Inlägg märkta ‘Lund’

Daybreak

Traveling to an interview

In Swedish see down

It’s dawn. Step up and then take the train to Malmö. It is about a journey of eight hours. The purpose of the trip is an interview for a job at a school. The sun rises and colors the sky in beautiful red colors. It will be a journey from the middle of Sweden to the south. The day passes and the train arrives in Malmö.

Malmö by the sea

Malmo city center is filled with people and the air smells of the sea. One night at a hotel and so on with a local train to the university city of Lund. Get some time over and wander around town. Here, the streets are filled with students from all over our earth. Pass by the beautiful cathedral and through the small park Lundagård next door with beautiful buildings such as the Kungshuset and the powerful University House.

Kungshuset in Lund

Meet a good friend who works in an art store. So I take a bus to a smaller town outside Lund and get interviewed. It will be a positive moment and time will show if I get the job. When I visit the school, a bunch of kids come up to me and ask -Are you the king? I answer -Yes I am! So again by bus into Lund and the train again north.

A work of art by Rodolfo Mantovani, who is in an art shop in Lund

Gryning

Reser till en intervju

In Swedish

Det är gryning. Kliver upp och tas så tåget till Malmö. Det handlar om en resa på åtta timmar. Syftet med resan är en intervju för ett jobb vid en skola. Solen kliver upp och färgar himlen i vackra röda färger. Det blir en resa från det mellersta av Sverige till det södra. Dagen går och tåget anländer till Malmö.

Malmö vid havet, Malmö universitet

Malmös centrum är fyllt av folk och luften doftar hav. En natt på ett hotell och så vidare med ett lokaltåg till universitetsstaden Lund. Får lite tid över och vandrar i staden. Här är gatorna fyllda av studenter från hela vår jord. Går förbi den vackra domkyrkan och genom den lilla parken Lundagård intill med vackra byggnader som Kungshuset och det mäktiga Universitetshuset.

Lunds Domkyrka

Träffar en god vän som arbetar i en konsthandel. Så tar jag en buss till en mindre ort utanför Lund och intervjuas. Det blir en positiv stund och tiden får visa om jag får jobbet. När jag besöker skolan kommer ett gäng barn fram till mig och frågar -Är du kungen? Jag svarar -Ja det är jag. Så åter med buss in till Lund och tåget åter norrut.

Ett konstverk av Rodolfo Mantovani, finns på en konstbutik i Lund

Salute Håkan Carlberg

Alice loves the arrival of the spring. Photo: Frida Carlberg

Spring has come

In Swedish see down!

Spring has been celebrated around Sweden.On May 1, traditionally Lund student singers sang in spring from the beautiful university staircase. A beautiful springtime was experienced in the beautiful area of Djingis Kahn in another part of Lund, among which the artist Jason Timbuktu Diakité  grew up. My grandchildren Isac and Alice enjoy the spring next to the beautiful Öresund and soon it’s time for a bath in the sea! Wish you dear readers all over the earth a wonderful day!

Isac enjoying the spring and views of Öresund. Photo: Frida Carlberg

Våren är kommen och blommorna blommar – Så vackert säger Alice! Photo: Frida Carlberg

Våren är kommen

°  °  °

Våren har firats runt omkring i vårt land Sverige. Den 1 maj sjöng traditionsenligt Lunds studentsångare in våren från den vackra universitetstrappan. En vacker våreld upplevdes i det vackra området Djingis Kahn i en annan del av Lund där bland annat artisten Jason Timbuktu Diakité växte upp. Mina barnbarn Isac och Alice njuter av våren invid det vackra Öresund och snart är det dags för ett bad i havet! Önskar dig kära läsare över hela vår jord en underbar dag!

 

Majbrasa vid Djingis Khan i Lund. Spring fire at Djingis Khan in Lund. Photo: Frida Carlberg

Våren välkomnas med sånger vid Lunds Universitet anno 2018. – Spring is welcome with songs at Lund University in 2018.

And some music with Timbuktu

”All Green” -”Allt Grönt” -”Tutto verde”

Salute Håkan Carlberg

The journey begins in Dalarna, among beautiful mountains

En resa

Text in English see down!

Bokar biljett, tidig morgon, för att resa med tåg till Lund i södra Sverige. Tåget går om 1 timme. Packar och går till järnvägsstationen. Vagnarna är fullsatta, det är semestertider. Reser genom ett landskap där mina förfäder öppnade gruvor och förädlade malmen får många hundra år sedan. En av släktens herrgårdar dyker upp för en kort sekund. Tankarna far iväg till en annan tid.

