Arkiv för kategori ‘Silvo Berlusconi’

 

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi anländer med ett leende till sin första dag på det nya ”jobbet”

In English see down! °

I morse klockan halv tio anlände Silvio Berlusconi,  77 år och ledare för Forza Italia, till det sjukhem utanför Milano där han nu under ett år, 4 timmar per vecka , skall göra samhällstjänst som straff. Straffet fick han efter att ha blivit dömd för skattebrott. Han kommer att vara på sjukhemmet med patienter med Alzheimers sjukdom. Han skall hjälpa till med bland annat rekreation vid det katolska ålderdomshemmet. Händelsen bevakades av media från hela världen. Berlusconi gjorde inga uttalanden.

Silvio Berlusconi

This morning at half past nine arrived Silvio Berlusconi, 77 years and leader of Forza Italia, to the nursing home outside Milan where he is now over a year, 4 hours per week, must do community service as punishment. The punishment he received after being convicted of tax offenses. He will be at the nursing home with Alzheimer’s patients. He will help with including recreation at the Catholic retirement home. The event was covered by media from around the world. Berlusconi made ​​no statements.

°

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi såg nöjd ut efter sin första dag på sin samhällstjänst.

Silvio Berlusconi

Prima sessione effettuata!

Source and images: La Repubblica

°

Here, a song of Zucchero – Everybody’s Got To Learn Sometime

Salute  Håkan Carlberg

Italy new government ? Matteo Rensi: Yes… I ….. don´t know ! ?  Sì … ….. non conosco ! ?

°

Italy’s new political star Matteo Renzi has been commissioned by President Napolitano to form the new government. 39-year-old Renzi becomes the youngest the Prime Minister in Italy and third in a row that got the job to lead Italy without the people had their say through elections.

Nuova stella politico Italia di Matteo Renzi è stato incaricato dal presidente Napolitano di formare il nuovo governo. 39-year-old Renzi diventa il più giovane Primo Ministro in Italia e la terza di fila che ha ottenuto il lavoro per guidare l’Italia senza le persone avevano la loro voce attraverso le elezioni.

Italiens nya politiska stjärna Matteo Renzi  har fått uppdrag av president Napolitano att bilda ny regering. 39-årige Renzi blir den yngste premiärministern  i Italien och den tredje i raden som fått jobbet att leda Italien utan att folket fått säga sitt genom val.

°

Berlusconi Italy 2014Good by for ever politics. . . . . .or . . . Definitivamente addio la politica. . . . . . o. . .

Time to build up a new ItalyTime to build up a new Italy ! Del tempo per costruire una nuova Italia!

Salute Håkan Carlberg 
SB°

Italiens regering spricker

°

Alla Berlusconis ministrar avgår

Italiens koalitionsregering har den senaste tiden hängt på en skör tråd. På lördagen brast tråden: alla ministrar från Silvio Berlusconis parti avgår. Partierna har trätt om budgeten – men Berlusconis skugga har vilat över grälen. Han fälldes i augusti för skattefusk och det är väntat att han snart förlorar sin plats i senaten, och då hamnar i husarrest eller fängelse. Ministrarnas uttalande kom bara timmar efter att Berlusconi uppmanat dem att avgå, efter regeringen beslutat att höja skatter, skriver AP.

Förtroendeomröstning nästa vecka

Premiärminister Enrico Letta hade före avhoppen sett sig tvungen att utlysa en förtroendeomröstning i parlamentet till nästa vecka, och frysa allt beslutsfattande inför den. Hans mitten-vänster har varit på reträtt när högern vägrat godta förslag om hur landets ekonomi ska reformeras.

Statens låneräntor ligger på farligt hög nivå och Internationella valutafonden (IMF) varnade i en rapport i fredags för Italiens läge.

Presidenten avgör

Om regeringen avgår kan president Giorgio Napolitano välja mellan att utlysa nyval och att be någon försöka bilda en ny koalitionsregering. Napolitano är emot nyval. Han sade tidigare i dag att det Italien behöver är en stabil regering, inte fler val.

– Vi behöver ett parlament som debatterar och jobbar, inte ett som bryts upp titt och tätt, sade han i Neapel.

Opinionsmätningar tyder på att de politiska blocken har ungefär lika stort stöd, så ett nyval kan mycket väl frambringa fortsatt dödläge.

Strid om skatter

Koalitionen mellan Demokratiska partiet (PD), som är mitten-vänster, och Berlusconis Frihetens folk (PDL) har regerat i fem månader.

PDL-ministrarna har, förutom att manifestera sin lojalitet med Berlusconi, också försökt pressa Letta att inte driva igenom planerade skattehöjningar, som Letta – och Italiens långivare – ser som nödvändiga för att bättra på statsfinanserna.

Källa:  TT

Salute Håkan Carlberg
Italy 2013

Tiden går för Italien. En månad efter valet har landet fortfarande ingen regering. President Giorgio Napolitano har haft hektiska dagar för att försöka få till stånd en ny regering. Målet har varit att skapa en regering med en bred enighet, men tyvärr har det handlat om en evig uppförsbacke. Napolitano tar nu en paus för att reflektera. Och vad några av italienarna tycker kan du läsa här nedan. 

