Inlägg märkta ‘Levanto’

Beautiful Levanto seen from above

Experience Levanto,

Liguria and Italy

In Swedish see down

Have a great longing for Liguria. I close my eyes and now I see the mountains filled with olive groves and lemon trees. I stand on the top of Monte Rossola. Wander along the beautiful paths and experience the wonderful landscape with mountains, small beautiful villages and the sea. Dreaming further that I eat the local food and drink the wine produced locally with a taste of the beautiful mountains. Wander along the sea through the long tunnels to the small villages of Bonassola and Framura. Living in a beautiful room at Pian di Picche. Then I open my eyes again and am back in Sweden. Levanto is next door to the world-famous area of Cinque Terre which is visited by numerous people from all over the world. Levanto is much calmer and here you get closer to both nature and people.

Beautiful old buildings in Levanto

Eat wonderful good food at Bat’s restaurant Macaja Bar

The phone is ringing. It is my eldest son who calls and he says that he travels down to Levanto to train and have a holiday in Levanto in September. He is the third generation in our family who visits Levanto and Liguria. My father, artist, was the one who took me to Liguria in the 60’s. That experience lives on and I have often visited Liguria over the past 50 years. I recommend you a visit. You will experience the small town, the food, the wine and the nice people. An environment just to be in. Here you get time to walk, swim and have many experiences, both as a person and as a team that wants to develop together. Here, even you who are retired can have beautiful days, hike and enjoy. Please feel free to contact me if you want help traveling down.

Walk in the beautiful tunnels along the sea to the small villages of Bonassola and Framura.

The people of Levanto treat you with joy and warmth – here three happy ladies at Camping Pian di Picche

In another part of Levanto, such beautiful house.

View from the mountain Monte Rossola

Upplev Levanto,

Ligurien och Italien

In Swedish

Har en stor längtan till Ligurien. Jag blundar och ser nu bergen fyllda av olivlundar och citronträd. Jag står på toppen av Monte Rossola. Vandrar längs de vackra stigarna och upplever det underbara landskapet med berg, små vackra byar och havet. Drömmer vidare om att jag äter den lokala maten och dricker vinet som producerats lokalt med en smak av de vackra bergen. Vandrar längs havet genom de långa tunnlarna till de små byarna Bonassola och Framura. Bor i ett vackert rum på Pian di Picche. Så öppnar jag åter mina ögon och är åter i Sverige. Levanto ligger granne med det världsberömda området Cinque Terre som besöks av mängder av människor från hela världen. Levanto är betydligt lugnare och här kommer man närmare både natur och människor.

Next to the beach in Levanto

A beautiful house in Levanto

Telefonen ringer. Det är min äldste son som ringer och han berättar att han reser ner till Levanto för att träna och ha semester i Levanto i september. Han är den tredje generationen i vår släkt som besöker Levanto och Ligurien. Min far, konstnär, var den som tog mig med till Ligurien på 60-talet. Den upplevelsen lever kvar och jag har under de senaste 50 åren ofta besökt Ligurien. Jag rekommenderar dig ett besök. Du får uppleva den lilla staden, maten, vinet och de trevliga människorna. En miljö att bara vara i. Här får du tid för att vandra, bada och ha många upplevelser, både som person och som t ex ett arbetslag som vill utvecklas tillsammans. Här kan även du som är pensionär ha vackra dagar, vandra och njuta. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att resa ner.

Fashion Café in Levanto – here you eat wonderful ice cream and locally produced food.

Hike and enjoy in the wonderful mountains along the sea – ”Just be here and now”

Salute Håkan Carlberg

Students at the school Petrarca in the small town of Levanto in Liguria, Italy.

Reading project in Levanto, Italy – Fun Fiction

In Swedish see down

On the morning of Thursday, June 6, at the school ”Petrarca” in Levanto, the winners were awarded ”Fan fiction”, which is part of the project ”What makes a book for the community!” This is part of a literature project financed by the municipality of Levanto and ”Mibac”. A project whose purpose is to spread and increase the reading of books, and especially among young people.

