Inlägg märkta ‘Svezia’

Jan Björklund. Photo: Stina Stjernkvist/TT

New ambassador

in

Rome

In Swedish see down

Jan Björklund, former Liberal Party leader in 2007-2019 and Minister of Education 2007-2014, becomes Sweden’s ambassador to Rome. Björklund has been ”unemployed” for six months and is now recruited to the Swedish Embassy in beautiful Rome. An important assignment that is very much about maintaining the good relations that Sweden has with Italy and continuing to develop the exchange between the countries. These include culture, research and development of collaboration between companies. Italy is an important trading partner and there are many active Swedish companies in Italy.

Winter in Rome

It is a company mainly in the engineering industry, the paper industry, pharmaceuticals and telecom equipment. Products from Swedish wood products for the building and furniture industry have great potential in Italy and I hope that the Swedish companies grow there and that the embassy is involved in this. This allows Italy to access high quality wood material from our beautiful Swedish forests. When it comes to tourism, tourists from Italy are one of the largest tourism groups in Sweden. Italy is also a popular tourist destination for us in Sweden. In 2018, 558,000 trips were made by Swedes to Italy.

Wish the new ambassador, Jan Björklund, all the best of luck and success with the cooperation between our countries, Sweden and Italy.

Fontana di Trevi in Rome

Ny ambassadör i Rom

In Swedish

Jan Björklund, Liberalernas tidigare partiledare 2007-2019 och utbildningsminister 2007-2014, blir Sveriges ambassadör i Rom. Björklund har varit ”arbetslös” under ett halvår och rekryteras nu till den Svenska ambassaden i det vackra Rom. Ett viktigt uppdrag som handlar mycket om att upprätthålla de goda relationerna som Sverige har med Italien och att fortsätta att utveckla utbytet mellan länderna. Det handlar om kultur, forskning och utveckling av samarbete mellan företag. Italien är en viktig handelspartner och det finns många verksamma svenska företag i Italien.

Swedish music by ABBA in Italy, Milano Centrale

Det är företag inom främst verkstadsindustrin, pappersindustrin, läkemedel och telekomutrustning. Produkter av svenska träprodukter för byggnads- och möbelindustrin har en stor potential i Italien och jag hoppas att de svenska företagen växer där och att ambassaden engagerar sig i detta. Detta så att Italien får ta del av högkvalitativt trämaterial från våra vackra svenska skogar. När det gäller turism så utgör turister från Italien en av de största turistgrupperna i Sverige. Italien är också ett populärt turistmål för oss i Sverige. Under 2018 gjordes 558 000 resor av svenskar till Italien.

Önskar nu den nye ambassadören, Jan Björklund, all lycka och framgång med samarbetet mellan våra länder, Sverige och Italien.

Svezia, un paese pieno di bellissime foreste. Alberi che amano viaggiare in Italia.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

P3 Gold 2020 low level –

artist pulled up her dress

In Swedish see down

At Saturday’s SVT live music competition ”P3 Guld-galan” in Gothenburg, the band ”Arre! Arre! ”won award in the category Rock / Metal of the Year. When the band ran up on stage pulled bandmate Matilda ”Mattis” Årestad up her dress and showed off her naked lower body in front of the camera. Why did she do so? Then she took the microphone and said: – I want to thank everyone who hides refugees, everyone who struggles in health care, everyone who works on women’s shelters. You are the real heroes. Thank you everyone who votes in red. Fuck Jimmie! , she screamed and threw the microphone to the floor.

Program manager Kodjo Akolor immediately spoke and explained that Sweden’s Radio did not support the attack on the Swedish Democrats’ party leader Jimmie Åkesson. -”Of course, we are distancing ourselves from the last statement, but in addition we wish a big congratulations,” Akolor said in the broadcast. He does not say that the artist pulled up her dress and showed her naked underbody! Here schould the program been broken! I turn off the TV. It is an incredibly low level on the program and it is a very strange and widely acted by the woman. And now many are waiting for a statement from MeToo. Why does a woman do so in a live program. A program seen by many families.

