Inlägg märkta ‘Tragiskt telegram’

Levanto

”Paradiset Levanto”

In English see down!

Dagarna blir allt kortare här i norra Europa. Dagarna i Levanto i Ligurien är nu längre än här i norr. Samtidigt faller löven och temperaturen. Läser Stieg Trenters deckarroman Tragiskt Telegram som han gav ut anno 1947. Boken utspelar sig i Stockholm och i den lilla staden Levanto. Ett par systrar, Lucia och Jana, från Levanto gifter sig med ett par män från Sverige och flyttar. Vid ett tillfälle reser Lucia ner till Levanto och skriver i ett brev hem till sina döttrar i Stockholm:

”- Jag sitter här i det varma soliga Levanto och tittar på vingårdarna och olivdungarna utmed bergssluttningarna. Här är som en saga. Det är 23 grader i Medelhavet och jag badar varje morgon. Snart kommer de första persikorna och den gamla magnolian har sprickfärdiga knoppar. När jag upplever allt detta, kan jag inte låta bli att tänka på er, stackars barn, som väl fortfarande har det kallt och ruskigt där uppe i närheten av Nordpolen. Nu sitter jag här i paradiset och väntar otåligt på ert svar.”

Min längtan till ”paradiset” Levanto finns alltid levande.

The book – The cover shows a part of ”Paradise Levanto”

Levanto

”Paradise Levanto”

In English

The days are getting shorter here in northern Europe. The days of Levanto in Liguria are now further than here in the north. At the same time, the leaves and temperatures drop here. Reading Stieg Trenters detective novel Tragically Telegram that he gave out anno 1947. The book takes place in Stockholm and in the small town of Levanto. A couple of sisters, Lucia and Jana, from Levanto marry a couple of men from Sweden and move. At one point, Lucia travels down to Levanto and writes in a letter home to her daughters in Stockholm:

”- I sit here in the warm sunny Levanto and look at the vineyards and olive groves along the mountain slopes. It’s like a fairy tale. It’s 23 degrees in the Mediterranean and I’m bathing every morning. Soon the first peaches will come, and the old magnolian will have crispy buds. When I experience all this, I can not help thinking about you, poor children, who still have it cold and rude up there near the North Pole. Now I’m sitting here in paradise and waiting for your answer impatiently.”

My longing for paradise Levanto is always alive.

Levanto one day in the 1940s

Levanto

Levanto next to Mare Ligure

Salute Håkan Carlberg

Morando Morandini  (in the middle) in Levanto,Piazza del Popolo with Fulvio Wetzl and Laura Bagnoli, at Laura Film Festival 2013.

Morando Morandini  och Stieg Trenter 

älskade staden Levanto i Italien

In English see down!

En filmfestival. Laura Film Festival, grundad av Morando Morandini, en känd filmkritiker, författare och journalist, har just ägt rum i den lilla vackra staden Levanto i det östra Ligurien. Filmfestivalen har genomförts varje sommar sedan år 2004 med syfte att främja konst i alla dess former och med ett fokus på film. Laura Film Festival grundade Morandini tillsammans med sina döttrar Lia och Luisa. Morando Morandini och hans familj tillbringade många somrar i Levanto och älskade staden. Anno 1951 gifte sig Morandini med Laura Tartaglia i Levanto.

En annan kulturperson som älskade Levanto var den svenska journalisten och deckarförfattaren Stieg Trenter som bland annat skrivit boken ”Tragiskt Telegram”. En bok som utspelar sig i Levanto och Stockholm. Att Stieg Trenters dotter, som även hon är en känd författare, är döpt till Laura kanske efter Morandinis fru, visar på att kanske Trenter och Morandini träffades i just Levanto och blev goda vänner? En gåta att lösa! Morando Morandini avled 91 år gammal 2015.

Det är intressant hur många människor med kulturintresse som fastnat för den lilla staden invid Mare Ligure. Själv ”fastnade” jag för staden som 12-åring och min kärlek för staden lever. Att vistas där ger kraft och inspiration. Naturen, de vackra husen i staden, de omkringliggande små byarna, bergen och havet lyfter livet till en högra nivå.

Part of Levanto

Stieg Trenter in Levanto

Morando Morandini and Stieg Trenter

loved the city of Levanto in Italy

In English

A film festival. Laura Film Festival, founded by Morando Morandini, a famous film critic, author and journalist, has just taken place in the small beautiful city of Levanto in eastern Liguria. The film festival has been conducted every summer since 2004 with the aim of promoting art in all its forms and focusing on film. Laura Film Festival founded Morandini along with his daughters Lia and Luisa. Morando Morandini and his family spent many summers in Levanto and loved the city. Anno 1951 married Morandini with Laura Tartaglia in Levanto.