The sub-project has been about pupils challenging each other to rewrite the end of a book by Dino Buzzati, an Italian writer, journalist and painter. When the winners were presented, the Mayor of Levanto, Luca Del Bello, Principal Luca Del Bello and the Librarian Rosella Trevisan attended. The winners were awarded books! At the school there are 140 students divided into six classes. This project is very important and a good initiative, to increase young people’s reading, by the small municipality of Levanto with about 6,000 inhabitants. The town is very beautiful next to Mare Ligure in southern Liguria.

I det centrala av den lilla staden Levanto – In the center of the small town of Levanto

Läsprojekt i Levanto, Italien – Fun Fiction

In Swedish

Under morgonen torsdagen den 6 juni, på skolan ”Petrarca” i Levanto, tilldelades vinnarna i ”Fan fiction” som är en del av projektet ”Vad gör en bok för gemenskapen!” Detta är en del av ett litteraturprojekt som finansieras av Levanto kommun och ”Mibac”. Ett projekt vars syfte är att sprida och öka läsningen av böcker, och då speciellt bland ungdomar.

Delprojektet har handlat om att eleverna skall utmana varandra i att skriva om slutet av en bok av Dino Buzzati, en italiensk författare, journalist och målare. När nu vinnarna presenterades deltog borgmästaren i Levanto, Luca Del Bello, rektorn Luca Del Bello och bibliotekarien Rosella Trevisan. Vinnarna belönades med böcker! Vid skolan finns 140 elever fördelade på sex klasser. Detta projekt är mycket viktigt och ett bra initiativ, för att öka ungas läsande, av den lilla kommunen Levanto med ca 6 000 innevånare. Staden ligger mycket vackert invid Mare Ligure i det södra Ligurien.

Levanto, den lilla vackra staden invid havet Mare Ligure – Levanto, the pretty little town by the sea Mare Ligure     

barnböcker

-Jag drömmer om att de böcker jag författat skall bli översatta till italienska. -I dream that the books I wrote will be translated into Italian.

Levanto och vacker och mycket framåt kommun – Levanto e bellissimo e molto avanzato comune – Levanto and beautiful and very forward municipality

Salute Håkan Carlberg

The sun and the heat came back to Levanto and people walk to the beach next to the beautiful sea Mare Ligure and bathe. June 1, 2019

Sweden returned the sun and

the heat to Italy

In Swedish see down

A few weeks ago we stole the sun and heat from Italy. Now in Northern Europe we have left both the heat and the sun back to Italy. In the small town of Levanto in Liguria, the people are now searching for the beach and bathing in the beautiful waters of Mare Ligure. A warm and light breeze blowing from west today. I now hope that many visitors flock to Levanto and enjoy the sea, the mountains filled with olive trees, lemon trees and grapes. The summer came again to Italy, and here in the north it became colder and less sun.

Till stranden i Levanto söker sig nu många människor för att njuta av solen, värmen och det vackra havet. 1:a juni 2019.

Sverige lämnade tillbaka solen

o värmen till Italien

In Swedish

För några veckor sedan stal vi solen och värmen från Italien. Nu har vi här i norra Europa lämnat tillbaka både värmen och solen. I den lilla staden Levanto i Ligurien söker nu människorna sig till stranden och badar i det vackra vattnet i Mare Ligure. En varm och lätt bris blåser från väst idag. Jag hoppas nu att många besökare strömmar till Levanto och njuter av havet, bergen fyllda av olivträd, citronträd och druvor. Sommaren kom åter till Italien, och här i norr blev det kallare och mindre sol.

And here’s a wonderful song from Levanto.

The singer Augusto Mazzantini was born in Levanto and lived there all his life, he was nicknamed ”Coco”.

The beach of Levanto at lunchtime June 1, 2019

Salute Håkan Carlberg

Levanto and Italy has become cold even though it is now May 21st.

Sweden stole Italy’s heat

In Swedish and in Italian see down

°  °  °

Sweden has got Italy’s heat.

My friends in Italy are freezing.

The heat traveled north.

In Levanto in Liguria, the waves are high

and the rain is hanging in the air.

Here in Sweden the sun shines and

summer has come.

The beautiful cows are bathing

in the cold river

Sweden got the heat,

Italy got the cold

But, soon everything turns

°  °  °

In Sweden there is now the heat and the cows are bathed in the cold river

Sverige stal Italiens värme

In Swedish

°  °  °

Sverige har fått Italiens värme.

Mina vänner i Italien fryser.

Värmen reste norrut.

