Inlägg märkta ‘LillBabsland’

Crown Princess Victoria at the top of Öjeberget. Photo: Pontus Lundahl / TT

Crown Princess walk in

”Lill-Babs Country”, Järvsö

In Swedish see down

In the fall of 2017, the Crown Princess Victoria launched a series of walks through Sweden’s entire landscape. Now the Crown Princess has completed her 17th hike this time in Järvsö, in ”LillBabs Country”, in the province of Hälsingland. The Crown Princess arrived at the train station in the little Järvsö with a train from Stockholm and was received by the governor. Then there was a hiking on the mountain Öjeberget. I had a house next to the mountain for some time. On the walk, the Crown Princess received information about Järvsö and the landscape around, and met school students from Järvsö School who told about nature and the collaboration they have with the Rovdjurscentret De 5 Stora, where I once was the CEO.

View from Järvsö Klack over the village and Öjeberget, In the tree my son Carl Ludvig.

Crown Princess hiking ended with a visit to the World Heritage Site Stene. The Crown Princess makes her walks to highlight the value of outdoor life and movement and to experience Sweden’s unique, accessible and varied nature. The Crown Princess loved the view when she got up at the top of Öjeberget in ”LillBabs Country”after a tough and steep walk. I will send my new children / youth book, which takes place in Järvsö, to the Crown Prince Victoria.

In another part of Järvsö – I en annan del av Järvsö

Hälsingland is a landscape in southern Norrland and has a coastline towards the Bothnian Sea. Hälsingland has more than 130,000 inhabitants on an area of 14,264 km². Järvsö is a residential area with approximately 1400 inhabitants. In the village include a zoo with Nordic predators Predator center The Big 5 as well as ski slopes in winter and mountain biking trails in summer.

Crown Princess Victoria steps off the train in Järvsö to discover the landscape. Photo: Pontus Lundahl / TT

Kronprinsessan vandrade

i ”LillBabsland”, Järvsö

In Swedish

Hösten 2017 inledde Kronprinsessan Victoria en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Nu har Kronprinsessan genomfört sin 17:e vandring denna gång i Järvsö, i LillBabsland, i landskapet Hälsingland. Kronprinsessan anlände till tågstationen i det lilla Järvsö med ett tåg från Stockholm och togs emot av landshövdingen. Därefter blev det en vandring upp på berget Öjeberget. Jag hade ett hus där intill berget en tid. På vandringen fick Kronprinsessan information om Järvsö och landskapet runt omkring, och träffade skolelever från Järvsö skola som berättade om naturen och det samarbete de har med Rovdjurscentret De 5 Stora, där jag en gång var VD.

Utsikt från Öjeberget i Järvsö – View from Öjeberget in Järvsö

Kronprinsessan vandring avslutades med ett besök vid världsarvsgården Stene. Kronprinsessan gör sina vandringar för att lyfta fram värdet av friluftsliv och rörelse och för att uppleva Sveriges unika, tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan älskade utsikten när hon kom upp på toppen av Öjeberget i ”LillBabsland” efter en tuff och brant vandring. Jag sänder min nya barn/ungdomsbok, som utspelar sig i Järvsö, till Kronprincessan Victoria.

Bild från trädgården invid det hus jag en gång hade i Järvsö. – Picture from the garden next to the house I once had in Järvsö.

Hälsingland är ett landskap i södra Norrland och har kust mot Bottenhavet. Hälsingland har drygt 130 000 invånare på en yta av 14 264 km². Järvsö är en tätort med ca 1400 innevånare. I byn finns bland annat en djurpark med de nordiska rovdjuren, Rovdjurscentret De5Stora samt skidbackar vintertid och bergcykelbanor sommartid.

-And here a song with singer LIll-Babs

who grew up in Järvsö and loved

her village for all her life

Min Senaste barn/ungdomsbok

”STUNDER – berättelser från Järvsö”  

handlar om tiden i Järvsö

Moments – stories from Järvsö

Salute Håkan Carlberg

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg
jarvso-klack-390-moh

The village of Järvsö seen from the mountain Järvsöklack

STUNDER i Järvsö

en kommande barnbok våren 2016

In English see down!

Så är då min bok med titeln ”Stunder i Järvsö” klar textmässigt. En idé jag burit på en tid och med en text som stals i samband med att min dator stals vid ett inbrott i ”LIlla Neapel” för drygt ett år sedan. Har nu arbetat med texten en tid och fått den gonomläst och sedan följt upp den med några mindre ändringar.

Nu har jag äntligen funnit en illustratör efter ett långt sökande. Hittade illustratörens bilder i en barnbok som jag av en ren händelse fick se i samband med ett teaterbesök. Bilderna är helt underbara och tecknarens stil och tänkande passar min text mycket bra. Bilderna är klara i början av det kommande året 2016 och boken bör finnas på marknaden under våren 2016. Handlingen utspelar sig i Järvsö dvs.  i ”LillBabsland”.

Boken, som är den tredje jag ger ut, vänder sig till åldersgruppen 6 – 12 år.

dsc01041

Wolves in a forest in Järvsö – Lupi in una foresta in Järvsö

Moments in Järvsö

an upcoming children’s book in spring 2016

In English

So when my book entitled ”Moments in Järvsö” done lyrically. One idea I had worn at a time and with a text that was stolen in connection with that my computer was stolen during a burglary at my residence in ”Little Naples” just over a year ago. Has now worked with the text a time and got it checked and then followed it up with a few minor changes.

Now I’ve finally found an illustrator after a long searching. Found illustrator’s images in a children’s book that I by coincidence saw during a visit to the theater. The pictures are absolutely gorgeous and the artist’s style and approach fit my text very well. The pictures are clear at the beginning of the coming year 2016, and the book should be on the market in the spring in 2016. The action takes place in Järvsö namely in ”LillBabs country”.

The book, which is the third I give out, aimed at the age group of 6-12 years.

And here som music with Lill Babs born in Järvsö

Järvsö

Stunder i Järvsö

Salute Håkan Carlberg