President Giorgio Napolitano

President Napolitano, – Whew! It’s a little sweaty right now!

°

Time goes for Italy. A month after the election, the country has still no government. President Giorgio Napolitano has had hectic days of trying to establish a new government. The goal has been to create a government with a broad consensus, but unfortunately it was all about an eternal uphill. Napolitano is now taking a break to reflect. And what some of the Italians think you can read here:

Here are some comments from a couple of good friends in Italy
on the Italian elections and the vacuum created:

Dear Hakan,

°

politica è un CASINO.

°

NEW ELECTIONS?  Mah ……  Bad times!

°
Val i Italien 2013

°

Ciao Hakan!

In Italy there are economic and political problems

arising from governments previously chaired by

Berlusconi and election results that gave the

majority to the PD in a branch

of the Italian Parliament and does not allow

a stable government.

It ‘a mess!

°

Ciao Hakan,

In italia ci sono problemi economici e politici che

derivano dai governi in precedenza presieduti da

Berlusconi  e dal risultato elettorale che non ha dato

la maggioranza al PD in un ramo del parlamento

italiano e non consente un governo stabile.

E’ un casino!!!

°

Dear Hakan,

We DON’T KNOW what is happening, all those

overpaid politicians are quarrelling all the time,

as before the elctions, and the big problem is that

president Napolitano will retire in May….

a complete mess.

”Italia mia sì bella e perduta…”, always true.

The system is too rotten to be repaired, because we all

are guilty. It is too hard to change and nobody

wants to give up his bigger or smaller privileges.

°

Waiting for the miracle ! ? 

°

°
Salute Håkan Carlberg

Silvio Berlusconi

°

– Det är lite svettigt just nu!   

There is a bit sweaty right now!

°

Silvio Berlusconi har dömts till ett års fängelse för att ha läckt innehåll från en polisavlyssning till en av de tidningar han äger. Domen som självfallet Berlusconi kommer att överklaga lyder på ett års fängelse. Under mars månad kommer ytterligare två domar mot den forne premiärministern, ett brott handlar om en sexuell handling med en minderårig samt ett skattebrott.

Enligt Italiensk lag skall personer över 75 år och som dömts till ett fängelsestraff kortare än två år inte sitta i fängelse. Och, hur gammal är då herr Berlusconi? Jo, han är fyllda 76 år.

S Berlusconi
-Fan också!    -Damn it! 

°

Silvio Berlusconi, has been sentenced to a year in prison for having leaked content from a police interception to one of the newspapers he owns. The judgment which obviously Berlusconi will appeal reads as a year in prison. In March, the two judgments against the former prime minister, a crime involves a sexual act with a minor and a tax.

According to Italian law, persons over 75 years and sentenced to a term of imprisonment of less than two years to go to prison. And, how old is Mr. Berlusconi? Well, he is filled 76 years.

Salute Håkan Carlberg

Italienska valet 2013

I just got a new comment from a good friend in Italy after the muddled

election that has just been implemented in the country that I call

”paradise” but realize that it is a paradise with many different pages.

Like this, comments one of my friends his homeland Italy:

Dear Hakan!

Yes, I voted and Italy is a 

 

BIG CASINO!

Italienska valet ett Casino

Jag fick just en ny kommentar från en god vän i Italien efter det

virriga valet som just genomförts i landet som jag kallar ”paradiset”

men inser att det är ett ett paradis med många sidor.

Så här kommenterar en av mina vänner i Italien:

Dear Hakan!
Yes, I voted and Italy is a 
BIG CASINO!

Salute Håkan Carlberg
Val I Italien
Beppe Grillo – M5S – a winner – But. Are the Italian people winners?
°
There are sadness in Italy that it can not seem to form a strong
and clear government after the elections that ended yesterday.
Milan Stock Exchange has fallen by -4.6%, at lunchtime.
Banks have fallen the most, up to – 10%.
Stock markets across Europe and Asia also fall.
 
With a large national debt is increasing interest devastating.
There is talk of re-election.
 
  A good young friend I talked to in Italy is very concerned for the future.

 

He says:
 
”Italian election is a disgrace. As I always said to you, Italy is a
good place to spend a vacation, unfortunately not live in. We are
generally too ignorant. After all he has done, Berlusconi seems
to still be reliable for the Italians.
He gets the second most votes in this election. A sick old
sex addicts, mafia, sexist and a bad politician.
I really have no words to explain. Just a shame.
The good news that we are the first to have a powerful
Anti Political party Movimento 5 Stelle. ‘

 

With a youth unemployment rate is more than 30% and
a very high public debt requires
stable, long-term government.

Liguria feb 2013

Non solo il tempo crea il caos in Italia! 
Not only the weather creates chaos in Italy!

° 

Det är sorg i Italien över att det inte tycks kunna bildas en stark och tydlig
regering efter valet som avslutades igår. Milanobörsen har backat
med -4,6 %, vid lunchtid. Bankerna har sjunkit mest,
upp till – 10 %. Börserna runt om i Europa och i Asien faller också.
 
