Inlägg märkta ‘Svezia’

A trip around lakes

In Swedish see down

I rest my gaze on the rolling mountains and on the sparkling water. Travel around the lakes Siljan and Orsasjön in the province of Dalarna. Stops in Mora, among other places, where the small pedestrian street in the city center is full of people. The Corona pandemic has been forgotten here and it is crowded.

Mora church

Goes up into the mountains above Rättvik and visits the lookout tower Vidablick. From the place you have a magical panorama of the landscape.

Vidablick, Rättvik

Also visit Orsa and there the big campsite is completely full of caravans and motorhomes and people bathe in Lake Orsa. It is ”Corona summer” and most Swedes celebrate their holiday in Sweden.

Old and beautiful houses in Leksand

And a beautiful song by Albin Lee Meldau

Tears of gold”

°  °  °

Utsikt från Vidablick

En resa runt sjöar

In Swedish

Vilar blicken på de böljande bergen och på det glittrande vattnet. Reser runt sjöarna Siljan och Orsasjön i landskapet Dalarna. Stannar till i bland annat Mora, där den lilla gågatan i stadens centrum är full av människor. Här har man glömt bort Corona-pandemin och det är trångt.

Zorngården i Mora

Zorngården i Mora

Åker upp i bergen ovanför Rättvik och besöker utsiktstornet Vidablick. Från platsen har man ett magiskt panorama över landskapet.

Vidablick, Rättvik

Besöker även Orsa och där är den stora campingen helt full av husvagnar och husbilar och folk badar i Orsasjön. Det är ”Corona sommar” och de flesta svenskar firar sin semester i Sverige.

Orsasjön

Salute Håkan Carlberg

Summer by a lake

In Swedish see down

Sitting by the small lake in the mountains is so beautiful and soothing.

The lake’s water sparkles.

Forests filled with beautiful trees, pines and spruces.

Red little cottages, a sun shining among beautiful clouds.

Small birds chirping. It is now summer in Sweden.

All this gives a calm and is for a moment filled with joy.

Sommar vid en sjö

In Swedish

Att sitta vid den lilla sjön i bergen är så vackert och rogivande.

Glittrande vatten och skogar fyllda av vackra träd, tallar och granar.

Röda små stugor, en sol som strålar bland vackra moln.

Små fåglar som kvittrar. Det är nu sommar i Sverige.

Allt detta ger ett lugn och blir en stund fylld av glädje.

And some music with Ted Gärdestad

”Oh, what a wonderful day”

 

Salute Håkan Carlberg

Schools out

Schools out

In Swedish see down

Now the summer law is being started at the schools in Sweden. The students dance out of the schools and a beautiful and creative summer awaits them all. It will be a different summer holiday as we now live in corona times. -Schools out for summer! This year there will be no big parties or truckers. Wishing all children and young people a wonderful summer holiday, to be with friends and family and do things together. 

And some music with Alice Cooper

”Schools Out”

Students are now on their way to a new future!

Sommarlov

In Swedish

Nu inleds sommarloven på skolorna i Sverige. Studenterna dansar ut från skolorna och en vacker och kreativ sommar väntar på dem alla. Det blir ett annorlunda sommarlov då vi nu lever i coronatider. Detta år blir det inga stora fester eller åkande på lastbilsflak. Önskar alla barn och ungdomar ett underbart sommarlov, att få vara tillsammans med vänner och sin familj och göra saker tillsammans.

Detta corona år blir det inget firande för studenterna på lastbilsflak, tyvärr. / This corona year, there will be no celebration for the students on the truck, unfortunately.

Salute Håkan Carlberg

Jan Björklund, new Swedish ambassador in Rome. Photo TT

New Swedish ambassador

in Rome

In Swedish see down

The Swedish government has now appointed Jan Björklund to the Ambassador in Rome. He has experience as Deputy Prime Minister and Minister of Education and Research during the years 2010-2014. During the years 2007-2010, Björklund was Minister of Education and 2006-2007 Minister of Education. Prior to his time as a full-time politician, he worked as a professional officer in the Armed Forces and today he is a reserve officer with a majors degree. This is an important and exciting assignment for which Jan Björklund has now been appointed. To work to strengthen cooperation between Italy and Sweden, develop cooperation within the business community and thus increase trade between the two countries. Jan Björklund assumes his role as ambassador to the beautiful city of Rome on September 1, 2020.

