Inlägg märkta ‘Stunder’

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg

My children’s book in

the printing press

In Swedish see down

Time passes. For a long time I have worked with a children’s book. It was completed a few years ago. Now it’s ready to be printed. It has taken time and it has been about financing. I have sent my book to several book publishers but unfortunately only received negative answers. My idea is that more children should read and experience books printed on paper from trees grown in our deep forests. Experience the books with their parents and get common experiences. As unemployed, it was a tough job to fund the book project. But despite minimal income, I have now succeeded, and it costs a cost of SEK 50,000 (€ 5,000). The book will now be printed this coming week and delivered to me the first week of August. Something of a dream is now fulfilling. More of the dream is to make the book available, have an idea of donating the book to Sweden’s children.

It’s only a few days left before the printing presses are running and my book idea ”MOMENTS – stories from Järvsö” becomes reality. Have you any idea of how to reach out with the book to our children please let me know.

°  ° °

Min barnbok

i tryckpressen

In Swedish

Tiden går. Under en längre tid har jag jobbat med en barnbok. Den blev klar för ett par år sedan. Nu är den helt klar att tryckas. Det har tagit tid och det har handlat om finansiering. Jag har sänt mitt bokunderlag till flera bokförläggare men tyvärr bara fått negativa svar. Min idé är att fler barn skall läsa och uppleva böcker tryckta på papper från träd som växt i våra djupa skogar. Uppleva böckerna tillsammans med sina föräldrar och få gemensamma upplevelser. Som arbetslös har det var ett tufft jobb med att finansiera bokprojektet. Men trots minimala inkomster så har jag nu lyckats, och det handlar om en kostnad på 50 000 kronor (€5,000). Boken kommer nu att tryckas den kommande veckan och levereras till mig första veckan i augusti. Något av en dröm går nu i uppfyllelse. Mer av drömmen är att kunna göra boken tillgänglig, har en idé om att skänka boken till Sveriges barn.

Det återstår nu bara några dagar innan tryckpressarna är igång och min bokidé ”STUNDER –berättelser från Järvsö”, blir till verklighet. Har du någon idé om hur man skall nå ut med boken till våra barn hör gärna av dig.

°  °  °

And some music with Jeff Lynn’s ELO

”When I Was A Boy”

Salute Håkan Carlberg
Vårblommor HCG2013

Blommor formade av våren – Fiori a forma di primavera – Flowers shaped by springtime

°

Äntligen Vårdagjämning !

In English see down!

Efter vårdagjämningen som inträffar den 20 mars

blir dagen längre på norra halvklotet

än på södra halvklotet.
 Ljuset kommer åter till oss.

Dagarna blir nu allt längre till dess att sommarsolståndet

inträffar den 21 juni. Nu njuter vi av ljuset och

tänk så pigga vi skall bli!

° ° °

And here a song about spring with Laleh:

Vårens första dag / First Day of Spring / Primo giorno di primavera

*    *    *

At last Vernal Equinox!

Springtime – Primavera – Vår

In English

After the equinox occurs on March 20

becomes day longer in the northern hemisphere

than in the southern hemisphere. The light will return to us.

The days are now becoming increasingly longer until the summer solstice

occurs on 21 June. Now we enjoy the light and

Imagine how alert and happy we will be!

°  °  °

Här följer en vår-dikt av Bo Bergman
Bo Bergman

Diktaren Bo Bergman en tidig vårdag i Stockholm.

En dikt av författaren, diktaren, svenska akademiledamoten

och ”Carlbergaren”, Bo Bergman. Dikten med namnet  

”Våren och den blinde ” är ur hans bok °Stunder” som

utkom på Albert Bonniers Förlag 1952.

In English:

A poem by the writer, poet, Swedish Academy member

and  a”Carlberg”, Bo Bergman. Poem named

”Spring and the blind man” is from his book ° Moments ”that

published by Albert Bonnier’s Publishers in 1952.

 °  °  ° 

VÅREN OCH DEN BLINDE

°  °  °

Jag kommer från en man, som sitter

och väntar att bli blind en dag.

Han talar lugnt, är föga bitter,

den bittraste av oss är jag.

För mig känns allting som förlamat

av ångest när vi skilts till slut

– men runtomkring det tunga dramat

har vårens drama spelats ut.

 

En sådan vår! Jag kan ej minnas

Dess like i omåttlig prakt.

 

Naturens sköte som en kvinnas

har öppnats av en gudamakt.