Når så Örebro, där det råder storm. Hagel och regn vräker ner. Resan blir lång, det handlar om drygt sju timmar. Mina ögon stängs och för ett ögonblick somnar jag. Så vaknar jag och magen skriker efter mat. Så stannar tåget i Mjölby och det har blivit dags för ett tågbyte. Maten få vänta till jag når Lund. Där jag skall checka in på ett hotell och sedan ta tåget vidare med yngste sonen och äta något gott i Malmö.

In Örebro there was rain and a beautiful rainbow

Syftet med resan är en intervju för ett jobb i Landskrona. Så plötsligt börjar det att smälla i fönster och tak på tåget, vi har precis passerat gränsen till Skåne och hagel och regn faller ner, himlen är svart och fylld av tunga moln. Nu förändras landskapet som tidigare mest bestått av djupa och täta skogar till att nu bestå av öppna, svagt böljande fällt och hus typiska för ”skånsk äldre arkitektur”.

Stortorget in Malmö

Tåget når så denna tidiga kväll Lund. Går till hotellet, checkar in och möter sedan yngste sonen och vi far vidare till Malmö. Vi går genom stadens centrum och äter gott på en av våra favoritrestauranger. Det är länge sedan vi sågs och det blir mycket prat.

Part of the university town Lund

Så blir det dags att resa åter till Lund. Så blir det morgon och dags att äta en frukost för att sedan ta tåget upp till Landskrona för att göra en intervju. Går till stationen och där råder kaos. Inga tåg går mellan Lund och Landskrona då det är ett signalfel. Bussar skall ersätta tågen. Det blir en lång väntan. Dock hinner jag i tid till intervjun med en marginal på 2 minuter. Det blir en intressant intervju och sedan får vi se om jag erbjuds tjänsten. Så har det blivit dags att resa de 7 timmarna åter till hemmet i Dalarna.

Det råder fortfarande totalt kaos i tågtrafiken så det blir en väntan för att så resa med bussen till Malmö för att äta en sen lunch med sönerna innan resan hem startar. Återigen äter vi på en av våra favoritrestauranger, Ristorante Casa Mia, som ligger central på Södergatan. Vi går sedan vidare. Träffar på en av Malmös absolut bästa gatumusiker. Fikar sedan i en liten park på Davidhallstorg.

A cozy coffee break at Davidshallstorg in Malmo

Återigen blir det mycket prat allt från dataspelsutveckling, ledarskap till att springa ett maratonlopp. Det blir tid att nu ta tåget norrut. Det blir en resa från Dalarna med besök i Lund, Malmö och Landskrona och sedan åter till Dalarna, allt på 38 timmar, varav 17 timmar på tåg och i buss.

Right now built much in Lund

Det blev intensiva timmar med en lång resa, totalt 16 t immar, en positiv intervju och varma och fina stunder med sönerna.

°  °  °

Livemusik från Landskrona

med Lasse Holm ” Canelloni Macaroni”

Un viaggio / A trip

Text in English

Book a ticket early in the morning to travel by train to Lund in southern Sweden. The train leaves in 1 hour. Packs and goes to the train station. The train wagons are full, it’s holiday times. Travel through a landscape where my ancestors opened mines and processed ore gets hundreds of years ago. One of the relatives’ mansions appears for a short second. The thoughts go away for another time.

The train arrives at Örebro, where there is a storm. Hail and rain are falling down. The journey is long, it is about more than seven hours. My eyes are closing and for a moment I fall asleep. Then I wake up and my stomach cries for food. Then the train stops in Mjölby and it’s time for a train change. The food have to wait until I reach Lund. There I will check in at a hotel and then take the train with the youngest son and eat something good in Malmö.

A street musician in Malmö

The purpose of the trip is an interview for a job in Landskrona. Then suddenly it starts to pop in the windows and roof of the train, we have just crossed the border to Skåne and hail and rain falling, the sky is black and filled with heavy clouds. Now, the landscape which had previously consisted of deep and dense forests that now consist of open, slightly undulating shed and houses typical ”Skåne older architecture.”

Right now built much in Lund

The train reaches this early evening, Lund. Going to the hotel, checking in and then meeting the youngest son and moving on to Malmö. We walk through the city center and eat well at one of our favorite restaurants. It’s a long time since we met and there will be much talk.