Roma. Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II

Jan Björklund ny svensk

ambassadör i Rom

In Swedish

Den svenska regeringen har nu utsett Jan Björklund till Ambassadör i Rom. Han har en erfarenhet som vice statsminister och minister för utbildning och forskning under åren 2010-2014. Under åren 2007-2010 var Björklund utbildningsminister och 2006-2007 skolminister. Före sin tid som heltidspolitiker arbetade han som yrkesofficer inom Försvarsmakten och idag är han reservofficer med majors grad. Det är ett viktigt och spännande uppdrag som Jan Björklund nu utsetts till. Att arbeta för att stärka samverkan mellan Italien och Sverige, utveckla samverkan inom näringslivet och på så vis öka handeln mellan de båda länderna. Jan Björklund tillträder sitt uppdrag som ambassadör i den vackra staden Rom den 1 september 2020.

Fontana di Trevi. My youngest son one summer in beautiful Rome.

And a song with Eros Ramazzotti,

conserto in Piazza Duomo in Milano.

Salute Håkan Carlberg

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

Snow is falling

and we with it

In Swedish see down

The snow lingers over the green grassy areas. White snow settles on the red flowers. Strange! We are in the spring of May in Sweden! The snow settles on the roofs of the houses and colors them white. Where did spring go … The green garden changed color and became the white garden. -Is it so that even the weather has been hit by the corona?

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

Snön faller och

vi med den

In Swedish

Snön vräker ner över de gröna gräsytorna. Vit snö lägger sig på de röda blommorna. Märkligt! Vi befinner oss i vårmånaden maj i Sverige! Snön lägger sig på husens tak och färgar dem vita. Vart tog våren vägen… Den gröna trädgården bytte färg och blev den vita trädgården. -Är det så att även vädrets makter har drabbats av corona?

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

And some ”winter-music” with Ulf Lundell

”The snow falls and we with it”

 

Salute Håkan Carlberg

Spring in the woods in corona times.

Covid-19 in Sweden

In Swedish see down

Sweden is on the way to a very high unemployment rate, at least 600,000! At the same time, GDP is expected to collapse between seven and ten percent this year, 2020. This is sad news and more crisis measures are now required. The toughest among the companies are the small and medium-sized, many in industries such as the hotel and restaurant sector and the culture and entertainment industry. The reason is the spread of the coronavirus in Sweden and throughout our world. Sweden has 10.3 million inhabitants.

In Sweden, more than 2,200 people have now died in covid-19. It is in the age group 80-89 years that deaths are greatest with 853 deaths. The work to prevent the spread of the corona virus must continue, and it is not yet possible to relax. Time to get energy. It will be a walk in a forest filled with spring feeling.

Vår i skogen i coronatider.

Covid-19 i Sverige

In Swedish

Sverige är på väg mot en mycket hög arbetslöshet, minst 600 000! Samtidigt rasar BNP som beräknas bli mellan sju och tio procent i år, 2020. Det är trista besked och nu krävs fler krisåtgärder. Tuffast bland företagen har de små och medelstora, många i branscher som hotell- och restaurangsektorn och kultur- och nöjesbranschen. Orsaken är spridningen av coronaviruset i Sverige och hela vår värld. Sverige har 10,3 miljoner invånare.

I Sverige har nu fler än 2 200 personer dött i covid-19. Det är i åldersgruppen 80-89 år dödsfallen är störst med 853 döda .Totalt har 17 570 personer bekräftats smittade av coronaviruset. Arbetet med att förebygga spridningen av coronaviruset måste fortsätta, ännu går det inte att slappna av. Dags att få energi. Det blir en vandring i en skog fylld av vårkänsla

Spring in the woods in corona times

Salute Håkan Carlberg

Chained in unemployment in the corona times !

In the hell of unemployment

in the corona crisis

In Swedish see down

As long-term unemployed in these corona times, no longer feels like a dignified life. We who have long been outside the labor market and are older have a life without community and without days when we can cooperate and give of our experience and our knowledge. Now unemployment is increasing a lot and we long-term unemployed now end up even further from a life with a job. The Swedish government has today decided that those who now become unemployed should receive a higher unemployment benefit and increased opportunities for education. Unemployed are set against unemployed!

We who have a college degree, paid our student loans and for a long time paid fees to unemployment funds now end up in a life even further from a dignified life. Swedish Prime Minister Stefan Löfven told the news portal NEWS55 just one month ago, 2020-03-11, that in Sweden we have to work longer, higher up in the ages. Furthermore, Löfven said that the government for discussions with the social partners to allow people to work longer.

But with the age discrimination prevailing in Sweden and with the higher compensation that those who now become unemployed in the corona crisis, we get even deeper into the hell of unemployment. We are totally excluded from working life, remain poor and completely out of dignified life.

Arbetslöshet och åldersdiskriminering leder till …..