Allt blommar, brinner och berusar,

allt stiger som en jordens sång,

och där de gröna snåren susar

är fågellyckan strax i gång

 

Och marken ligger sprängd och svullen

av dessa jättekrafters strid,

och det som skjuter upp ur mullen

skall gå i mull i sinom tid

och vittna att ett kretslopp stannat.

 

O skapelse av lust och ve,

o skönhet, vill du något annat

än vara till för dem som er!

 

Och himlen stängs och mörkret gapar,

Och blodet isas och förstärks.

Men är det sant att själen skapar

sin egen värld när blicken släcks,

så fyll den världen, hårda öde,

med dofter som blir ljus och luft

och skyars färg och toners flöde

och syner över allt förnuft.

*    *    *

Salute Håkan Carlberg 
moterosso-al-mare-2007

Semester! Kan vara en sommar vid Mare Ligure med många sköna stunder och tid att läsa en bok.  -Summer at Mare Ligure, many beautiful moments and it has become time to read a book. – Estate al Mare Ligure, tanti bei momenti e è diventato tempo di leggere un libro.

SOMMARLÄSNING

 

Sommaren går och kanske har du en sen semester och ledighet kanske på en vacker varm strand, kanske sittandes på en bergstopp eller i en skön stol i en trädgård. Det är dags att koppla av arbetslivet och bara vara. Varför inte bryta av  med en bok!

Carlberg, Håkan - Dikter vid havet Omslag

Bokens framsidaen bild (en stund)  från den lilla staden Levanto i Ligurien, Italien.

Denna bok ” Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” handlar om livets alla stunder, kärlek, om dagar och stunder i Ligurien med vandringar i berg, en annorlunda middag med vännerna i Levanto, att bli lämnad och många fler stunder. Boken består av noveller, dikter och bilder. Jag presenterade min bok vid Bokmässan i Göteborg hösten 2014. Min släkting, författaren Bo Bergman spelar en roll i mitt skrivande liksom min far, Bengt W Källman, som var konstnär och även han skrev dikter. Just nu är jag i färd med att hitta finansiering för att trycka min senaste barnbok ”STUNDER berättelser från Järvsö” som nu finns i tryckfärdigt skick. 2010 gav jag ut en barnbok ”Frida och måntrappan. Nedan kan du läsa ett par recensioner av min bok ” Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder”.

Önskar dig en skön ledighet, en ledighet som

ger dig energi, kraft och massor av glädje.

Boken hittar du på:

Bokus – Pris: 113 kronor

http://www.bokus.com/bok/9789175176178/dikter-vid-havet-mare-ligure-andra-stunder/

cdon.com – Pris: 116 kronor

http://www.cdon.se/böcker/håkan_carlberg/dikter_vid_havet__mare_ligure_%26_andra_stunder-27759944

Recito Förlag – Pris: 99 kronor

http://www.litenupplaga.se/1322

°

Här ett par läsares kommentarer om min bok:

°

”Under de senaste dagarna har jag haft sällskap med din bok. Jag har läst den med stort intresse och har funnit den underhållande och spännande med ett så variationsrikt innehåll.” – Daniele

° ° °

«Din bok, Dikter vid havet Mare Ligure och andra stunder, fick följa med till Kanarieöarna som enda litteratur och det räckte väl. Jag kunde inte sluta läsa, utan sög i mig hela alltet från pärm till pärm, där under solen. Jag kastades mellan hopp och förtvivlan, ångest, dödslängtan och livshopp under tiden jag försökte sätta in din berättarstil i någon känd genre…..Men du har ditt egna personliga sätt att skriva så varje kapitel har sin egen genre. Du skriver flytande och lätt med knorr i varje slutstavelse och de egenhändiga fotografierna passar var och ett på pricken, till kapitlen, dikterna, uppmaningarna….you name it.»

Och en italiensk låt om livet:

Max Gazzè – La Vita Com’è

Dikter vid havet Mare Ligure Håkan Carlberg

Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder  –   Författare: Håkan Carlberg

Salute Håkan Carlberg
Järvsö klack 390 möh HCG 2006

Views of the beautiful Järvsö – Utsikt över det vackra Järvsö – Vista della bella Järvsö

In English see down

Arbetar vidare med min kommande barnbok. En bok som utspelar sig i Järvsö i det vackra Hälsingland. Ett företag i Gävle designar nu boken, dvs. delar upp mina texter på sidor och för in de vackra bilder jag köpt av en konstnärinna, Kathrin Bergqvist-Löfgren. Har även kontakter med tryckeriet när det gäller papperskvalitet och mycket annat. En bok i papper är en relativt komplicerad produkt.

