Inlägg märkta ‘Stieg Trenter’

The clouds are cracking up

The light came back

In Swedish see down

The dark clouds in the sky dissipate and the light comes again. When that light reaches me, the darkness dissipates in my heart and chest. The power comes again. Now it is finally possible to be creative again and see the positive in life today. I take again my idea of making a movie based on the author Stieg Trenter’s book Tragic Telegram. A story that takes place in a beautiful part of Stockholm and in the small Ligurian city of Levanto in Italy.

I send my idea to the writer and screenwriter Peter Birro and the journalist and producer Christina Birro and hope that my idea can become a reality. The Birro couple is currently working on a film about the newspaper queen Amelia Adamo and her mother Elda who came to Sweden from Rome during the latter part of the 1940s.

I got myself the beautiful assignment to write a chapter in Amelia’s latest book Hike & Enjoy about the area around the small Italian town of Levanto and the Cinque Terre area in the east of Liguria. It was a task that brought so much joy to my heart and chest. Now I hope that my idea of a movie based on the book Tragic Telegram will come true. The clouds dissipated and life and light came again.

The book Tragic telegram by author Stieg Trenter

 

Uppsprickande molntäcke

Så skingrade sig molnen

In Swedish

De mörka molnen på himlen skingrar sig och ljuset kommer åter. När så ljuset når mig skingras mörkret i mitt hjärta och i mitt bröst. Kraften kommer åter. Nu går det äntligen att åter vara kreativ och se det positiva i livet i dagen. Jag tar åter tag i min idé om att göra en film utifrån författaren Stieg Trenters bok Tragiskt telegram. En historia som utspelar sig i en vacker del av Stockholm och i den lilla liguriska staden Levanto i Italien.

Jag sänder min idé till författaren och manusförfattaren Peter Birro och journalisten och producenten Christina Birro och hoppas att min idé kan bli verklighet. Paret Birro arbetar just nu med att göra en film om tidningsdrottningen Amelia Adamo och hennes mamma Elda som kom till Sverige från Rom under den senare delen av 1940-talet.

Jag fick själv det vackra uppdraget att skriva ett kapitel i hennes senaste bok Vandra & Njut om området kring den lilla italienska staden Levanto och området Cinque Terre i det östra av Ligurien. Det var en uppgift som gav så mycket glädje i mitt hjärta och i mitt bröst. Nu hoppas jag att min idé om en film utifrån boken Tragiskt Telegram skall bli verklighet. Molnen skingrade sig och livet och ljuset kom åter.

Salute Håkan Carlberg

Levanto

”Paradiset Levanto”

In English see down!

Dagarna blir allt kortare här i norra Europa. Dagarna i Levanto i Ligurien är nu längre än här i norr. Samtidigt faller löven och temperaturen. Läser Stieg Trenters deckarroman Tragiskt Telegram som han gav ut anno 1947. Boken utspelar sig i Stockholm och i den lilla staden Levanto. Ett par systrar, Lucia och Jana, från Levanto gifter sig med ett par män från Sverige och flyttar. Vid ett tillfälle reser Lucia ner till Levanto och skriver i ett brev hem till sina döttrar i Stockholm:

”- Jag sitter här i det varma soliga Levanto och tittar på vingårdarna och olivdungarna utmed bergssluttningarna. Här är som en saga. Det är 23 grader i Medelhavet och jag badar varje morgon. Snart kommer de första persikorna och den gamla magnolian har sprickfärdiga knoppar. När jag upplever allt detta, kan jag inte låta bli att tänka på er, stackars barn, som väl fortfarande har det kallt och ruskigt där uppe i närheten av Nordpolen. Nu sitter jag här i paradiset och väntar otåligt på ert svar.”

Min längtan till ”paradiset” Levanto finns alltid levande.