Arbetslöshetens helvete

i coronakrisen

In Swedish

Som långtidsarbetslös i dessa coronatider känns inget längre som ett värdigt liv. Vi som länge varit utanför arbetsmarknaden och är äldre har ett liv utan gemenskap och utan dagar då vi kan samarbeta och får ge av vår erfarenhet och våra kunskaper. Nu ökar arbetslösheten mycket och vi långtidsarbetslösa hamnar nu ännu längre från ett liv med ett arbete. Den svenska regeringen har idag beslutat att de som nu blir arbetslösa skall få en högre arbetslöshetsersättning och ökade möjligheter till utbildning. Arbetslösa ställs mot arbetslösa!

Vi som har högskoleexamen, betalat våra studielån och under lång tid betalat avgifter till arbetslöshetskassor hamnar nu i ett liv ännu längre från ett värdigt liv. Den svenska statministern Stefan Löfven sa till nyhetsportalen NEWS55 för bara en månad sedan, 2020-03-11, att vi i Sverige måste arbeta längre, högre upp i åldrarna. Vidare sa Löfven att regeringen för diskussioner med arbetsmarknadens parter för att människor ska ha möjlighet att arbeta längre.

Men med den åldersdiskriminering som råder i Sverige och med de högre ersättningar som de som nu blir arbetslösa i coronakrisen hamnar vi ännu djupare i arbetslöshetens helvete. Vi blir totalt utestängda från arbetslivet, förblir fattiga och är helt utanför ett värdigt liv.

Fastkedjad i arbetslöshet – Incatenato nella disoccupazione – Chained in unemployment

Salute Håkan Carlberg

Time for Stockholm

In Swedish see down

It’s been time to visit and experience Stockholm. The spread of the corona virus causes some concern. But, it will be nice days in the beautiful city by the sea. There will be walks in the old neighborhoods filled with beautiful houses, up on heights and looking out over the city. Discover new neighborhoods, museums, music and beautiful walks by the sea. It will also be time to cut my hair at Lucio’s hair salon in Östermalm and then along Strandvägen to Skansen. It will be beautiful days together with the youngest son who is traveling from Skåne. And, maybe the cherry trees have started blooming in the Kungsträdgården!

Tid för Stockholm

In Swedish

Det har blivit tid att besöka och uppleva Stockholm. Coronavirusets spridning ger en viss oro. Men, det kommer att bli sköna dagar i den vackra staden invid havet. Det blir promenader i de gamla kvarteren fyllda med vackra hus, upp på höjder och se ut över staden. Upptäcka nya kvarter, museum, musik och vackra vandringar invid havet. Det blir även tid för att klippa håret hos Lucio på hans salong på Östermalm och sedan vidare längs Strandvägen till Skansen. Det blir vackra dagar tillsammans med den yngste sonen som reser upp från Skåne. Och, kanske har de vackra körsbärsträden i Kungsträdgården börjat blomma!

E un po ‘di musica da Stoccolma

”Stockholm Stockholm
City in the world
Stockholm Stockholm
City of the world
Stockholm Stockholm
It is lovely
Stockholm Stockholm
Makes me happy”

Salute Håkan Carlberg

Author Agneta Pleijel spread joy this evening at the Library in Borlänge.

Author Agneta Pleijel and

an evening about writing

In Swedish see down

One of Sweden’s most prominent writers Agneta Pleijel gives a lecture on her life as a writer. It takes place at a library in Borlänge. There are many visitors, of which 90 percent are women. Agneta talks about her writing and how her memories of life developed as she wrote about them and discovered more about herself and her life. She talks about the magic that happens when you start writing and about how the texts emerge as a way to find out something she doesn’t know. Agneta encourages everyone to catch life by writing and understanding themselves. She talks specifically about her two recent novels ”Divination” which was published in 2015 and ”The Scent of a Man” which was published in 2017.

Some of the author Agneta Pleijel’s books

She is currently working on a novel that will be published in the fall of 2020. Her books are based on an autobiographical background. Agneta has written short stories, novels, lyric, drama and even screenplays for film and television. Her novels are often based on events in her family’s history. Agneta talks very openly about her family and her own story. Many of the books she has written have been translated into other languages, of which the book ”A Winter in Stockholm” has been translated into seventeen languages. She has received many literary awards, including the Selma Lagerlöfs Literature Prize and the Swedish Academy’s Nordic Prize. It will be an emotional moment, very rewarding, a lot of laughs, inspirational and gave lots of energy to write. And, Agneta Pleijel really offers herself and her experience of writing.

-As a thank you for her wonderful lecture, I give Agneta two of my books.

