An important election is now taking place in Italy. Here in Milan.

In Swedish see down

Today, September 25, Italy is going to new elections. Politics in Italy has not been stable for a long time. This summer, Italian President Sergio Mattarella dissolved parliament after Prime Minister Mario Draghi tendered his resignation.

Now it will be a fight between parties to the right, the right-wing nationalist Lega, Sergio Berlusconi’s bourgeois Forza italia and Fratelli D’Italia, the brothers of Italy led by Giorgia Meloni. These three parties are pitted against the social democratic party Partito Democratico. The person many believe will be the new Prime Minister is Giorgia Meloni, Fratelli D’Italia, the brothers of Italy. If that happens, Meloni will be the first female prime minister in Italy.

The very creative country Italy is the EU’s third largest economy, which has been in very tough economic times for a few years, has a very high national debt and high unemployment. So the election is now about taking hold of these things and moving the beautiful country and all its creative people upwards and forwards. Soon we will know what the Italians did for elections, who the new government will be.

Mio figlio Carl Ludvig un giorno, anno 2013, nella bellissima Genova
Idag är det ett mycket viktigt val för Italien och landets framtid. Monterosso al Mare i Ligurien

In Swedish

Idag, den 25 september, går Italien till nyval. Politiken i Italien har inte varit stabil på länge. I somras upplöste Italiens president Sergio Mattarella parlamentet efter att premiärminister Mario Draghi lämnat in en avskedsansökan. 

Nu blir det en kamp mellan partier till höger högernationalistiska Lega, Sergio Berlusconis borgeliga Forza italia och Fratelli D’Italia  Italiens bröder som leds av Giorgia Meloni. Dessa tre partier ställs mot det socialdemokratiska partiet Partito Democratico. Den som många tror blir blir den nya premiärministern är Giorgia Meloni,  Fratelli D’Italia, Italiens bröder. Om så sker blir Meloni den första kvinnliga premiärministern i Italien. 

Det mycket kreativa landet Italien är EU:s tredje största ekonomi som sedan några år har det mycket tufft ekonomiskt, har en mycket hög statsskuld och en hög arbetslöshet. Så valet handlar nu om att ta tag i dessa saker och föra det vackra landet och alla dess kreativa människor uppåt och framåt. Snart vet vi vad italienarna gjorde för val, vilken den nya regeringen blir. 

And here some music from Italy / E qui della musica dall’Italia

Adriano Celentano – Il ragazzo della Via Gluck

Salute Håkan Carlberg

The front of the shirt

In Swedish see down

Get beautiful pictures from Slipknot’s concert at Malmö Arena in August. My son Carl Ludvig experienced the band live and took some photos at the concert. I have now designed a t-shirt for my son and the design consists of his pictures from Slipknot’s concert. Slipknot is a band from the USA that was formed in 1995.

The back of the shirt

In Swedish

Får vackra bilder från Slipknots konsert på Malmö Arena i augusti. Min son Carl Ludvig upplevde bandet live och tog några bilder på konserten. Jag har nu designat en t-shirt åt min son och designen utgörs av hans bilder från Slipknots konsert. Slipknot är ett band från USA som bildades anno 1995.

Slipknot is playing at Malmö Arena in August 2022 – Photo: Carl Ludvig Carlberg

Salute Håkan Carlberg

From now on, the days are getting shorter and shorter

In Swedish see down

Goodbye summer, today, September 23, 2022, is the autumnal equinox and day and night are the same length. Now we walk on crackling leaves and look out over a forest colored by autumn. Now the days are getting shorter and shorter until the winter solstice, which occurs on December 21. Now the sun rises straight in the east and sets straight down in the west. At the North Pole there will now be six months of darkness and at the South Pole there will be daylight around the clock.

-Goodbye summer and welcome autumn!

Hösten är kommen

In Swedish

Adjö sommaren, idag, 23 september anno 2022,  är det höstdagjämning och dag och natt är lika långa.Nu går vi på sprakande löv och ser ut över en skog färgad av just hösten. Nu blir dagarna allt kortare ända fram till vintersolståndet som inträffar den 21 december. Nu går solen upp rakt i öster och rakt ner i väster. På Nordpolen blir det nu sex månaders mörker och på Sydpolen blir det dagsljus dygnet runt.

-Farväl sommaren och välkommen hösten!

And here some beautiful autumn music: L’autunno – Vivaldi

Salute Håkan Carlberg

My grandson Oscar picks beautiful and tasty apples – Photo: Frida Carlberg

In Swedish see down

We now live in an age filled with fruit in the gardens. My grandson Oscar, two years young, picked apples in an orchard in the south of Skåne. He was happy to pick red, beautiful and good apples for the first time in his life. Maybe he goes home in his wagon with the apples and bakes an apple pie and makes a good applesauce to eat during the winter and then remembers the autumn day when he picked beautiful and good apples.

