett mindre barn finns med i samtalet. De är alla mycket kunniga om de olika figurerna och karaktärerna i några av de mest kända böckerna och filmerna. Nu kan jag inte hålla mig längre. Tar fram en av mina barnböcker ”Frida och måntrappan” och går fram och frågar barnet om han vill ha boken. Jag berättar att det inte är en Science-Fictionbok utan verklighet där min dotter Frida och jag bygger en trappa upp till Gubben i månen, på riktigt! Barnet vill ha boken, blir glad liksom sin pappa. Kul att kunna glädja någon!

Frida och måntrappan HCG2014

Barnböcker utvecklar, ger upplevelser och främjar läsande

 Har alltid med mig ett par exemplar av min barnbok när jag är på resa oavsett om det är i Sverige eller något annat land, Italien till exempel. Finner alltid någon som vill ha boken. Denna gång träffade jag också mamman till landslagstränaren i slalom som berättade att hon hade två barnbarn och självfallet fick hon ett exemplar och blev glad.

Och till sist, en dikt av Bo Bergman från hans bok  STUNDER  som utkom 1952

Bo Bergman

Bo Bergman, författare – f. 1869, d. 1967.

APPELL

Ungdom, du är sol på bergens toppar,

du är vårstorm i en

halvutsprungen skog,

rus och hunger,

blod som sjunger,

liv som ej får nog.

°

Låt så alla vilda röster

samla sig i sommarns

djupa ton till slut.

Giv åt jorden

lösenorden,

och din skog slår ut

*  *  *
Salute Håkan Carlberg
Läsa för livet HCG2014

Seminarium ”Läsa För Livet” den 3 juni 2014 på Rosenbad i Stockholm.

Läsa För Livet 

 

Då jag gett ut en barnbok och som pedagog inser vikten av att tidigt lära sig att läsa, uppleva och förstå följde jag bitvis Kulturdepartementet och Svensk biblioteksförenings seminarium ”Läsa för livet”.

Det kom att handla om hur biblioteken kan hjälpa och intressera barnens läslust och stimulera barnen att läsa även via deras föräldrar och andra vuxna runt barnet.

Det talades om att samverkan mellan departementen är nödvändig för att nå målen. Lena Adelsohn Liljeroth liknade dagens samarbete som att alla arbetar i stuprör. Ja, är det så, handlar det nu om att bygga hängrännor mellan stuprören.  Och visst är det så, att kan jag läsa och förstå vad jag läser så ökar mina möjligheter till arbete och eller fortsatt utbildning och ett bra liv.

En ny bibliotekslag som trädde i kraft den 1 januari 2014, syftar mycket till att främja ett ökat läsande. Folkbiblioteken har fått ett särskilt uppdrag att stimulera och främja barn och ungdomars intresse för läsning och på så sätt främja deras språkutveckling.

Läsa för livet HCG2014

Debatt, ”Läsa För Livet” den 3 juni 2014. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Under seminariet presenterades ett intressant projekt ”Sommarboken”, från Kultur Väst, som gick ut på att utan krav eller motprestation intressera barn och ungdomars läsande under sommarlovet.

Det pågår runt om i vårt land långsiktiga satsningar inom biblioteksvärlden som handlar om upprustning av bibliotek, översyn och förbättring av skolbibliotek, att integrera biblioteksverksamheten i undervisningen och anställa fackutbildade bibliotekarier. Allt för att stimulera läsandet och stärka litteraturens ställning.

I den nya bibliotekslagen står bland annat:

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet skall finnas tillgänglig för alla”.

Om detta och mycket annat kring litteratur och läsande förelästes och diskuterades det denna förmiddag  i juni 2014 på Rosenbad i huvudstaden.

Lema Adelsohn Liljeroth -Kulturminister

Lema Adelsohn Liljeroth – Kulturminister

Så här skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

i skriften LEK LÄR LUST, utgiven 2013 av Kulturdepartementet:

°

”Skolan är självklart central för barns utbildning. Men nog har vi ett gemensamt

ansvar för att ge våra barn förutsättningar att kunna uttrycka sig och ta del av

litteraturens värld. Högläsning med både små och stora barn ger gemenskap och

nya samtalsämnen. Forskning visar att ungas läsvanor påverkas av sociala

normer, könsroller och vuxna förebilder.” 

°

Skriften LEK LÄR LUST, beställer du gratis på

Kulturdepartementets hemsida,adress se nedan. 

°

 Källa: Kulturdepartementets hemsida – www.regeringen.se/sb/d/8339

°

MITT ERBJUDANDE TILL DIG

°

Frida och måntrappan HCG2014

Frida och måntrappan av Håkan Carlberg – gavs ut i december 2010

Om du som läser detta har en projektidé kring barn och läsande är jag beredd att skänka dig och er 60 exemplar av min barnbok ”Frida och måntrappan”. Det kan handla om barn i förskola och förskoleklass eller projekt för att intressera föräldrar att läsa och uppleva en bok tillsammans med sina mindre barn. Ser fram att höra från dig!

Carl Ludvig i Milano HCG1999

Det är våra barn ”det uppväxande släktet” det handlar om, barn har en stor lust att upptäcka, uppleva och lära. C L med duvkompisar på Piazza del Duomo i Milano.

Och här en vacker sång av och med Ulf Dageby ”Barn”

Salute Håkan Carlberg