Another cultural person who loved Levanto was the Swedish author Stieg Trenter who, among other things, wrote the book ”Tragic Telegram”. A book that takes place in Levanto and Stockholm. That Stieg Trent’s daughter is named Laura maybe after Morandini’s wife, shows that maybe Trenter and Morandini met in just Levanto and became good friends? A riddle to solve! Morando Morandini died 91 years old 2015.

It is interesting how many people with cultural interest stuck to the small town next to Mare Ligure. I myself ”got stuck” for the city as a 12 year old and my love for the city lives. Staying there provides power and inspiration. Nature, the beautiful houses in the town, the surrounding small villages, mountains and sea lifts life to a higher altitude.

Me, in the middle, in Levanto as a twelve-year-old in 1968.

Levanto. Photo: Roberto Bagnasco

And som music from the beach of Levanto

Sergio Muniz with ”La Mare”

Part of Levanto, Via Dante Alighieri

Salute Håkan Carlberg
Stieg Trenter in Levanto, Liguria

Stieg Trenter tillsammans med två kända svenska fotbollsspelare Gunnar Nordahl och Kurre Hamrin och människor i Levanto vid den lilla fotbollsplanen invid Corso Roma. – Stieg Trenter along with two famous Swedish footballer Gunnar Nordahl and Kurre Hamrin and people in Levanto at the small football field next to the road, Corso Roma.

In English see down

Jobbar vidare med att fördjupa kunskaperna om författaren Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram som utspelar sig i Stockholm och i den vackra lilla staden Levanto i det södra Ligurien. Två städer jag älskar av mitt hela hjärta och som betytt och betyder mycket för mig.  Idag fick jag ännu en bild av en bekant Robi Bagnasco i Levanto. Allt verkar som att Trenter också han älskade staden och att han hade många vänner där. 

Författaren Stieg Trenter syns på fotot tillsammans med människor från Levanto och fotbollsspelarna Kurt Hamrin och Gunnar Nordahl, som under några år spelade tillsammans i AC Milan i mitten av 1960-talet. Bilden är tagen i Levanto, den lilla staden i södra Ligurien som spelar en stor roll i Stieg Trensters bok Tragiskt telegram. Den lilla staden Levanto invid Mare Ligure tycks ha gjort ett stort intryck på Stieg Trenter, och han tycks ha besökt staden många gånger.

Tragiskt Telegram Stieg Trenter 1947

Ett av många omslag till Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram – One of many covers of Stieg Trenters book Tragic Telegram – Una delle tante copertine di Stieg Trenters libro Telegramma Tragico –

In English

Are continuing to deepen the knowledge of the author Stieg Trenters book Tragic Telegram set in Stockholm and in the beautiful small town of Levanto in the southern Liguria. Two cities I love my whole heart, and that has meant and means a lot to me. Today I have a picture of a familiar Robi Bagnasco in Levanto. Everything seems that Trenter also he loved the city and he had friends there.

The author Stieg Trenter visible on the photo along with people from Levanto and football players Kurt Hamrin and Gunnar Nordahl, who for some years played together at AC Milan in the mid-1960s. The picture is taken in Levanto, the small town in southern Liguria which plays a major role in Stieg Trensters book Tragic telegrams. The small town of Levanto near the Mare Ligure seem to have made a big impression on Stieg Trenter, and he appears to have visited the city many times.

Harvesting of grapes in southern Liguria

Time for harvesting of grapes in southern Liguria

And here  Italian music from the late 1950s with

Mina and the beautiful song Tintarella di luna

Salute Håkan Carlberg
Stieg Trenter-Bardellini Levanto Italy

Stieg Trenter reser med tåget och tar farväl av sin gode vän läkaren Bardellini från Levanto. / Stieg Trenter traveling by train and say goodbye to his friend the doctor Bardellini from Levanto.

Stieg Trenter, en  kändis  i Levanto

In English see down!

Drömmer vidare om att kunna göra en kortare film/tv-program kring författaren Stieg Trenter och hans bok Tragiskt Telegram som utkom anno 1947. Handlingen utspelar sig i Stockholm och i den lilla staden Levanto i det södra Ligurien i Italien. Under några år har jag försökt att skapa ett intresse för min programidé. Det har varit tämligen tyst. Men så får jag ett mail från en man i Levanto och han och några av hans bekanta är intresserade. Det visar sig att mannen i Levanto har god kunskap om Trenter och han känner även en gammal människa i den lilla staden som träffat Trenter i den lilla staden Levanto.