Jag känner att boken verkligen blir vacker och formgivaren Anna-Karin Tillström på företaget Baringo i Gävle gör ett fantastiskt arbete. Det är verkligen en ”resa” att se boken sakta växa fram och se en dröm gå i uppfyllelse. Detta är min tredje bok som blir verklighet. Det krävs inspiration, kunskap, kontakter och pengar. Nu är bokens tillkomst snart inne i fasen tryckning. Jag har lagt ner en hel del pengar så här långt och inför tryckningen behövs tillskott i finansieringen.

Att vara en ”enkel” författare har för mig inte betytt att det ger några inkomster. Så här långt i mitt skrivande har det enbart varit kostnader. De två böcker jag givit ut har medfört utgifter på närmare 100 000 kr. Det är mycket pengar men för mig har det varit värt varenda krona. Det jag fått tillbaka i form av glädje av de barn som läst boken Frida och måntrappan går inte att värdera i pengar, inte heller alla de positiva kommentarer jag fått för min dikt & novell bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder”.

Nu är dock reserverna förbrukade, de har gått till att finansiera inköp av teckningar och design av boken i form av text, bilder, omslag mm. Måste nu finna en finansiering, kanske någon form av sponsring och eller gåvor, till tryckningen av min nya bok för barn, ett litet äventyr STUNDER som utspelar sig i LIllbabsland dvs. Järvsö. Går allt vägen så finns boken ”STUNDER – berättelser från Järvsö” tryckt till sommaren.

Tomas Andersson Wij, med rötter i Hälsingland

sjunger sin vackra låt ”Hälsingland”

Järvsö 2010 Håkan Carlberg

Morning at a lovely lake in Järvsö – Morgon vid en vacker sjö i Järvsö – Mattina in un lago in Järvsö

In English

Working on with my upcoming children’s book. A book that takes place in Järvsö in the beautiful Hälsingland. A company in Gavle are designing the book, ie divide my texts on the sides and out the beautiful images I purchased by an artist, Kathrin Bergqvist-Löfgren. I also have contacts with the printers in terms of quality paper and much more. A book in paper is a relatively complex product.

I feel that the book really is beautiful and the designer Anna-Karin Tillström at the company Baringo in Gavle do a fantastic job. It is truly a ”trip” to see the book slowly emerge and make a dream come true. This is my third book that will become a reality. It takes inspiration, knowledge, contacts and money. Now the book’s genesis soon inside the printing phase. I’ve put a lot of money so far and the time of printing needed addition to the funding. To be a ”simple” writers have for me not meant that it generates substantial proceeds.

So far, in my writing, it has only been expenses. The two books I published has brought spending almost 100 000. There is a lot of money, but for me it has been worth every penny. What I received back by the children who read the book Frida and måntrappan is not possible to evaluate in money, nor all the positive feedback I got for my poem and short story book ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments.”

Now, however, reserves are exhausted they have gone to finance the purchase of artwork and design of the book in the form of text, images, covers, etc.. Must now find a financing, perhaps some form of sponsorship or donations to the printing of my new book for children, a little adventure MOMENTS set in Lill-Babs Country ie Järvsö. If everything goes the way the book ”Moments – stories from Järvsö” will be in printed condition this summer.

The singer with roots in Hälsingland – Tomas Andersson Wij – singing

”Blues From Sweden”

Salute Håkan Carlberg
Böst Trelleborg H Carlberg

Böst – fontän i brons av Fred Åberg – Trelleborg 21 mars 2015

Resan i cirklar forsätter. 

STUNDER

på buss 146

°  °  °

Reser genom Malmö duvorna har åter intagit staden

stora flockar svärmar fram över gator och torg

Bussen segar sig sakta fram längs stadens gator i riktning söderut

medan regnet faller stilla ner

Passerar stora bostadsområden med trista hus

kommer så ut ur staden och ett ljust grönt skimmer

kan nu skönjas i träden som växer längs vägens kant

 

Så växlar landskapet

det blir platt med plöjda jättelika åkrar

Vackra alléer med träd

kyrkors torn bryter av platthetens landskap

Så ljuder en syren och ett blått ljus reflekteras i bussens fönster

En ambulans passerar och bryter för en kort stund lugnet

 

Åkerlandskapet är nu mer böljande

en kyrka prydd med fem torn

vackert klädda med koppar som av tidens tand färgats gröna

Ändlösa rader av elstolpar

Åter en vacker kyrka i vitt

ett starkt lutande tak i rött bryter vitheten

Anar i väster bron över sundet

 