I Levanto i Ligurien går vågorna höga

och regnet hänger i luften.

Här i Sverige strålar solen och

sommaren har kommit.

De vackra kossorna badar

i den kalla älven

Sverige fick värmen,

Italien fick kylan

Men, snart vänder allt

°  °  °

The cows next to the Swedish river love the heat and the sun that is stolen from the Italy.

La Svezia ha rubato il caldo dell’Italia

In italiano

°  °  °

La Svezia ha il caldo dell’Italia.

I miei amici in Italia stanno congelando.

Il caldo ha viaggiato verso nord.

A Levanto in Liguria le onde sono alte

e la pioggia è sospesa nell’aria.

Qui in Svezia splende il sole e

l’estate è arrivata.

Le bellissime mucche stanno facendo il bagno

nel fiume freddo

La Svezia ha avuto il caldo,

L’Italia ha il raffreddore

Ma presto tutto gira

°  °  °

And some wonderful music with

Håkan Hellström and Veronica Maggio

”Love is a letter sent thousand times”

Salute Håkan Carlberg

Levanto, the sea and the beautiful mountains

Love Levanto in Liguria

In Swedish see down

Are you thinking of visiting Liguria and the beautiful little town of Levanto? There are many good private accommodations to live well in. Here you are close to everything to the sea, to the mountains for communications and the world-famous area of Cinque Terre. The advantage of staying in Levanto is that it is a bit calmer than in the Cinque Terre. Levanto is wonderful whether you’re a small child or a senior.

In another part of Levanto

Wonderful mountains surround Levanto on three sides and the sea forms a beautiful fourth side with baths and experiences for everyone. Now, a number of family business, including Serafina a small family-run guest house, have formed an association ”Levanto Hospitality” and they present themselves on Facebook. Levanto and the beautiful villages of Bonassola and Framura, villages that you reach via a beautiful walk along the sea, give you beautiful walks, wonderful food and just being. Go to https://www.facebook.com/levantohospitality/ and see more. I myself have lived on some of the family-run accommodation in Levanto and it has been very good both the accommodation itself and breakfast, good reception and service. Amare Levanto – Love Levanto !

Bonassola. 20 minutes walk along the sea from Levanto

And some new music from Italy

with Irene Grandi

°  °  °

Levanto

Älska Levanto i Ligurien

In Swedish

Funderar du på att besöka Ligurien och den vackra lilla staden Levanto? Där finns många bra privata boenden att bo bra i. Här är nära till allt till havet, till bergen till kommunikationer och det världsberömda området Cinque Terre. Fördelen med att bo i Levanto är att det är lite lugnare än i Cinque Terre. Levanto är underbart oavsett om du är ett litet barn eller en pensionär.

A part of Levanto

Underbara berg omger Levanto på tre sidor och havet utgör en vacker fjärde sida med bad och upplevelser för alla. Nu har ett antal familjeföretag inom boende, bland annat Serafina ett litet familjeägt pensionat., bildat en förening ”Levanto Hospitality” och de presenterar sig på Facebook. Levanto och de vackra byarna Bonassola och Framura, byar som du når via en vacker vandring längs havet, ger dig vackra vandringar, underbar mat och att bara vara. Gå in på https://www.facebook.com/levantohospitality/ och se mer. Jag har själv bott på några av de familjedrivna boenden i Levanto och det har varit mycket bra såväl själva boendet som frukost, bra bemötande och service. Amare Levanto – Älska Levanto!

Wonderful hike in the beautiful mountains around Levanto

A good breakfast in the beautiful garden of Serafina guest house in Levanto

Salute Håkan Carlberg

 

Levanto Annette Barg 2019

Wonderful Levanto. Photo: Annette Barg

 

In Swedish see down

See a couple of beautiful pictures that Annette Barg, known from Camping Pian di Picche in the small town of Levanto in Liguria, photographed yesterday. A wonderful city with such beautiful surroundings. The small town is known in the world and is visited for 3 weeks in May / June by 30 students from the Faculty of Food Science at the University of Texas to discover the small town, mountains, sea and, above all, get to know the typical food products and food traditions in and around Levanto.

Among other things, they will visit the ”Agricultural Cooperative Vallata di Levanto” which produces wine, oil, pesto, olives of the fruits growing in the beautiful mountains above Levanto. And, it will also be time to taste the many local dishes.

