Inlägg märkta ‘Livets ögon’

Bo Bergman -Swedish poet

The Swedish poet Bo Bergman

Diktaren Bo Bergman möter Metal Music

In English see down!

Black Metal bandet Myhrding är från Småland och bildades 2006. Bandet har tonsatt en av Sveriges största diktare, Bo Bergman som levde 1869 – 1967. Bo var bland annat en av de aderton i Svenska Akademin från 1924. Det är mycket intressant att Bo Bergmans dikter inte har glömts och försvunnit ut i intet. Det är fantastiskt att det närmare 40 år efter hans död, en av hans dikter, skriven 1922, tonsatts av ett svenskt metal band! 

Myhrding

Myhrding

In English

The poet Bo Bergman meets Metal Music

Black Metal band Myhrding are from Småland, in Sweden,  and was formed in 2006. The band has set to music one of Sweden’s greatest poet Bo Bergman, who lived 1869 – 1967. Bo was among other things, one of the eighteen in the Swedish Academy from 1924. It is very interesting to Bo Bergman’s poems have not been forgotten and disappeared into nothingness. It’s amazing that almost 40 years after his death that one of his poems, written in 1922, set to music by a Swedish metal band!

The poem set to music of Heavy Metal with the group Myhrding

IRRBLOSSET OCH ÄLVAN,

En dikt av Bo Bergman hämtad ur hans diktsamling Livets ögon, utgiven anno 1922.

A poem by Bo Bergman comes from his collection of poems of Life Eyes, published anno 1922.

 

I livet har jag irrat

och blossat utan ro.

Ett irrbloss är jag vorden

på nattlig myr och mo.

Jag är en fallen stjärna,

en gnista från en brand,

en eld som tänds och släckes

av någon okänd hand.

Och du, vars hela väsen

var vind och luft och lek,

har blivit till en älva

som dansar månskensblek.

Ont har vi gjort varandra

i livet mer än nog.

Nu mötes vi ånyo

i dödens tysta skog.

 

Du speglar dig i källan.

Du svävar lett och sval.

Min gamla lykta brinner

som fordom på din bal.

 

Blås inte ut min lykta

med hatets pust ännu.

Då blir jag bara jordmask

och bara dimma du.

 

Ty det var ljuset hos mig

som gav min levnad liv,

och än i döden ger det

en smula tidsfördriv.

 

Omkring oss spökar skogen,

av dunkla minnen full.

Kom, luftens sköna ande,

till stjärnan som blev mull.

Allt trängre ringar slår du

i gräset kring min stig.

Allt klarare i gräset

min låga söker dig.

 

Ett irrbloss och en älva,

en gnista av en man,

en skugga av en kvinna

i natten ta varann.

Myhrding

Black Metal Band Myhrding

Salute Håkan Carlberg