Author Agneta Pleijel

Författaren Agneta Pleijel

och en kväll om att skriva

In Swedish

En av Sveriges mest framstående författare Agneta Pleijel håller en föreläsning kring sitt liv som författare. Det äger rum på ett bibliotek i Borlänge. Det är många besökare varav 90 procent består av kvinnor. Agneta berättar om sitt skrivande och hur hennes minnen ur livet utvecklat sig när hon skrivit om dem och upptäckt mer om sig själv och sitt liv. Hon pratar om det magiska som sker när man börjar skriva och om hur texterna växer fram som ett sätt att ta reda på något hon inte vet. Agneta uppmanar alla att fånga livet genom att skriva och att förstå sig själv. Hon talar speciellt om sina två senaste romaner ”Spådomen” som utgavs 2015 och ”Doften av en man” som utgavs 2017.

Några av Agneta Pleijel’s böcker

Just nu arbetar hon med en roman som utges under hösten 2020. Hennes böcker bygger på en självbiografisk bakgrund. Agneta har skrivit noveller, romaner, lyrik, dramatik och även manus för film och tv. Hennes romaner är ofta byggda på händelser i hennes familjs historia. Agneta berättar mycket öppet om sin familj och sin egen historia. Många av de böcker hon skrivit har översatts till andra språk, varav boken ”En vinter i Stockholm” översatts till hela sjutton språk. Många litterära priser har hon fått bland annat Selma Lagerlöfs litteraturpris och Svenska Akademins nordiska pris. Det blir en känslosam stund, mycket givande, en hel del skratt, inspirerande och gav massor av energi för att skriva. Och, Agneta Pleijel bjuder verkligen på sig själv och sina erfarenheter om att skriva.

-Som ett tack för hennes underbara föreläsning ger jag Agneta två av mina böcker.

En givande och trevlig kväll med Agneta Pleijel på Biblioteket i Borlänge

Salute Håkan Carlberg

Hildasholm in Leksand

A beautiful mansion

In Swedish see down

Some time ago I sent my books to Axel Munthe’s companion and his big beautiful house Villa San Michele located on the island of Capri in the Bay of Naples. This house was built in the 1890s. Now I am in the small town of Leksand near the lake Siljan, in Sweden. Suddenly looks a beautiful white mansion surrounded by a wonderful garden. It turns out that the mansion, which was originally called Stensgården, was a wedding gift from Axel Munthe to the English noblewoman Hilda Pennington Mellor who he married anno 1907. The couple met in Rome.

Hildasholm in Leksand

On their honeymoon, they traveled to Sweden and the Siljan area, a place where Munthe loved to hike. Hilda also fell in love with the landscape and wished a house where they could be during the summers. 1910 started the construction of the beautiful mansion in Leksand. The spouses divorced in 1919. When Hilda died in 1967, her and Munthe’s sons baptized the manor to Hildasholm. Both Munthes houses are now owned by foundations. Axel Munthe was a Swedish doctor and writer, born in 1857, died in 1949. It was a beautiful experience of Hildasholm beautifully situated on a hill overlooking Lake Siljan.

°  °  °

Here music with a great sense of the landscape Dalarna

where Hildasholm is located

Kenny Håkansson – ”MARCHING TUNE”

 

Hildasholm, Leksand

En vacker herrgård

In Swedish

För en tid sedan sände jag mina böcker till Axel Munthes sällskap och hans stora vackra hus Villa San Michele som ligger på ön Capri i Neapelbukten. Detta hus uppfördes på 1890-talet. Nu befinner jag mig i den lilla orten Leksand invid sjön Siljan, i Sverige. Ser plötsligt en vacker vit herrgård omgiven av en underbar trädgård. Det visar sig att denna herrgård, som ursprungligen hette Stengården, var en morgongåva från Axel Munthe till den engelska adelsdamen Hilda Pennington Mellor som han gifte sig med anno 1907. Paret träffades i Rom.

Hildasholm invid Siljan i Leksand

På sin bröllopsresa reste de till Sverige och Siljansbygden, en plats där Munthe älskade att vandra. Även Hilda blev förälskad i landskapet och önskade sig ett hus där de kunde vara under somrarna. 1910 startades byggandet av den vackra herrgården i Leksand. Makarna skildes 1919 och när Hilda dog 1967 döpte hennes och Munthes söner herrgården till Hildasholm. Båda Munthes hus ägs idag av stiftelser. Axel Munthe var en svensk läkare och författare, född 1857, död 1949. Det blev en vacker upplevelse av Hildasholm som ligger vackert på en höjd med utsikt över sjön Siljan.

And here’s a short film about Hildasholm from the inside.

Salute Håkan Carlberg