A week ago, there was a competition in windsurfing in Levanto for young people. Many participants and a well-executed competition. The event was organized by the Surf Levanto Academy, Rip Curl Levanto.

The Italian junior surfing championship initiated in Levanto in the end of April 2019

Soon tourists will return to the small town to hike, swim in the sea Mare Ligure and eat of the lovely locally produced food. Many who visit the area live at Camping PIan di Picche, where the photographer Annette Barg works. If you are traveling to the world-famous Cinque Terre area next to Levanto to hike, I recommend you walk a few days in the mountains around Levanto and the neighboring villages of Bonassola and Framura. There is much calmer and less with people on the trails.

-I can now feel the smell of grapes, olive and lemon trees. I close my eyes and now find myself in the wonderful city of Levanto.

Levanto and the beautiful park Piazza Staglieno

°   °   °

Levanto Annette Barg 2019

A beautiful hiking trail in the mountains next to Levanto. Photo: Annette Barg

In Swedish

Ser ett par vackra bilder som Annette Barg, känd från Camping Pian di Picche i den lilla staden Levanto i Ligurien, fotograferade igår. En fantastisk stad med så vackra omgivningar. Den lilla staden är känd i världen och besöks under 3 veckor i maj/juni av 30 studenter från fakulteten ”Matkunskap” vid University of Texas för att upptäcka den lilla staden, bergen, havet och framför allt lära känna de typiska matprodukterna och mattraditionerna i och omkring Levanto.

Bland annat kommer de att besöka ”Agricultural Cooperative Vallata di Levanto” som producerar vin, olja, pesto, oliver av frukterna som växer i de vackra bergen ovanför Levanto. Och, det blir också tid att smaka på de många lokala maträtterna.

För en vecka sedan var det en tävling i vindsurfing i Levanto för ungdomar. Många deltagare och en väl genomförd tävling. Evenemanget organiserades av Surf Levanto Academy, Rip Curl Levanto. Snart börjar turister att återkomma till den lilla staden för att vandra, bada i havet Mare Ligure och äta av den ljuvliga lokalt producerade maten. Många som besöker området bor på Camping PIan di Picche, där bland annat fotografen Annette Barg arbetar. Om du reser till det världsberömda området Cinque Terre intill Levanto för att vandra rekommenderar jag dig att vandar ett par dagra i bergen runt Levanto och grannbyarna Bonassola och Framura. Där är mycket lugnare och mindre med folk på stigarna. 

-Jag kan nu känna doften av druvor, oliv- och citronträden. Jag sluter mina ögon och befinner mig nu i den underbara staden Levanto.

Levanto och den vackra parken Piazza Staglieno

°    °    °

And some music with Håkan Hellström

Salute Håkan Carlberg

Reflections. Spring at the small lake.

April weather

In Swedish see down!

Wander around the small lake. Seagulls screaming and the clouds are heavy in the sky. Last night, ten centimeters of snow fell and suddenly disappeared in the spring. In the south of Sweden, spring is in full swing, now has in Lund and Malmö sunshine and + 19 °.

Isac and a beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

In my loved Levanto in Liguria near the Mare Ligure is only + 14 °. We are in the month of April and the days vary, what is called ”April weather” which means that one day it is winter and the next day it is spring. Here in the middle of Sweden the little birds sing about spring, and soon it is here.

Today at the beach in Levanto, any kind of spring is also there.

So this morning the winter came back to Dalecarlia !

And some music live from Malmö in the rain

with Ebbot Lundberg

°  °  °

Speglingar. Vår vid den lilla sjön

Aprilväder

In Swedish

Vandrar runt den lilla sjön. Fiskmåsar skriker och molnen ligger tunga på himlen. I natt föll tio centimeter snö och plötsligt försvann våren. I det södra av Sverige är våren i full gång, idag har man i Lund och Malmö solsken och + 19°. 

A beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

I mitt älskade Levanto i Ligurien invid Mare Ligure har man bara + 14°. Vi är inne i månaden april och dagarna varierar, det som kallas för ”aprilväder” vilket innebär att ena dagen är det vinter och nästa dag är det vår. Här i mitten av Sverige sjunger de små fåglarna om vår, och snart är den här.

Så denna morgon kom vintern åter till Dalarna!

Salute Håkan Carlberg