Oscar fylld av glädje över att ha plockat äpplenPhoto: Frida Carlberg

In Swedish

Vi lever nu i en tid fylld av frukt i trädgårdarna. Mitt barnbarn Oscar, två år ung, plockade äpplen i en odling i det södra av Skåne. Han blev glad för att för första gången i sitt liv plocka röda vackra och goda äpplen. Kanske åker han hem i sin vagn tillsammans med äpplen och bakar en äppelpaj och gör en god äppelmos att äta under vintern och då minnas den höstdagen då han plockade vackra och goda äpplen.

Glädje – Happiness – La felicità – GlückPhoto: Frida Carlberg

And here an ”Apple Melody” – performed by Vibys Orkester

Salute Håkan Carlberg

An autumn day filled with beautiful leaves and a warm sun

In Swedish see down

It is a day filled with both spring and autumn.

The sun is shining this day, warming me.

This autumn day gives a feeling that it is spring.

The landscape is painted in beautiful colors.

The leaves say goodbye to their trees where 

they grew and had a beautiful life.

The ground is now swept in red, yellow and brown 

by the falling leaves.

Walking in the sun among all the beautiful trees

 brings joy.

En höstdag fylld av vackra löv och en varm sol

In Swedish

Det är en dag fylld av både vår och höst. 

Solen skiner denna dag, värmer mig.  

Denna höstdag ger en känsla av att det är vår. 

Landskapet är färgat  i vackra färger.  

Löven säger hejdå till sina träd där de vuxit 

och haft ett vackert liv. 

Marken fägas nu i rött, gult och brunt av 

de fallande löven.

Att vandra i solen bland alla vackra träd 

ger en glädje.

And here a beautiful autumn song by Björn Afzelius ”Autumn”

Salute Håkan Carlberg

Flooding in Marche in Italy. In black text the affected areas

In Swedish see down

A water bomb hit the Marche region in Italy very hard during the night of today, September 16.! At least 11 people have died and many are missing, including two children. At least 50 injured have been taken to hospital. The roads turned into rivers and in the Marche region, 400 millimeters of water fell in just a few hours, about a third of the normal amount of rain for a whole year in the area. The landscape became a sea of mud. The Marche region is located in the center of eastern Italy next to the Adriatic Sea. (Source: La Stampa)

Flooding in Marche in Italy.
Flooding in Marche in Italy.

In Swedish

En vattenbomb drabbade regionen Marche i Italien mycket hårt under natten till idag den 16 september.! Minst 11 människor har dött och många är saknade bland annat två barn. Minst 50 skadade har förts till sjukhus. Vägarna blev till floder och i regionen Marche föll det bara på några timmar 400 millimeter vatten ungefär lika mycket som en tredjedel av den normala regnmängden under ett helt år i området. Landskapet blev ett hav av lera.  Regionen Marche ligger i mitten av  det östra Italien invid det Adriatiska havet. (Källa: La Stampa)

Flooding in Marche in Italy.

Salute Håkan Carlberg

In Swedish see down

Some thoughts below, a text that I partially ”stole” from the singer and lyricist Björn Afzelius. Björn went to heaven in 1999, 52 years young, far too soon and there are many of us who miss his beloved song lyrics and his unique voice. Björn lived parts of his life in the Italian region of Liguria in the village of Castelvecchio di Rocca Barbena and there he wrote many of his emotional songs. Yes, now autumn is coming again and the sun disappears just like the days. -Everything can fall apart, but a heart can break into a thousand pieces.

Everything can break
and a heart can break into a thousand pieces
Above the clouds, the sky is always blue, they say
After the rain, the sun comes back
Friends disappear and life
going on Loneliness comes and you see
life with different eyes
And now autumn comes and the light disappears
The days are getting shorter and darker
Yes, anything can go wrong and a heart can go
into a thousand pieces

In Swedish

Några tankar här nedan, en text som jag delvis ”stulit” av sångaren och textförfattaren Björn Afzelius. Björn for till himlen 1999, 52 år ung, alldeles för tidigt och vi är många som saknar hans älskade låttexter och hans unika röst. Björn levde delar av sitt liv i den italienska regionen Ligurien i byn Castelvecchio di Rocca Barbena och där skrev han många av sina känslosamma sånger. Ja, nu kommer hösten åter och solen försvinner precis som dagarna. -Allting kan gå itu men ett hjärta kan gå i tusen bitar.