The program can be viewed via this link (can be seen until 16 July 2020):

http://www.svtplay.se/video/25104546/p3-guldgalan/p3-guldgalan-2020-18-jan-21-00

(The current can be viewed from 23,20 minutes)

°  °  °

P3 Guld 2020 låg nivå –

artist drog upp sin klänning

In Swedish

Vid lördagens i SVT direktsända P3 Guld-gala i Göteborg vann Malmöbandet ”Arre! Arre!” pris i kategorin Årets rock/metal.

När bandet sprang upp på scenen drog bandmedlemmen Matilda ”Mattis” Årestad upp sin klänning och visade upp sitt nakna underliv framför kameran. Varför gjorde hon så? Sedan tog hon mikrofonen och sa: – Jag vill tacka alla som gömmer flyktingar, alla som sliter inom vården, alla som jobbar på kvinnojourer. Ni är de riktiga hjältarna. Tack alla som röstar rött. Fuck Jimmie! skrek hon och kastade mikrofonen i golvet.

Programledaren Kodjo Akolor tog genast till orda och förklarade att Sveriges Radio inte stod bakom angreppet på Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. – Vi tar självklart avstånd från det sista uttalandet, men utöver det önskar vi ett stort grattis, sa Akolor i sändningen. Han säger inget om att artisten drog upp sin klänning och visade sitt nakna underliv! Här skulle sändningen ha brutits! Jag stänger av Tv:n. Det är en otroligt låg nivå på programmet och det är ett mycket märkligt och vidrigt agerade av kvinnan. Och nu väntar många på ett uttalande från MeToo. Är det ok att dra upp sin klänning och visa sitt nakna underliv? Varför gör en kvinna så i ett direktsänt program. Ett program som ses av många familjer.

Programmet går att se via denna länk (kan ses tom den 16 juli 2020):

http://www.svtplay.se/video/25104546/p3-guldgalan/p3-guldgalan-2020-18-jan-21-00

(Det aktuella kan ses från 23,20 minuter)

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

barnböcker

My books travel to Italy

In Swedish see below

Receives a message from a well-known Swedish who has spent life in Italy for 30 years. We met once at a business meeting in Malmö. I get happy. Decides to send my books to the person. I buy a package that I fill with my books. Leaves it on a post terminal and hopes the package will arrive. When I go home, my interior is filled with pictures from the road the package will take to come to Italy.

Milano. La Scala

The books travel through Europe and end up in Milan where they are repackaged and continue along the A1 motorway ”Autostrada del Sole” to Rome where it is repackaged. So the package goes down to Naples, the pizza’s hometown, a city founded 700 years BC. and then passes the volcano Vesuvius. Then the books take the road on the peninsula of the Gulf of Naples and arrive at the small town of Sorrento which has a beautiful view and now you can see the end station which is the small island of Capri.

My son Carl Ludvig in Rome at Fontana di Trevi

A short journey by boat and soon the package arrives in the small town of Anacapri and the well-known Swedish doctor and author Axel Munthes (1857-1949) beautiful house Villa San Michele. The villa built Munthe in the 1890s. In 1948 he donated the villa to the Swedish Institute in Rome. Today, the villa is a museum and a guesthouse for Swedish researchers and cultural workers. Soon the package arrives on the beautiful island of Capri, an island in wonderful Italy. I dedicated one of the books to Axel Munthe.

Sorrento. A beautiful work of art that evokes emotions.

And some music, ”It was on Capri”

The package of books also passes through the beautiful Liguria and the small town of Levanto.

Mina böcker reser till Italien

In Swedish

Får ett meddelande från en känd svensk som tillbringar sitt liv i Italien sedan 30 år. Vi träffades en gång vid ett företagarmöte i Malmö. Jag blir glad. Bestämmer mig för att sända mina böcker till personen. Jag köper ett paket som jag fyller med mina böcker. Lämnar det på en postterminal och hoppas att paketet skall komma fram. När jag så går hem fylls mitt inre av bilder från vägen paketet skall ta för att koma till Italien.

Milano. Milano Centrale.

Böckerna åker genom Europa och hamnar i Milano där de packas om och reser vidare längs motorvägen A1 ”Autostrada del Sole” till Rom där det åter packas om. Så far paketet ner mot Neapel, pizzans hemstad, en stad som grundades 700 år f.kr. och passerar sedan vulkanen Vesuvius. Därefter tar böckerna vägen ut på halvön i Neapelbukten och kommer fram till den lilla staden Sorrento som har en vacker utsikt och nu kan man se slutstationen som är den lilla ön Capri.