Då har då min idé tagit ett stort kliv framåt! Får nu jobba på att finna ett produktionsbolag eller en Tv-kanal som möjligheter. Det speciella som nu visar sig är att det i den vackra lilla staden Levanto invid Mare Ligure finns en kunskap och ett intresse om och för Stieg Trenter, det finns foton på honom och han lär ha vistats en hel del där. Människor minns!

Tragiskt Telegram Stieg Trenter 1947

Omslaget, en bild av Levanto, till Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram – The cover, a picture of Levanto, to Stieg Trenters book Tragic Telegram – La copertina, immagine di Levanto, di Stieg Trenters libro Telegramma Tragico (1947)

Stieg Trenter, a celebrity in Levanto

In English!

Dream on about being able to make a short film / television program about the author Stieg Trenter and his book Tragic Telegram which appeared anno 1947. The action takes place in Stockholm and in the small town of Levanto in the southern Liguria in Italy. For some years I have tried to create an interest in my program idea. It has been fairly quiet. But I get an email from a man in Levanto and he and some of his associates are interested. It turns out that the man in Levanto has a good knowledge of Trenter and he also knows an old man in the small town that met Trenter in the small town of Levanto.

Then when my idea has taken a great steps forward! Now get to work on finding a production company or a television channel opportunities. The special now turns out that in the beautiful little town of Levanto near the Mare Ligure is a knowledge and interest in and to Stieg Trenter, there are photos of him and he is said to have stayed a lot there. People remember!

Levanto HCG 2013

I en del av Levanto. Var det vid denna plats omslaget skapades? – In una parte di Levanto. È stato in questo luogo la copertina creato? – In one part of Levanto. Was it at this place the cover created?

And som music from Italy:

Renato Carosone:  We no speak americano 

Salute Håkan Carlberg
Tragiskt Telegram Trenter 1947

Omslaget till Stieg Trenters bok Tragiskt telegram – Cover of Stieg Trenters book Tragic telegrams – Copertina di Stieg Trenters prenotare Telegrammi tragic

In English see down!

Vandrar i Ligurien i omgivningarna till den lilla staden Levanto invid Mare Ligure. I mina tankar har jag Stieg Trenters bok ”Tragiskt telegram”, en bok som han gav ut anno 1947. Går längs oliv- och druvodlingar. Det är lite höstkänsla och man kan ana att bladen byter färg från grönt mot svagt rött. Ser upp mot toppen av berget Monte Rossola som jag besteg tidigare under dessa dagar i Ligurien. Ser ett äldre par som skördar oliver. De har någon form av verktyg som vibrerar och oliverna faller sakta mot marken. Passerar den lilla fabriken som förvandlar oliverna till olja och druvorna till vin och grappa. Så passerar jag en vacker portal och kopplar den till omslaget på boken ” Tragiskt telegram”.

Stannar till och beundrar byggnaden. Visst var det här de båda italienska markisdöttrarna Lucia och Jana, ett par av huvudpersonerna i boken, växte upp för att sedan hamna i Stockholm sedan de gift sig med varsin skeppsredarson. Blir stående och kan för mitt inre se hur polisintendenten Vesper Johnson och fotografen Harry Friberg inleder en jakt på en mördare, en jakt som för dem genom hela Europa och som slutar i just detta Levanto där jag nu står.

Levanto Liguria H Carlberg 2014

Portalen i verkligheten – The portal in reality – Il portale, in realtà

In English

Wandering in Liguria in the surroundings of the small town of Levanto near the Mare Ligure. In my thoughtsI have Stieg Trenters book ”Tragic telegram”, a book that he published anno 1947. Passing along the olive and grape groves. It is a little autumn feel and you can sense that the leaves change color from green to pale red. Looks up at the top of the mountain Monte Rossola I climbed earlier in these days of Liguria. Seeing an elderly couple who harvest the olives. They have some kind of tools that vibrate and the olives fall softly to the ground. Passing the small factory that turns the olives into oil and grapes into wine and grappa. So I pass a beautiful portal and attach it to the cover of the book ”Tragic telegram”.