Allting kan gå itu
och ett hjärta kan gå i tusen bitar
Ovan molnen är himlen alltid blå sägs det
Efter regnet kommer solen åter
Vännerna försvinner och livet
går itu. Ensamheten kommer och man ser
livet med andra ögon
Och nu kommer hösten och ljuset försvinner
Dagarna blir kortare och mörkare
Ja, allting kan gå itu och ett hjärta kan gå
i tusen bitar

And the song ”A thousand bits” by Björn Afzelius

Salute Håkan Carlberg

The Prime Minister candidates Magdalena Andersson and Ulf Kristersson

In Swedish see down

So the election to the Riksdag in Sweden is over. All that remains is to count the last votes and we will be told who will lead Sweden on Wednesday. The Prime Minister candidates for the Social Democrats, Magdalena Andersson and the leader of the Moderates, Ulf Kristersson, met in a debate the day before the election. It will be a good debate. And, if you put together the ideas and opinions they both have, they could together form a very good government, the best for Sweden.

They and their leaders within the two parties have extensive experience and knowledge in many of the issues that are important for Sweden’s future. It would be best if they form a government together and share their knowledge and experience! The debate that took place on Saturday night, the day before election day, was positive. Yes, it was a loving meeting and maybe Magdalena and Ulf fell in love with each other!

I now hope that together they form a government with great breadth and so much knowledge and experience. Knowledge is always greater with both parties together. Yes, so that we once again have a safe Sweden with the best schools, the best care for both young and old, end gang violence and create the best conditions for business and to work hard on the climate issue. It is about action and doing things now and a lot is about building the best future for all our children and young people. The knowledge is always greater with the two parties together than with each of them.

Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i debatt i TV 4

In Swedish

Så är då valet till riksdagen i Sverige avslutad. Det som återstår är att räkna de sista rösterna och vi får ett besked om vilka som kommer att leda Sverige på onsdag. Statsministerkandidaterna för Socialdemokraterna, Magdalena Andersson och Moderaternas ledare Ulf Kristersson möttes i en debatt dagen före valet. Det blir en bra debatt. Och, lägger man ihop de idéer och åsikter de båda har så skulle de tillsammans kunna bilda en mycket bra regering, den bästa för Sverige.

De och deras ledare inom de två partierna har lång erfarenhet och kunskaper i många av de frågor som är viktiga för Sveriges framtid. Att de tillsammans bildar en regering och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter skulle bli bäst! Debatten som gjordes i lördags kväll, dagen innan valdagen blev positiv.  Ja det blev ett kärleksfullt möte och kanske blev Magdalena och Ulf kära i varandra!  

Jag hoppas nu att de tillsammans bildar en regering med en stor bredd och så mycket kunskap och erfarenhet. Kunskapen är alltid större hos de båda partierna tillsammans. Ja, så att vi åter får ett tryggt Sverige med den bästa skolan, den bästa vården för både unga och gamla, få slut på gängvåldet och skapa de bästa förutsättningarna för företagande och att arbeta hårt med klimatfrågan. Det handlar om handlingskraft och att göra saker nu och mycket handlar om att bygga den bästa framtiden får alla våra barn och unga. Kunskapen är alltid större hos de båda partierna tillsammans än hos var och en av dem. 

And some music from Sweden

Magnus Uggla: För kung & fosterland – For king & fatherland

Salute Håkan Carlberg

In Swedish see down

The battery company Northvolt will establish a battery factory in Borlänge. This is done at the recently closed paper mill in Kvarnsvenden. There, the properties will now be adapted to the new business and new buildings will also be built. In about 3 years, close to 1,000 employees will work at the factory. Northvolt was founded in 2015 by the economist and entrepreneur Peter Carlsson.

Northvolt CEO Peter Carlsson invited his staff, 2,500 employees !!! at a company festival in Folkets Park in Borlänge. There were employees who today work at Northvolt’s factories and they came from Sweden, Poland, Germany, Quebec and North America. They were treated to entertainment in the form of both local and international artists. The invited employees were allowed to stay two nights in tip tents in Folkets park. CEO Peter Carlsson seems to be a warm person with a big heart who really cares about his employees, imagine inviting 2,500 employees to a festival for a couple of days! This event for the employees of Northvolt shows that the management of the company has big hearts and are really very good leaders and entrepreneurs.

In these tents lived the 2 500 employees at the Northvolts festival!
Kvarnsveden’s paper mill, which has now been bought by Northvolt and is now being converted into a battery factory

In Swedish

Batteriföretaget Northvolt kommer att etablera en batterifabrik i Borlänge. Detta görs på det nyligen nerlagda pappersbruket i Kvarnsvenden. Där kommer nu fastigheterna att anpassas till den nya verksamheten och även nya byggnader kommer att byggas. Om ca 3 år kommer närmare 1 000 medarbetare att arbeta på fabriken. Northvolt grundades 2015 av ekonomen och entreprenören Peter Carlsson.