Så dyker plötsligt havet upp

stranden täcks av stenar

En fyr kan skådas i diset

en flock svanar drar in mot land

på väg till en sommar i norr

Stavstens udde. svanar på stranden lastfartyg i fjärran

Molnen skingrar sig

en strimma av solen bjuder ljus

Kajor dansar i vinden

 

Staden närmar sig

rader av containrar

rader av fabriksbyggnader

Folket i bussen samlar ihop sig

det har blivit dags att kliva av

resan är nu slut

Ännu en stad vid havet, Trelleborg

°  °  °

Nedtecknat på en buss mellan Malmö och Trelleborg

°  °  °

-Trots en vacker färd hamnar mitt hjärta åter i Italien

-Nonostante un bellissimo viaggio, il mio cuore è tornato in Italia

Här en sång med Laura Pausini ”Ascolta Il Tuo Cuore” (Lyssna till ditt hjärta)

Böst - Trelleborg

Böst – fontän i brons av Fred Åberg – Trelleborg 21 mars 2015

Reser så vidare till Helsingborg för att sluta dagens cirkel.
Helsingborg H Carlberg 2015

Helsingborg den 21 mars anno 2015

Salute Håkan Carlberg

Skog Forest HCG2010

Idag den 6 oktober 2013 är det 144 år sedan författaren, litteraturkritikern och ledamoten i Svenska akademien Bo Bergman, f. 1869 d. 1967, föddes. Bo gav ut sin första diktsamling Marionetterna 1903. Sedan följde en lång rad diktsamlingar och noveller bl.a.. Många av hans dikter av tonsatts av kända tonsättare som t.ex. Wilhelm Stenhammar. Bo Bergman har erhållit ett antal utmärkelser bl a Bellmanstipendiet vid ett par tillfällen samt Evert Taube stipendiet. Sin plats på stol nr 12 i Svenska Akademin satt han från 1925 fram till sin död 1967, alltså under 42 år! Jag har förmånen att vara släkt med Bo Bergman och erhöll för många år sedan ett dokument författat av hans dotter Vera. Dokumentet handlar om Bo Bergmans mer privata liv och umgänget med Hjalmar Söderberg. Hon skriver:

  ” Pappa var till sin yttre läggning något av en ämbetsmannatyp, mycket ordentlig och prydlig, artig och vänlig, fast litet tyst och inbunden  ibland”.

Du kan läsa Bo Bergmans dotters  berättelse  på denna blog via Kategori; Diktaren Bo Bergman – unikt dokument (5)

Bo Bergman 2Bo Bergman

°

Tack Bo för alla underbara dikter som för evigt finns kvar.

Här följer dikten ”I Lövfallet” från hans diktsamling ”Stunder”

vilken  gavs ut på Albert Bonniers Förlag, 1952. 

°

Höstlöv 2010 HCG 2010

°

I LÖVFALLET

°

Höstblad, du som delat

trädets alla öden,

druckit ljus av höjden,

gungat lätt för

vårens melodi,

krympt i sommarglöden,

dräpts av frosten, slitits

loss av senhöstregnen,

slängts i smutsen

som ett dött förbi,

höstblad, du är tanken,

yr och livsberusad,

hängsjuk och förvissnad,

störtad ner från

ljusets region.

Först en vindomsusad

himmel, så ett sinat

jordiskt krafttillflöde,

sist begravning

på en sopstation.

*      *      *

Och här en tonsatt, av Thure Rangström,  dikt av Bo Bergman

”Flickan under Nymånen”

Text:

Jag har nigit för nymånens skära.
Tre ting har jag önskat mig tyst.
Det första är du
och det andra är du
och det tredje är du, min kära.
Men ingen får veta ett knyst.
Jag har nigit för nymånens skära
tre gånger till jorden nu.

Och om månen kan ge vad vi önska,
så önskar jag tre gånger till,
och krona jag bär,
när marken sig klär
och björkarna gunga av grönska
och lärkorna spela sin drill.
Det är långsamt att önska och önska.
O, vore min kära här !

Lyft nu upp honom, stormmoln, på vingen
och tag honom, våg, på din rygg.
Han är ung som jag,
han är varm som jag,
han är härlig och stark som ingen,
och säll skall jag sova och trygg
i hans armar en gång under vingen
av natten, tills natt blir dag.

°

Salute Håkan Carlberg