The book – The cover shows a part of ”Paradise Levanto”

Levanto

”Paradise Levanto”

In English

The days are getting shorter here in northern Europe. The days of Levanto in Liguria are now further than here in the north. At the same time, the leaves and temperatures drop here. Reading Stieg Trenters detective novel Tragically Telegram that he gave out anno 1947. The book takes place in Stockholm and in the small town of Levanto. A couple of sisters, Lucia and Jana, from Levanto marry a couple of men from Sweden and move. At one point, Lucia travels down to Levanto and writes in a letter home to her daughters in Stockholm:

”- I sit here in the warm sunny Levanto and look at the vineyards and olive groves along the mountain slopes. It’s like a fairy tale. It’s 23 degrees in the Mediterranean and I’m bathing every morning. Soon the first peaches will come, and the old magnolian will have crispy buds. When I experience all this, I can not help thinking about you, poor children, who still have it cold and rude up there near the North Pole. Now I’m sitting here in paradise and waiting for your answer impatiently.”

My longing for paradise Levanto is always alive.

Levanto one day in the 1940s

Levanto

Levanto next to Mare Ligure

Salute Håkan Carlberg

Morando Morandini  (in the middle) in Levanto,Piazza del Popolo with Fulvio Wetzl and Laura Bagnoli, at Laura Film Festival 2013.

Morando Morandini  och Stieg Trenter 

älskade staden Levanto i Italien

In English see down!

En filmfestival. Laura Film Festival, grundad av Morando Morandini, en känd filmkritiker, författare och journalist, har just ägt rum i den lilla vackra staden Levanto i det östra Ligurien. Filmfestivalen har genomförts varje sommar sedan år 2004 med syfte att främja konst i alla dess former och med ett fokus på film. Laura Film Festival grundade Morandini tillsammans med sina döttrar Lia och Luisa. Morando Morandini och hans familj tillbringade många somrar i Levanto och älskade staden. Anno 1951 gifte sig Morandini med Laura Tartaglia i Levanto.

En annan kulturperson som älskade Levanto var den svenska journalisten och deckarförfattaren Stieg Trenter som bland annat skrivit boken ”Tragiskt Telegram”. En bok som utspelar sig i Levanto och Stockholm. Att Stieg Trenters dotter, som även hon är en känd författare, är döpt till Laura kanske efter Morandinis fru, visar på att kanske Trenter och Morandini träffades i just Levanto och blev goda vänner? En gåta att lösa! Morando Morandini avled 91 år gammal 2015.

Det är intressant hur många människor med kulturintresse som fastnat för den lilla staden invid Mare Ligure. Själv ”fastnade” jag för staden som 12-åring och min kärlek för staden lever. Att vistas där ger kraft och inspiration. Naturen, de vackra husen i staden, de omkringliggande små byarna, bergen och havet lyfter livet till en högra nivå.

Part of Levanto

Stieg Trenter in Levanto

Morando Morandini and Stieg Trenter

loved the city of Levanto in Italy

In English

A film festival. Laura Film Festival, founded by Morando Morandini, a famous film critic, author and journalist, has just taken place in the small beautiful city of Levanto in eastern Liguria. The film festival has been conducted every summer since 2004 with the aim of promoting art in all its forms and focusing on film. Laura Film Festival founded Morandini along with his daughters Lia and Luisa. Morando Morandini and his family spent many summers in Levanto and loved the city. Anno 1951 married Morandini with Laura Tartaglia in Levanto.

Another cultural person who loved Levanto was the Swedish author Stieg Trenter who, among other things, wrote the book ”Tragic Telegram”. A book that takes place in Levanto and Stockholm. That Stieg Trent’s daughter is named Laura maybe after Morandini’s wife, shows that maybe Trenter and Morandini met in just Levanto and became good friends? A riddle to solve! Morando Morandini died 91 years old 2015.

It is interesting how many people with cultural interest stuck to the small town next to Mare Ligure. I myself ”got stuck” for the city as a 12 year old and my love for the city lives. Staying there provides power and inspiration. Nature, the beautiful houses in the town, the surrounding small villages, mountains and sea lifts life to a higher altitude.

Me, in the middle, in Levanto as a twelve-year-old in 1968.