Stop to admires the building. Certainly this was the two Italian marquis daughters Lucia and Jana, a couple of the main characters in the book, grew up and then end up in Stockholm since they married sons a couple of shipowners. Remains standing, and in my mind see how Chief Superintendent Vesper Johnson and photographer Harry Friberg begins a hunt for a murderer, a chase that takes them through Europe and ending in this particular Levanto where I now stand.

And some Italian music with Adriano Celentano

img_2241

En annan vacker portal i Levanto – Another beautiful portal in Levanto – Un altro bel portale a Levanto

Salute Håkan Carlberg
Mare Ligure HCG2013

Levanto -Liguria – Italy – HCG 2013

In English and Swedish.

We all have our places in the world that we love and long for. Some like big cities, others a small island in a vast sea while others love a mountain peak in Nepal. Me myself is in love with since many years in an area of Liguria and the town of Levanto with its wonderful nature, a calm and wonderful people. Not many people know the small town, but for some reason I find that the small town next to Mare Ligure plays a big role in one of author Stieg Trenter detective stories ”Tragically telegram” from 1947!

Alla har vi våra platser i världen som vi älskar och längtar till. Några gillar storstäder, andra en liten ö i ett stort hav medan andra älskar en bergstopp i Nepal. Själv är jag sedan många år kär i ett område i Ligurien och staden Levanto med dess underbara natur, ett lugn och underbara människor. Inte många känner till den lilla staden, men så av någon outgrundlig anledning finner jag att den lilla staden invid Mare Ligure spelar en stor roll i en av författaren Stieg Trenters kriminalhistorier ”Tragiskt telegram” från 1947!

Stieg Trenter in Levanto Photo: K WGullers

– Levanto, Italy. The author Stieg Trenter playing table tennis with a Franciscan. Foto: K.W. Gullers, / Nordiska museet

So there is a connection between Stieg Trenter and me, we both discovered the small town and became great lover of it. I discovered Levanto in the late 60th century as a 12-year-old. Stieg Trenter was there in the 40’s and 50’s. Only now I discover that Stieg Trenter in one of his books moved parts of the story to Levanto, a town that today has nearly 6000 inhabitants and still is not particularly known for so many. Those who discover the beautiful city is often tourists visiting the world famous Cinque Terre area and make a trek over the mountains to the right, Levanto.

I wonder if my friends in the small Ligurian seaside town knows that their city is in a very famous detective story set in Stockholm and in Levanto? It’s fantastic!

In a newly written preface to Stieg Trenter book writes Laura Trenter (Stiegs daughter):

”From 1947, he spent much of the year in Italy. First in Florence and Levanto and later in Rome. It was not just the Italian weather that suited him, also the Italian temperament, food, drink – and football. ”

There is some evidence to suggest that Stieg Trenter also lived for a time in Levanto. In the Digital Museum are among other things: For one month, the summer of 1957, Peter worked Gullers (photographer) on the magazine Epoca in Milan. In July he traveled to Levanto (where Stieg Trenter lived), Venice, Naples and Rome. Peter Gullers father photographer KW Gullers was modeled to Stieg Trenter fictional character Harry Friberg.

Det finns alltså en koppling mellan Stieg Trenter och mig, vi båda upptäckte den lilla staden och blev stora älskare av den. Själv upptäckte jag Levanto i slutet av 60-talet som 12-åring. Stieg Trenter var där på 40- och 50 talet. Först nu upptäcker jag att Stieg Trenter i en av sina böcker förlagt delar av berättelsen till Levanto, en stad som idag har knappt 6 000 innevånare och som fortfarande inte är speciellt känd för så många. De som upptäcker den vackra staden är ofta turister som besöker det världsberömda området Cinque Terre och gör en vandring över bergen till just, Levanto.

Jag kan undra om mina vänner i den lilla liguriska staden vid havet känner till att deras stad finns med i en mycket känd kriminalhistoria som utspelar sig i Stockholm och i Levanto? Visst är det fantastiskt!

I ett nyskrivet förord till Stieg Trenters bok skriver Laura Trenter (Stiegs dotter):

”Från 1947 tillbringade han stora delar av året i Italien. Först i Florens och Levanto och senare i Rom. Det var inte bara det italienska vädret som passade honom, också det italienska temperamentet, maten, drycken – och fotbollen.”

Det finns en del som tyder på att Stieg Trenter även bott en tid i Levanto. På Digitalt Museum står bland annat: Under en månad sommaren 1957 arbetade Peter Gullers (fotograf) på tidningen Epoca i Milano. I juli reste han till Levanto (där Stieg Trenter bodde), Venedig, Neapel och Rom. Peter Gullers far fotografen K. W. Gullers var förebild till Stieg Trenters romanfigur Harry Friberg.