Then it’s time to travel back to Lund. Then it will be morning and time to have a breakfast and then take the train up to Landskrona to make an interview. Going to the station and there is chaos. There is no train between Lund and Landskrona as there is a signal error. Buses should replace the trains. It will be a long wait. However, I will have time for the interview with a margin of 2 minutes. It will be an interesting interview and then we’ll see if I’m offered the job. Then it’s time to travel the 7 hours back to the home in Dalarna.

The railway station in Lund

There is still a lot of chaos in train traffic so waiting for the bus to Malmö to have a late lunch with the sons before the trip starts home. Again, we eat at one of our favorite restaurants, Ristorante Casa Mia, which is centrally located on Södergatan. We then go on. Meet one of Malmö’s absolute best street musicians. Then go to a small park on Davidhall Square.

Ristorante Casa Mia Malmö Sweden

Again, there is much talk ranging from computer game development, leadership to running a marathon run. It will be time to take the train north now. There will be a trip from Dalarna with visits to Lund, Malmö and Landskrona and then back to Dalarna, all in 38 hours, of which 17 hours by train and by bus.

There was intense hours on a long journey, a total of 16 such mists, a positive interview and warm and nice moments with her sons.

Salute Håkan Carlberg
Lund in Sweden. Photo: Carl Ludvig Carlberg

Lund in the south of Sweden. -Winter Evening in February. – Vinterkväll i Lund. – Inverno sera nel mese di febbraio. Photo: Carl Ludvig Carlberg

Vinterkväll i akademiska Lund

Kul att vintern även infunnit sig i det södra av Sverige såhär i slutet av månaden februari! En bild fylld med en känsla av vinter,  vackert fångad av sonen Carl Ludvig.

In English

Winter Evening in academic Lund

Glad to see the winter also presented itself in the south of Sweden like this at the end of the month of February! A picture filled with a sense of winter, beautifully captured by my son Carl Ludvig.

In Italiano

Inverno sera a Lund accademico

Sono contento di vedere l’inverno anche si è presentata nel sud della Svezia, in questo modo, alla fine del mese di febbraio! Un quadro pieno di un senso di inverno e ben catturato da mio figlio Carl Ludvig.

°  °  °

And some Swedish music with KENT

”Then and now forever” – ”Poi e ora per sempre”

Salute Håkan Carlberg
Lund Domkyrkan 2012 HCG

Lund Cathedral – Lunds Domkyrka – Cattedrale di Lund

Påve Franciskus och jag besöker Lund idag!

In English see down!

Idag, den 31 oktober 2016, påve Franciskus och jag Lund. Detta historiska besök av påven görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Platsen för mötet är Lunds Domkyrka. Påven kommer även att under 15 minuter att träffa sveriges statsminister Stefan Löfven. 

Journalisten och författaren Kristina Kappelin, uppväxt i Malmö numera boende i Rom. utkommer lagom till påvens Sverigebesök med sin bok ”Påven som kom ner på jorden”. Det är ett porträtt av en annorlunda påve som valt en annan väg än sina företrädare att nå ut till människorna.

Kristina kommer tillsammans med bara några få journalister att göra påven sällskap på flyget från Rom upp till Malmö Airport när han nu besöker Lund och Malmö. 

Photo/Riccardo De Luca)

Papa Francesco. Photo/Riccardo De Luca – – The purpose of the trip to Sweden is to mark the 500th anniversary of the beginning of the Protestant Reformation.

In English!

Lund

Lund Cathedral – Lunds Domkyrka – Cattedrale di Lund

Pope Francis and I are visiting Lund today!

Today, October 31, 2016, visiting Pope Francis and I Lund. This historic visit by the Pope made on the grounds that Catholics and Lutherans together draws attention to the 500th anniversary of the Reformation. The location of the meeting is Lund Cathedral. The Pope will also for 15 minutes  meet the Swedish Prime Minister Stefan Löfven.

Journalist and author Kristina Kappelin, growing up in Malmo now living in Rome. published just in time for the Pope’s visit to Sweden with her book ”The Pope who came down to earth.” It is a portrait of a different pope who chose a different path than their representatives to reach out to the people.

Kristina comes together with just a few journalists to do the Pope accompanied on the flight from Rome up to Malmö Airport when he visits Lund and Malmö.

Papa Francisco

– Papà Francesco in visita Lund in Svezia. – -The purpose of the trip to Sweden is to mark the 500th anniversary of the beginning of the Protestant Reformation.