Rom. Fontana di Trevi

En kort färd med båt och snart är paketet framme i den lilla orten Anacapri och den kände svenska läkaren och författaren Axel Munthes (1857-1949) vackra hus Villa San Michele. Villan byggde Munthe på 1890-talet. Anno 1948 donerade han villan till Svenska institutet i Rom. Idag är villan ett museum och ett gästhem för svenska forskare och kulturarbetare. Snart är paketet framme på den vackra ön Capri, en ö i det underbara Italien. Jag dedikerade en av böckerna till Axel Munthe.

Sorrento. View of the Gulf of Naples

Vesuvius volcano. Carl Ludvig looks out over the crater of the volcano.

Salute Håkan Carlberg

-The age discrimination in the Swedish labor market makes you to a shadow !

Many are sacrificed on the altar

of age discrimination in Sweden

In Swedish see down

Björn Ulvaeus, the ABBA star, believes that Sweden is obsessed with age and that the country is one of the worst in terms of age discrimination. He writes about this in a debate article in DN. This is the same view and experience I have since I turned 55-plus. I am constantly subject to age discrimination when I look for a job. When I ask leaders why I was not interested in a service, I am constantly met with silence, not least from the Borlänge Valley Municipality. A municipality with a ”quiet leadership” that makes me with long experience as a leader very surprised and age discrimination.

What is age discrimination?

Age discrimination is when someone makes a distinction between different people based on their age and not on their qualifications or talents. Age is one of the seven grounds for discrimination in the Swedish Discrimination Act. This means that an employer must not discriminate against a potential job seeker directly, by refusing to employ the elderly, or indirectly by using criteria that appear to be objective, but which in practice disadvantage the elderly. Anyone who believes they have been subjected to age discrimination may pursue the issue legally, but few employers have been convicted of age discrimination.

To study the prevalence of age discrimination in the Swedish labor market, in 2015-2016 an experimental study was conducted in which 6,000 fictitious job applications were sent to 2,000 employers. The results of the study confirm that there is a very extensive age discrimination in the Swedish labor market. The study shows a clear relationship between age and the probability of being contacted by the employer. Already at the age of 40, an employer reduces the likelihood of contacting you as a job seeker. In the age group around 65 years the probability that you will be contacted by an employer where you applied for a job max 2-3 percent! The study also shows that the negative age effect exists in most professions.

Life as unemployed is difficult. Something is dying. You are excluded from society and life. You want to work, want to share your experience, but nobody wants you. The friends leave you. Loneliness. When you ask why you were not of interest to the employer, you are met with total silence. You are discriminated against because of your age, which is just a number!

I mean, just like Björn Ulvaeus, that it is now time to do away with ”ageism” in Sweden.

°  °  °

And some music

Johnny Cash – HURT

-Åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden gör dig till en skugga!

Många offras på åldersdiskrimineringens

altare i Sverige

In Swedish

Björn Ulvaeus, ABBA-stjärnan, anser att Sverige är besatt av ålder och att landet tillhör ett av de allra värsta när det gäller åldersdiskriminering. Om detta skriver han i en debattartikel i DN. Detta är samma uppfattning och erfarenhet som jag har sedan jag blev 55-plus. Utsätts ständigt för åldersdiskriminering när jag söker jobb. När jag frågar ledare varför jag inte var intressant för en tjänst bemöts jag ständigt med tystnad, inte minst från dalakommunen Borlänge. En kommun med ett ”tyst ledarskap” som gör mig med lång erfarenhet som ledare mycket förvånad och åldersdiskriminerad.

Vad är åldersdiskriminering?

Åldersdiskriminering är när någon gör åtskillnad mellan olika människor baserat på deras ålder och inte på deras kvalifikationer eller talanger. Ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en potentiell arbetssökande direkt, genom att vägra att anställa äldre, eller indirekt genom att använda kriterier som framstår som objektiva, men som i praktiken missgynnar äldre. Den som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering kan driva frågan rättsligt, men det är få arbetsgivare som fällts för åldersdiskriminering.