Levanto. Photo: Roberto Bagnasco

And som music from the beach of Levanto

Sergio Muniz with ”La Mare”

Part of Levanto, Via Dante Alighieri

Salute Håkan Carlberg
Monterosso al Mare 2009 Limone

”Möjligheter” från de Liguriska bergen – ”Options” from the Ligurian mountains – ”Opzioni” dai monti liguri

Fyra idéer för en framtid

In English see down

Slår på Radio Levanto Val di Vara och ser på web kameran över Levanto. Himlen är fylld av mörka moln, det är fortfarande ljust. Klockan är halv sex på eftermiddagen. Molnen rör sig över Mare Ligure och det vilar ett lugn över staden. Sommarsäsongen med gäster från hela vår värld är slut. Några surfare kan ses vid stranden. Temperaturen håller sig runt 18°C. Här i det södra av Dalarna där jag nu befinner mig råder ett mörker sedan ett par timmar, luften är rå och fylld av dimma.

Jobbar nu med ett antal idéer.

 

1. Företagande: Svensk produkt kan
hjälpa jordbävningsdrabbade Italien

Det handlar om ett projekt mellan ett svenskt företag som har produkter som kan vara mycket aktuella och intressanta när nu de områden, städer och byar, i det mellersta av Italien som drabbades av sensommarens och höstens jordbävningar nu skall byggas upp. Den italienska regeringen har sagt att man nu skall använda metoder som göra att områdena och människorna inte skall drabbas så hårt vid eventuella kommande jordbävningar. Det handlar om material och det handlar om teknik Jag har haft kontakt med en organisation som nu planerar för ett möte mellan företag med kunskap och produkter för byggande i områden som har varit drabbade, är drabbade och kan bli drabbade av just jordbävningar. Jag har kollat upp eventuella möjligheter till finansiering. Jag har fått snabba svar och det ser positivt ut så här långt. Musiken som spelas i Radio Val di Vara är ljuv italiensk musik. Jag blundar och ser upp mot Monte Rossola samtidigt som jag kan känna doften från olivlundar och höra havets vågor slå in mot land.

Amatrice Italy 2016

Amatrice Italy 2016

2. En TV-serie: ”Mat & Prat i Ligurien (Levanto)”

Jobbar även med en idé om att göra ett mat- och pratprogram. Miljön skall vara en vacker gård i en liten by strax ovanför staden Levanto. Det har tidigare gjorts program som utspelar sig i några andra länder i Europa på detta tema i svensk tv. Jag vill nu utveckla detta koncept och ”blanda” in lokala människor, mina vänner som en konstnär, en musiker med goda kunskaper om mat, lokala företag som tillverkar underbar mat av råvaror från bergen och havet. Det skulle även finnas tid för att följa i författaren Stieg Trenters fotspår, han tillbringade många dagar i Levanto och hans bok ”Tragiskt Telegram” utspelar sig till stora delar där. Det finns folk i staden som fortfarande minns honom!

Gäster skulle kunna vara: Tomas di Leva, Mauro Scocco, Tomas Andersson Wij, Sven-Bertil Taube, Veronica Maggio, Miss Li, The Busker Peter Jones, Linnea Henriksson, Mattias Törnell, Lill-Babs, Monica Törnell och författaren Laura Trenter samt några lokal profiler. Plura skulle kunna vara ledare för programmen, där även jag skulle ha en roll…

Pian di Picche

Underbara och glada vänner i Levanto – Wonderful and happy friends in Levanto – Amici meravigliosi e felici a Levanto

3. En bok för barn: ”Stunder i Järvsö”

Min senaste bok är nu klar att tryckas. Den har fått mycket vackra illustrationer av en duktig konstnärinna och en vacker design av art director Anna-Karin Tillström. Nu handlar det om finansiering… Har kontaktat ett antal tänkbara men tyvärr saknas intresse.

4. Eventuell medverkan i TV-serie

Har anmält intresse för att medverka i en kommande tv-serie. Blev intervjuad idag och tiden får visa om det blir verklighet, en möjlighet!