Med en stor statsskuld är ökande räntor förödande. Det talas om omval.
 
 En god ung vän jag talat med i Italien är mycket oroad för framtiden.

 

Han säger:
 
”Italienska valet är en skam. Som jag alltid sagt till dig,
är Italien ett bra ställe att tillbringa semester, tyvärr inte leva i.
Vi är i allmänhet alltför okunniga. Efter allt han
har gjort, verkar Berlusconi fortfarande
vara tillförlitlig för italienare.
Han får näst mest av rösterna i detta val. En sjuk gammal
sexmissbrukare, maffia, sexistisk och en dålig politiker.
Jag har verkligen inte ord för att förklara. Bara skam.
Den goda nyheten, att vi är de första att ha ett kraftfullt 
Antipolitiskt parti Movimento 5 Stelle. ”

 

Med en ungdomsarbetslöshet som uppgår
till mer än 30 % krävs en stabil
och långsiktigt regering. 

 

Salute Håkan Carlberg

Val i ITalien

°

Uncertainty about Italy’s future is great and the choice is still pending. Right now there is a stalemate and Italian President Napolitano will now have the main role to lead the country and find a way forward through talks with party leaders. The election results show three political blocks and voting figures for the three blocks left alliance with Bersani, right block with Berlusconi and the big Bang in the election Beppe Grillo dissatisfaction with the party M5S.

So even this morning there is no winner, it is clear that Bersani received majority of Parliament’s lower house barely. In the case of the Senate, this is not clear. Some speak of a new election.

Osäkerheten kring Italiens framtid är stor och valet är ännu inte avgjort. Just nu råder ett dödläge och Italiens president Napolitano får nu huvudrollen att leda landet och finna en väg framåt via samtal med partiledarna. Valresultatet visar på tre politiska block och röstsiffrorna för de tre blocken vänsteralliansen med Bersani, högerblocket med Berlusconi och de stora skrällen i valet Beppe Grillo med missnöjespartiet M5S.

Alltså ännu denna morgon finns ingen vinnare, klart är att Bersani fått majoritet till parlamentets underhus mycket knappt. När det gäller senaten är detta inte klart. Några talar om ett nyval. Berlusconi vill att rösterna räknas om. Börserna har öppnat mycket skakigt. Ett tufft läge helt enkelt. 

°

Preliminära resultat av valet till senaten kl 07.30:

°

Preliminary results of the elections

to the Senate at 07.30:

°

Bersani

Italia. Bene Commune – Pier Luige Bersani  29,5 %
Berlusconi
Centrodestra – Silvio Berlusconi 29,1 %
Monti
Con Monti per I`taila – Mario Monti 10,6 %
Grillo
MoVimento 5 Stelle – Beppe Grillo 25,5 %
Antonio
Rivoluzione Civile – Antonio Ingroia 2,2 %
Oscar
Fare – Oscar Giannino 1,1 %

(Photo/Källa/Fonte: La Repubblica)

Salute Håkan Carlberg
Val i Italien
Late tonight’s election results very uncertain in Italy. There is talk of possible new election, then it is very equally between Bersani and Berlusconi. Beppe Grillos figures, currently 25.5% of the votes impress.
Sent ikväll är valutgången osäker i Italien. Det talas om eventuellt nyval, då det är mycket jämt mellan Bersani och Berlusconi. Beppe Grillos siffror, just nu 25,5 % av rösterna imponerar.
°

Preliminära resultat av valet till senaten kl 23.24:

°

Preliminary results of the elections

to the Senate at 23.24:

°

Bersani

Italia. Bene Commune – Pier Luige Bersani  29,7 %
Berlusconi
Centrodestra – Silvio Berlusconi 29,0 %
Monti
Con Monti per I`taila – Mario Monti 10,6 %
Grillo
MoVimento 5 Stelle – Beppe Grillo 25,5 %
Antonio
Rivoluzione Civile – Antonio Ingroia 2,2 %
Oscar
Fare – Oscar Giannino 1,1 %

(Photo/Källa/Fonte: La Repubblica)

Salute Håkan Carlberg
M5S
Beppe Grillo and Movimento 5 Stelle is progressing. The choice is very even. Here, the latest figures from the election in Italy.
Beppe Grillo och Movimento 5 Stelle går framåt. Valet är mycket jämt. Här de senaste siffrorna från valet i Italien.
°

Preliminära resultat av valet till senaten kl 21.00:

°

Preliminary results of the elections

to the Senate at 21.00:

°
Italia. Bene Commune – Pier Luige Bersani  30,4 %
Centrodestra – Silvio Berlusconi 28,3 %
Con Monti per I`taila – Mario Monti 10,5 %
MoVimento 5 Stelle – Beppe Grillo 25,5 %
Rivoluzione Civile – Antonio Ingroia 2,2 %
Fare – Oscar Giannino 1,2 %

(Källa/Fonte: La Repubblica)

Salute Håkan Carlberg