För att studera förekomsten av åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden genomfördes 2015-2016 en experimentell studie där 6 000 fiktiva jobbansökningar skickades till 2 000 arbetsgivare. Resultatet av studien bekräftar att det finns en mycket omfattande åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar på ett tydligt samband mellan ålder och sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivaren. Redan vid fyllda 40 år minskar sannolikheten att en arbetsgivare kontaktar dig som sökande av en tjänst. I åldersgruppen kring 65 år sannolikheten att du blir kontaktad av en arbetsgivare där du sökt ett jobb max 2-3 procent! Studien visar också att den negativa ålderseffekten finns inom de flesta yrken.

Livet som arbetslös är svårt. Någonting dör. Du ställs utanför samhället och livet. Vännerna lämnar dig. Ensamhet. Du vill arbeta, vill dela med dig av din erfarenhet, men inge vill ha dig. När du frågar varför du inte var av intresse för arbetsgivaren bemöts du med en total tystnad. Du diskrimineras på grund av din ålder, som bara är en siffra!

Precis som Björn Ulvaeus menar jag att det nu är dags att göra upp med ”ålderismen” i Sverige.

°  °  °

And some music:

Håkan Hellström with

– Det kommer aldrig va över för mig 

– It will never be over for me

°  °  °
Salute Håkan Carlberg

Ulrika Eleonora church, Söderhamn

 

Söderhamn 400 years

In Swedish see down

The city of Söderhamn was granted its city privileges on September 7 in 1620 by King Gustav II Adolf. A port city where people lived on fishing. Later, smiths that made weapons became a major industry in the city. At the end of the 1300s the castle Faxehus / Faxeholm was built. The castle was burnt down in 1434. The city has also had a long and large activity in the sawmill industry. Söderhamn has burned on several occasions, including the city was burned down by the Russians in 1721.

Söderhamn

The city is beautiful and the central parts are along the beautiful river Söderhamn that flows into the Bothnian Sea. To the east of the city there is a fantastic archipelago with many islands. The city has retained many old buildings and the fine to stand by the river and look up at the two city mountains. The beautiful view tower Oscarsborg was inaugurated in 1895.

A beautiful part of Söderhamn

During my time in the city, I worked a lot with entrepreneurship. I organized many conferences and seminars where I invited representatives from Business Sweden’s offices in the world, among other things. a from Italy. It was about learning from other countries’ business and creating customer contacts. On several occasions, I invited the Italian Chamber of Commerce President Toni Marinelli to lecture on the Italian market. I also organized a seminar in the Oscarsborg view tower with Professor Daniele Mascanzoni, who spoke about the Italian business districts.

A watercolor painting by my father Bengt W Källman, made in 1945. Motif Söderhamn.

A much appreciated conference I created was about the pedagogy of Reggio Emila. Söderhamn has many creative entrepreneurs, several of whom have operations around the world. From the city also come many famous musicians including singer Monica Törnell, jazz musician, composer Jan Johansson and music producer, remixer David Elfström Lilja known as ”Moist” who has been nominated for the Music In Media Awards in the Electronica music award on three occasions. My father was a celebrity in the city as an artist and he was called ”Uncle Green” and ”Söderhamn’s Fred Astaire”.

The Town Hall

Söderhamn received a fine 400-year present when the Town Hall, erected in 1860, was appointed Sweden’s tenth most beautiful building by the Architectural Uprising. The city is beautiful and the proximity to the sea makes the city so vibrant and worth visiting and experiencing. The city is just 2 hours north of Stockholm. Congratulations to Söderhamn for your 400 years as a city!

Music with a connection to Söderhamn

Monica Törnell

 

Söderhamn fyller 400 år

In Swedish

Söderhamns stad fick sina stadsprivilegier den 7 september anno 1620 av kung Gustav II Adolf. En hamnstad där människorna levde på fiske. Senare blev smedjor som tillverkade vapen en stor industri i staden. I slutet av 1300-talet byggdes borgen Faxehus/Faxeholm. Borgen brändes ner anno 1434. Staden har även haft en lång och stor verksamhet inom sågverksindustrin. Söderhamn har brunnit vid flera tillfällen bland annat brändes staden ner av ryssarna anno 1721.