°  °  °

And here another ”Pope”,

Håkan Hellström

Salute Håkan Carlberg
Photo/Riccardo De Luca)

Papa Francisco – Photo/Riccardo De Luca)

Påven besöker Sverige

In English see down

Det blir ett unikt besök i Lund och Malmö vid månadsskiftet oktober / november. Påve Franciskus besöker Lunds domkyrka den 31 oktober där han deltar vid en gudstjänst. Påven kommer även att träffa kungafamiljen i Kungshuset i Lund. Därefter beger sig påven till Malmö arena där 10 000 besökare väntar. Dag två, den 1 november, kommer han att leda nordiska katoliker vid en mässa utomhus på Swedbank stadion i Malmö, MFF:s hemmaarena. Det har nu gått 27 år sedan en påve besökte Sverige, så det finns förväntningar på att många människor kommer att finnas på gator och torg i både Malmö och Lund. Polisen har förberett besöket och gjort riskanalyser för att minska riskerna för att något allvarligt händer.

Den svenska journalisten Kristina Kappelin har just släppt sin senaste bok, september 2016,  som handlar om  Påve Franciskus. Boken heter: ”Påven som kom ner på jorden”.

Lund Domkyrkan 2 HCG

Lunds domkyrka – Cattedrale di Lund – Lund Cathedral

The Pope

The pope with a big heart

Påven ger ett mycket engagerat och mänskligt intryck och tycks vara en person med mycket känslor. Inte minst visade han det när han besökte de drabbade människorna vid de stora jordbävningarna i det centrala Italien i augusti 2016. Bland annat besökte han drabbade elever och äldre människor i Amatrice.

°  °  °

Och en vacker sång med Johnny Cash

”Heart Of Gold”

Papa Francisco

Papa Francisco

 

The Pope visits Sweden

It will be a unique visit in Lund and Malmö in late October / early November. Pope Francis visits Lund Cathedral on October 31, where he attends a church service. The Pope will also meet with the royal family at the Royal Hall in Lund. Then the Pope goes to Malmö Arena, where 10,000 visitors are waiting. Day two, November 1, he will lead Nordic Catholics at an outdoor church service at Swedbank Stadium in Malmo, MFF’s home stadium. It has now been 27 years since a pope visited Sweden, so there are expectations that many people will be on the streets and squares in both Malmö and Lund. The police have prepared the visit and risk analyzes done to reduce the risks of something serious happens.

The Swedish journalist Kristina Kappelin has just released his latest book, in September 2016, which is about Pope Francis. The book is called: ”The Pope who came down to earth.”

Lund Domkyrkan 2012 HCG

Lunds domkyrka – Cattedrale di Lund – Lund Cathedral

The Pope

The pope with a big heart

The Pope gives a very committed and human impression and seems to be a person with a lot of emotions. Not least, he showed it when he visited the affected people during the great earthquake in central Italy in August 2016. Among other things, he visited the affected students and older people in Amatrice.

°  °  °

And a song by Hoffmestro

”Highwayman”

Salute Håkan Carlberg
Fågel design H Carlberg

”Vacker fågel-design” – Silverfasan – Silver pheasant – Fagiano argentato

Design av fjäderdräkt

In English see down!

Vandrar med yngste sonen i stadsparken, ett vackert grönt rum, i det akademiska Lund. Regnet hänger i luften. Parken är vacker. Vi studerar fåglarna i de små sjöarna. Ser en storskarv som sitter på en sten mitt ute i den lilla dammen. Den spanar lugnt och är imponerande stor.

Stadsparken Lund Sweden

Stadsparken i akademiska Lund

Vandrar vidare och träffar en mycket vacker fågel. Den är klädd i en fjäderdräkt som har en underbar design. Den påminner om mönstret på en skjorta jag en gång köpte i London. Kanske har just denna fågel varit modell för den som designat skjortan! Naturen med djur, fåglar och växter är verkligen en stor källa för mönster i vår vardag.

IMG_5298

”Bird-design” – Silverfasan – Silver pheasant – Fagiano argentato

Design of the plumage

°  °  °

Walk with youngest son in the city park, a beautiful green room, in the academic Lund. Rain in the air. The park is beautiful. We study the birds in the small lakes. Seeing a beautiful cormorant sitting on a rock in the middle of the small pond. The scouts quietly and impressively large.

Stadsparken Lund Sweden

Stadsparken (City Park) in Lund Sweden

Wander further and found a very beautiful bird. It is dressed in a plumage which has a beautiful design. It is reminiscent of the pattern on a shirt I once bought in London. Perhaps this particular bird has been a model for the one who designed the shirt. The nature of animals, birds and plants are actually a great source for patterns in our daily lives.

And a song with Amanda Jensen who grew up in Lund

”Happyland”

Salute Håkan Carlberg