Northvolts VD Peter Carlsson bjöd in sin personal, 2 500 anställda !!!, på en företagsfestival i Folkets Park i Borlänge. Det var anställda som idag arbetar på Northvolts fabriker och de kom från Sverige, Polen, Tyskland, Quebec och Nordamerika. De bjöds på underhållning i form av både lokala och internationella artister. De inbjudna anställda fick bo två nätter i tiptält i Folkets park. VD Peter Carlsson verkar vara en varm person med ett stort hjärta som verkligen bryr sig om sina medarbetare, tänk dig att bjuda in 2 500 medarbetare till en festival under ett par dagar! Detta evenemang för de anställda i Northvolt visar att företagets ledning har stora hjärtan och verkligen är mycket goda ledare och entreprenörer. 

And some music with MISS LI born in Borlänge

Salute Håkan Carlberg

In a part of Söderhamn’s archipelago

In Swedish see down

On September 11, a referendum will take place in the municipality of Söderhamn on wind power in the municipality’s territorial waters. This has been preceded by a long and often fierce debate between politicians and the municipality’s residents. 

Now building wind farms in the sea outside Söderhamn will provide both electricity and new jobs. The city should also invest more in tourism as there are so many beautiful surroundings. We can now hope that wind farms are built in such a way that they do not disturb the people who live on the islands and along the sea. I moved from Söderhamn in the fall of 2000 to Lund in Skåne. I remember how impressed I was to see wind farms both in the sea and in the open landscape. Hope now that the residents of Söderhamn will vote on wind power in the sea outside Söderhamn that it will become a reality. Wind power provides renewable, cheap and emission-free electricity production. Today, wind power accounts for approximately 17 percent of total electricity production in Sweden.

Wind power in Skåne, in the south of Sweden

Söderhamn is a beautiful city by the sea. An old city that was founded in 1620. It is so nice to walk along the river that runs through the city and further out to the beautiful sea filled with hundreds of islands. You can hike up the two city mountains and look out over the city. There are many beautiful buildings, including Ulrika Eleonora’s church which was built at the end of the 17th century, Söderhamn’s town hall built in the 1860s, Borrhuset built in the middle of the 18th century and the Oscarsborg observation tower built in 1895.The city’s population has declined in recent years and large residential areas have been demolished, the LM Ericsson factory closed down in the late 1990s as well as the F 15 air flotilla, so jobs have dwindled.

Ulrika Eleonora’s church
A small village by the sea in Söderhamn municipality

In Swedish

Den 11 september sker en folkomröstning i kommunen Söderhamn om vindkraft i kommunens territorialvatten. Detta har föregåtts av en lång och ofta hård debatt bland politiker och kommunens innevånare.

Att nu bygga vindkraftsparker i havet utanför Söderhamn kommer att ge både el och nya jobb. Staden borde också satsa mer på turismen då det finns så många vackra omgivningar. Vi får nu hoppas att det byggs vindkraftsparker på ett sådant sätt att de inte stör människorna som bor på öarna och längs havet. Jag flyttade från Söderhamn hösten år 2000 till Lund i Skåne. Jag minns hur imponerad jag blev av att se vindkraftsparker både i havet och i det öppna landskapet. Hoppas nu när innevånarna i Söderhamn skall rösta om vindkraft i havet utanför Söderhamn att det blir verklighet. Vindkraften ger förnybar, billig och utsläppsfri elproduktion. Idag står vindkraften för cirka 17 procent av den totala elproduktionen i Sverige.

Söderhamn är en vacker stad invid havet. En gammal stad som grundades anno 1620.  Det är så fint att gå längs ån som rinner genom staden och vidare ut till det vackra havet fyllt av hundratals öar. Man kan vandra upp på de båda stadsbergen och se ut över staden. Där finns många vackra byggnader bland annat Ulrika Eleonora kyrka som byggdes i slutet av 1600-talet, Söderhamns rådhus byggt på 1860-talet, Borrhuset byggt i mitten av 1700-talet och utsiktstornet Oscarsborg byggt 1895. Stadens befolkning har minskat under de senaste åren och stora bostadsområden har rivits, LM Ericssons fabrik lades ner i slutet av 1990-talet liksom flygflottiljen F 15, så jobben har minskat. 

Söderhamnsån and on Östra berget Oscarsborg’s observation tower

And some music from Söderhamn: ”Apache” with GUITAR 66

Salute Håkan Carlberg