Höstens mörker är tungt. Men idéer och en tro på dessa gör att livet går vidare, någonstans.

°  °  °

And some Swedish music with Miss Li

Bonfire

Ligurien H Carlberg 2015

De Liguriska bergen möter havet – Le montagne liguri incontrano il mare – The Ligurian mountains meet the sea

Four ideas for the future

In English

Turns on the Radio Levanto Val di Vara and see on the web camera of Levanto. The sky is full of dark clouds, it is still light. It is half past six in the afternoon. The clouds move across the Mare Ligure and it rests a peaceful city. The summer season with guests from all over our world is ending. Some surfers can be seen at the beach. Temperatures hover around 18 ° C. Here in the south of Dalarna, in Sweden, where I now find myself theres a darkness since a few hours, the air is raw and full of fog.

Are now working with a number of ideas.

1. Business: Swedish product can help quake-hit Italy

It is a project between a Swedish company that has products that can be very relevant and interesting now that the regions, cities and villages, in the middle of Italy hit by late summer and autumn earthquakes now be rebuilt. The Italian Government has said that it now must use methods that make the areas and the people will not be hit as hard in the event of future earthquakes. It involves materials and it is about technology, I have had contact with an organization that is planning a meeting of companies with expertise and products for construction in areas that have been affected, affected and may be affected of that particular earthquakes. I have checked the possible options for financing. I received quick responses and it looks positive so far. The music played on Radio Val di Vara is sweet Italian music. I close my eyes and look up towards Monte Rossola while I can smell the scent of olive trees and hear the waves beat into the country.

Jordbävning i centrala Italien 2016

Earthquake in central Italy in 2016

2. A TV show: ”Food & Talk in Liguria (Levanto)”

I also work with an idea of making a food and talk shows. The environment must be a beautiful farm in a small village just above the town of Levanto. It has previously been program that takes place in some other countries in Europe on this theme in Swedish television. I now want to develop this concept and the ”mix” the local people, my friends, as an artist, a musician with a good knowledge about food, local companies producing wonderful food with ingredients from the mountains and the sea. It would also be time to follow in the footsteps of author Stieg Trenters, he spent many days in Levanto and his book ”Tragic Telegram” takes place largely there. There are people in town who still remember him!

Guests could be: Tomas di Leva, Mauro Scocco, Tomas Andersson Wij, Sven-Bertil Taube, Veronica Maggio, Miss Li, The Busker Peter Jones, Linnea Henriksson, Mattias Törnell, Lill-Babs, Monica Törnell and author Laura Trenter as well as some local profiles. Plura could be the leader of the programs, which even I would have a role …

Ligurien H Carlberg 2015

Near Levanto in Liguria

3. A book for children: ”Moments in Järvsö,”

My latest book is ready to be printed. It has got very beautiful illustrations by a talented artist and a beautiful design by art director Anna-Karin Tillström. Now it’s about financing … Have contacted a number of potential but sadly lacking interest.

Stunder i Järvsö Håkan CArlberg

The book …..

4. Possibly participation in a TV show

Have expressed interest to participate in an upcoming television series. Was interviewed today and time will tell whether it becomes a reality, an opportunity!

Autumn darkness heavily. But ideas and a belief in them makes life goes on, somewhere.

And some italian music

Tiromancino ”Tra Di Noi”

Salute Håkan Carlberg
Stieg Trenter in Levanto, Liguria

Stieg Trenter tillsammans med två kända svenska fotbollsspelare Gunnar Nordahl och Kurre Hamrin och människor i Levanto vid den lilla fotbollsplanen invid Corso Roma. – Stieg Trenter along with two famous Swedish footballer Gunnar Nordahl and Kurre Hamrin and people in Levanto at the small football field next to the road, Corso Roma.

In English see down

Jobbar vidare med att fördjupa kunskaperna om författaren Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram som utspelar sig i Stockholm och i den vackra lilla staden Levanto i det södra Ligurien. Två städer jag älskar av mitt hela hjärta och som betytt och betyder mycket för mig.  Idag fick jag ännu en bild av en bekant Robi Bagnasco i Levanto. Allt verkar som att Trenter också han älskade staden och att han hade många vänner där. 