Levanto H Carlberg

Kanske är det denna port som inspirerat till bokens framsida. Bilden tog jag i oktober 2015 i Levanto. – Perhaps it is this port which inspired the book’s front. The picture I took in October 2015 in Levanto. – Forse è questa porta che ha ispirato anteriore del libro. L’immagine che ho preso nel mese di ottobre 2015 a Levanto.

Tragikst Telegram Stieg Trenter 1947

The book Tragically Telegram by Stieg Trenter – 1947 – Cover illustration: Sylvan

The book ”Tragically telegram” is a crime novel by Stieg Trenter published in 1947. It is on the list of the best detective works. The story takes place in Stockholm and in the small Italian town of Levanto at Mare Ligure. Two Italian marquis daughters from the small town of Levanto in the Liguria had in the early 1920s, married, each with a Swedish shipowners’ son. Lucia Halden and Jana Ritter is now widowed since the late 30’s and share a beautiful apartment on Central Park Chaise in Stockholm. 

The introduction to this murder story set in one of the houses that surround Central Park Chaise in Stockholm. The park is a suggestive environment, especially in the evening. The fact that the gate to the park is locked at night to play some role in the book. The house in which several of the main characters live also has interesting possibilities for a thriller plot, with multiple outputs and projecting storeys.

The final section takes place in Levanto, the small Italian town in Liguria, both shipowners widows originated. In the summer of 1947 after the Treaty of Paris, it was once possible to travel down across the continent on vacation. Harry Friberg traveling by boat from Stockholm to Rotterdam and have his car with him – a new, gleaming Morris. He drives on to Paris under the plan. There are Vesper Johnson, on his way home from the US, where he remained during the entire package to the defendant part of the story. He persuades Friberg acting driver, with Italy as goals: the murderer will be there, says Johnson. This is the first of Stieg Trenter books where the story partly set in Italy, a country that Trenter was very fond of.

A few lines from the book:

”While we enjoyed the hotel’s own plate of spaghetti, broiled sheep with tomatoes, the province’s own red wine, cheese and fruit, the conversation revolved around the small town and the province of Levanto, an isolated part of the country at the Ligurian Riviera. There lived three thousand souls in the city itself, and as many of the villages on the mountain slopes. The people subsisted chiefly on fishing, wine and olive production. During July and August was filled the sandy beach of city residents who escaped the heat in Milan and Turin stone deserts. Otherwise Levanto not many who came from outside, and they lived their own somewhat isolated life. In the province, there were two cars and two hundred mules, for none of the villages led drive, the port did not exist, and of the seven hundred feet high surrounding mountain ranges, there was only a single drive. The only reasonably reliable communication was the railroad, but the trains that stopped were far too few, considered Isola Bardelli and looked deeply troubled”. 

Boken ”Tragiskt telegram” är en kriminalroman av Stieg Trenter utgiven 1947. Den finns med på listan över de bästa kriminalverken. Historien utspelar sig i Stockholm och i den lilla italienska staden Levanto vid Mare Ligure. Två italienska markisdöttrar från den lilla staden Levanto i Ligurien hade i början av 1920-talet gift sig med varsin svensk skeppsredarson. Lucia Halden och Jana Ritter är nu änkor sedan slutet av 30-talet och delar en vacker våning vid Centralbadsparken i Stockholm.

Inledningen till denna mordhistoria utspelar sig i ett av de hus som omger Centralbadsparken i Stockholm. Parken utgör en suggestiv miljö, särskilt på kvällen. Det faktum att grinden till parken låses om nätterna spelar en viss roll i boken. Det hus där flera av huvudpersonerna bor har också intressanta möjligheter för en deckarintrig, med flera utgångar och utskjutande våningar.

Den avslutande delen äger rum i Levanto, den lilla italienska staden i  Ligurien, som de båda redaränkorna härstammar från. Sommaren 1947, efter Parisfreden, var det åter möjligt att resa ner över kontinenten på semester. Harry Friberg reser med båt från Stockholm till Rotterdam och har sin bil med sig – en ny, blänkande Morris. Han bilar vidare till Paris enligt planen. Där befinner sig Vesper Johnson, på hemväg från USA, där han befunnit sig under hela den dittillsvarande delen av historien. Denne övertalar Friberg att agera chaufför, med Italien som mål: mördaren kommer att finnas där, menar Johnson. Detta är den första av Stieg Trenters böcker där handlingen delvis utspelas i Italien, ett land som Trenter var mycket förtjust i.