Söderhamn

Staden är vacker och de centrala delarna ligger längs den vackra Söderhamnsån som rinner ut i Bottenhavet. Öster om staden finns en fantastisk skärgård med många öar. Staden har kvar många gamla byggnader och det att fint att stå vid ån och se upp på de båda stadsbergen. Det vackra utsiktstornet Oscarsborg invigdes anno 1895.

Söderhamn

Under min tid i staden arbetade jag mycket med företagande. Jag anordnade många konferenser och seminarier där jag bjöd in representanter från Business Sweden,s kontor i världen bl.a. a från Italien. Det handlade om att lära av andra länders näringsliv och att skapa kundkontakter. Vid flera tillfällen bjöd jag in Italienska handelskammarens VD Toni Marinelli som föreläste om den italienska marknaden. Jag anordnade även ett seminarium i utsiktstornet Oscarsborg med professor Daniele Mascanzoni som talade om de italienska företagsdistrikten.

View of Söderhamn from the eastern city mountain.

En mycket uppskattad konferens som jag skapade handlade om pedagogiken i Reggio Emila. Söderhamn har många kreativa företagare, flera av dem har verksamhet runt om i hela världen. Från staden kommer även många kända musiker bland annat sångerskan Monica Törnell, jazzmusiker, kompositören Jan Johansson och musikproducenten, remixaren David Elfström Lilja känd som ”Moist” som vid tre tillfällen blivit nominerad till musikpriset Music In Media Awards i kategorin Electronica. Min far var en kändis i staden bland annat som konstnär och han kallades för ”Farbror Grön” och ”Söderhamns Fred Astaire”.

Rådhuset i Söderhamn

Söderhamn fick en fin 400-årspresent då Rådhuset, som uppfördes 1860, blev utsett till Sveriges tionde vackraste byggnad av Arkitektupproret. Staden är vacker och närheten till havet gör staden så levande och är värd att besöka och uppleva. Grattis Söderhamn till dina 400 år som stad!

Söderhamn, the city near the Bothnian Sea with hundreds of islands.

Music with a connection to Söderhamn

by Jan Johansson 

Salute Håkan Carlberg

Winter

The snow changed life and

the landscape for a while

In Swedish see down

Two inches of snow changed the landscape. The light from the snow gives a calm. The snow has covered the trees and given them a white design. The clouds are cracking and the sun is shining in the snow. The light came back. Just stand and enjoy the silence, the light and all the beauty of the winter landscape.

Looking up at the beautiful white trees. My gaze rests on the water slowly flowing into the small river. Here is good to be with the snow, the magical trees, the birds singing and the beautiful sky.

 

Vinter

Snön förändrade livet

och landskapet för en stund

In Swedish

Två centimeter snö förändrade landskapet. Ljuset från snön ger ett lugn. Snön har klätt träden och gett dem en vit design. Molnen spricker upp och solen strålar i snön. Ljuset kom tillbaka. Bara står och njuter av tystnaden, ljuset och allt det vackra i vinterlandskapet.

Ser upp på de vackra vita träden. Vilar min blick på vattnet som långsamt flyter fram i den lilla ån. Här är gott att vara tillsammans med snön, de trolska träden, fåglarna som sjunger och den vackra himlen.

Salute Håkan Carlberg

The sun is now low on this day in December. Today it passed through the clouds and gave us wonderful light.

The sun gives hope

In Swedish see down

Christmas and the start of the new year will draw us all closer. Today the sun breaks through the heavy gray clouds and the landscape is filled with light. The snow that fell in the night shines beautifully in the sunlight. Wandering in the woods and along the river and enjoying the light, the sun brings power and joy.

Even the moon is up this day, along with his friend the sun.

Winter by the river, Dalälven

Solen ger hopp

In Swedish

Julen och starten på det nya året kommer oss alla allt närmare. Idag bryter solen sig igenom de tunga gråa molnen och landskapet fylls av ljus. Snön som föll i natt lyser vacker i solens sken. Vandrar i skogen och längs älven och njuter av ljuset, solen ger kraft och glädje.

The light will return soon

-Hiking today on the path that leads us up to the sun!

Salute Håkan Carlberg