Författaren Stieg Trenter syns på fotot tillsammans med människor från Levanto och fotbollsspelarna Kurt Hamrin och Gunnar Nordahl, som under några år spelade tillsammans i AC Milan i mitten av 1960-talet. Bilden är tagen i Levanto, den lilla staden i södra Ligurien som spelar en stor roll i Stieg Trensters bok Tragiskt telegram. Den lilla staden Levanto invid Mare Ligure tycks ha gjort ett stort intryck på Stieg Trenter, och han tycks ha besökt staden många gånger.

Tragiskt Telegram Stieg Trenter 1947

Ett av många omslag till Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram – One of many covers of Stieg Trenters book Tragic Telegram – Una delle tante copertine di Stieg Trenters libro Telegramma Tragico –

In English

Are continuing to deepen the knowledge of the author Stieg Trenters book Tragic Telegram set in Stockholm and in the beautiful small town of Levanto in the southern Liguria. Two cities I love my whole heart, and that has meant and means a lot to me. Today I have a picture of a familiar Robi Bagnasco in Levanto. Everything seems that Trenter also he loved the city and he had friends there.

The author Stieg Trenter visible on the photo along with people from Levanto and football players Kurt Hamrin and Gunnar Nordahl, who for some years played together at AC Milan in the mid-1960s. The picture is taken in Levanto, the small town in southern Liguria which plays a major role in Stieg Trensters book Tragic telegrams. The small town of Levanto near the Mare Ligure seem to have made a big impression on Stieg Trenter, and he appears to have visited the city many times.

Harvesting of grapes in southern Liguria

Time for harvesting of grapes in southern Liguria

And here  Italian music from the late 1950s with

Mina and the beautiful song Tintarella di luna

Salute Håkan Carlberg
Stieg Trenter-Bardellini Levanto Italy

Stieg Trenter reser med tåget och tar farväl av sin gode vän läkaren Bardellini från Levanto. / Stieg Trenter traveling by train and say goodbye to his friend the doctor Bardellini from Levanto.

Stieg Trenter, en  kändis  i Levanto

In English see down!

Drömmer vidare om att kunna göra en kortare film/tv-program kring författaren Stieg Trenter och hans bok Tragiskt Telegram som utkom anno 1947. Handlingen utspelar sig i Stockholm och i den lilla staden Levanto i det södra Ligurien i Italien. Under några år har jag försökt att skapa ett intresse för min programidé. Det har varit tämligen tyst. Men så får jag ett mail från en man i Levanto och han och några av hans bekanta är intresserade. Det visar sig att mannen i Levanto har god kunskap om Trenter och han känner även en gammal människa i den lilla staden som träffat Trenter i den lilla staden Levanto.

Då har då min idé tagit ett stort kliv framåt! Får nu jobba på att finna ett produktionsbolag eller en Tv-kanal som möjligheter. Det speciella som nu visar sig är att det i den vackra lilla staden Levanto invid Mare Ligure finns en kunskap och ett intresse om och för Stieg Trenter, det finns foton på honom och han lär ha vistats en hel del där. Människor minns!

Tragiskt Telegram Stieg Trenter 1947

Omslaget, en bild av Levanto, till Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram – The cover, a picture of Levanto, to Stieg Trenters book Tragic Telegram – La copertina, immagine di Levanto, di Stieg Trenters libro Telegramma Tragico (1947)

Stieg Trenter, a celebrity in Levanto

In English!

Dream on about being able to make a short film / television program about the author Stieg Trenter and his book Tragic Telegram which appeared anno 1947. The action takes place in Stockholm and in the small town of Levanto in the southern Liguria in Italy. For some years I have tried to create an interest in my program idea. It has been fairly quiet. But I get an email from a man in Levanto and he and some of his associates are interested. It turns out that the man in Levanto has a good knowledge of Trenter and he also knows an old man in the small town that met Trenter in the small town of Levanto.