Några rader ur boken:

”Medan vi avnjöt hotellets egna platta spagetti, halstrat får med tomater, provinsens eget rödvin, ost och frukt, kretsade samtalet kring den lilla staden och provinsen Levanto, en isolerad landsända vid liguriska rivieran. Det bodde tretusen själar i själva staden och lika många i byarna på bergsluttningarna. Folket livnärde sig huvudsakligen på fiske, vin- och olivodling. Under juli och augusti kryllade sandplagen av stadsbor som flydde värmen i Milanos och Turins stenöknar. Annars var Levanto fattigt på främlingar och levde sitt eget tämligen isolerade liv. I provinsen fanns två bilar och cirka tvåhundra mulor, till ingen av byarna ledde bilväg, hamn existerade inte och över de sjuhundra meter höga omgivande bergskedjorna fanns blott en enda bilväg. Den enda någorlunda tillförlitliga kommunikationen var järnvägen, men tågen som stannade var på tok för få, ansåg Isola Bardelli och såg djupt bekymrad ut.”

Stieg Trenter in Levanto Italy

Levanto. A shadow sharing the road between the two women and the boy standing in the middle of it. Symbolism. Generation. Poverty. Cobblestone. Photo: Peter Gullers

In summary, when it comes to the small Ligurian town of Levanto, it is probably the case that there are many Swedes know it by Stieg Trenter book ”Tragic telegram.” Today live where nearly twice as many as when Stieg Trenter wrote the book. People live well in the lovely town and the villages in the mountains and during the tourist season April to early October, visiting many Levanto. Good and many roads do that today Levanto is not isolated by the sea, the trains run on time and there is easy access to both Genoa and La Spezia and further out in the country.

Sammanfattningsvis så när det gäller den lilla liguriska staden Levanto så är det nog så att det är många svenskar som känner till den genom Stieg Trenters bok “Tragiskt telegram”. Idag lever där nära dubbelt så många som när Stieg Trenter skrev boken. Människorna lever bra i den vackra staden och i byarna i bergen och under turistsäsongen april till början av oktober gästar många Levanto. Bra och många vägar gör att dagens Levanto inte är isolerat invid havet, tågen går i  tid och man når snabbt både Genua och La Spezia och vidare ut i landet.

About Stieg Trenter (1914-1967) was born as Stig Johansson, but took the name of Stieg Trenter after having first used it as a pseudonym, he got the idea from EC Bentley’s detective classic Trent ‘s Last Case. Stieg Trenter was a journalist and a highly acclaimed crime writer and Stockholm portrayer. He counted to The Big Four (along with Maria Lang, Hans Krister Rönblom and Vic Suneson). He debuted in 1943 with the crime novel ”No one can stop death”.

Om Stieg Trenter (1914-1967) föddes som Stig Johansson men tog namnet Stieg Trenter efter att först ha använt det som pseudonym, idén fick han från E.C. Bentleys deckarklassiker Trent”s Last Case. Stieg Trenter var journalist och en mycket uppskattad kriminalförfattare och stockholmsskildrare. Han räknas till De Fyra Stora (tillsammans med Maria Lang, Hans-Krister Rönblom och Vic Suneson). Han debuterade 1943 med kriminalromanen ”Ingen kan hejda döden”.

About Karl Werner Gullers (1916-98) was one of Sweden’s leading reportage photographers on assignments for magazines Behold, We and People in the Picture. He also produced many books. 1949, he was on tour in Italy with his friend and author Stieg Trenter. To Levanto they came to relax with a bit of sunbathing and swimming.

Om Karl Werner Gullers (1916–98) var en av Sveriges ledande reportagefotografer med uppdrag för tidskrifterna Se, Vi och Folket i Bild. Han producerade även många böcker. 1949 var han på rundresa i Italien med vännen och författaren Stieg Trenter. Till Levanto kom de för koppla av med lite sol och bad.

Levanto Photo: K W Gullers

Women stand around a man selling clothes. Photo: Peter Gullers, / Levanto – Italy – 1957

DSC08211

Levanto – HCG 2012

 

Levanto HCG2013

Levanto – HCG 2013

And here some music live from Levanto an evening in September 2012:

Levanto HCG2013

Levanto and Mare Ligure HCG2013

Levanto HCG2013

Levanto HCG 2013

 Salute Håkan Carlberg