Then when my idea has taken a great steps forward! Now get to work on finding a production company or a television channel opportunities. The special now turns out that in the beautiful little town of Levanto near the Mare Ligure is a knowledge and interest in and to Stieg Trenter, there are photos of him and he is said to have stayed a lot there. People remember!

Levanto HCG 2013

I en del av Levanto. Var det vid denna plats omslaget skapades? – In una parte di Levanto. È stato in questo luogo la copertina creato? – In one part of Levanto. Was it at this place the cover created?

And som music from Italy:

Renato Carosone:  We no speak americano 

Salute Håkan Carlberg
Peter Ternström i Ligurien

Peter Ternström in Liguria.  Lamborghini Huracán presented in March 2014 at the International Motor Show in Geneva. Photo: Andrea Bonatti

In English see down!

Idag skriver tidningen Cittá Della Spezia om den svenske motorjournalisten och krönikören på tidningen Auto Motor & Sport,  Peter Ternström och hans fascination över några av de vackraste vägarna i Europa, Litoranea delle Cinque Terre i det södra Ligurien i Italien. Här skall han göra ett filmreportage genom att köra en Lamborghini Huracan på de vackra och kurviga vägarna som har  hisnande vyer över havet Mare Ligure, vackra berg, små byar och vingårdar. Detta blir en del av en resa genom bland annat Frankrike och Schweiz.

Peter Ternström berättar att han funnit ett café i den lilla staden Mattarana som ligger utefter vägen mellan La Spezia och Genua i höjd med Sestri Levante. Han berömmer de italienska bilförarna för deras uppträdande i trafiken och säger samtidigt att det finns en sak svenska bilförare är oslagbara på och det är körning på snöiga vägar, där är svenskar världsmästare.

Det skall verkligen bli spännande att få följa med på Peters resa.

Redan på 1940-talet skriver författaren Stieg Trenter om en bilresa längs havet från Genua till Levanto, som ligger strax intill det världsberömda området, nationalparken Cinque Terre. I den lilla staden Levanto har även ägarna av Fiat, familjen Agnelli, vackra hus längs havet.

Via Lamborghini

Un indirizzo della Svezia

Peter Ternström i Ligurien

Peter Ternström in Liguria. Lamborghini Huracán presented in March 2014 at the International Motor Show in Geneva. Photo: Andrea Bonatti

In English

Today the newspaper Città della Spezia about the Swedish motor journalist and columnist for the magazine Auto Motor & Sport, Peter Ternström, and his fascination with some of the most beautiful roads in Europe, Litoranea delle Cinque Terre in the southern Liguria in Italy. Here he will make a film reportage by driving a Lamborghini Huracan on the beautiful and curvy roads with a breathtaking view of the sea, Mare Ligure, and vineyards. This becomes part of a journey through countries such as France and Switzerland.

Peter Ternström says he found a Cafe ‘in the small town Mattarana located along the road between La Spezia and Genoa at the height of Sestri Levante. He praises the Italian drivers for their behavior in traffic and says that there is one thing Swedish motorists are unbeatable and it’s driving on snowy roads, which the Swedes are world champions.

It would indeed be exciting to follow on Peter’s journey.

Already in the 1940s, writes author Stieg Trenter about a drive along the seafront from Genoa to Levanto, just next to the world famous, Cinque Terre National Park. In the small town of Levanto, the owners of Fiat, Agnelli family, have beautiful houses along the sea.

A beautiful film that reflects life and nature in Liguria:

Ligurien Karta

Map of the southern regions of Liguria

Alfa 156 SW V6 24 v H Carlberg

I myself have often, when I visited Liguria and Cinque Terre, driving the Alfa Romeo on the beautiful roads along the Mare Ligure, all the way from Sweden.

Carl Ludvig in Liguria HCG2004

Monterosso al Mare and the roads in the mountains. Cinque Terre – Liguria

Source/Källa: Cittá Della Spezia

Salute Håkan Carlberg