Levanto Per Amatrice 2016

Staden LEVANTO anordnar en middag för offren för jordbävningen drabbade bland annat staden Amatirce i det centrala av Italen den 24 augusti 2016.

Levanto för Amatrice

In English see down

Efter den jordbävning som har drabbade centrala Italien den 24 augusti 2016, anordnas nu en välgörenhetsmiddag av staden Levanto i det södra Ligurien och olika välgörenhetsorganisationer som är verksamma i området. Det blir en middag på Piazza Cavour den 9 september, där intäkterna doneras till en av de drabbade kommunerna, Amatrice. Middagsmenyn har kopplingar till Amatrice då det serveras Pasta Amatriciana, asodo, godsaker och lokalt producerat vin.

Det är verkligen vackert och fint av folket i Levanto att skänka sina tankar, och samla in pengar, till alla de drabbade av den förödande jordbävningen som krävde 290 människors liv och hundratals skadade och tusentals som mist sina bostäder.

Över hela Italien sker nu insamlingar i olika former för de drabbade – tankarna går till människorna med hopp om att allt snart skall bli bra.

Levanto for Amatrice

°

After the earthquake that has hit central Italy August 24, 2016, now organized a charity dinner of the town of Levanto in the southern Liguria and various charity organizations operating in the area. There will be a dinner in Piazza Cavour September 9, the proceeds will be donated to one of the affected communities, Amatrice. The dinner menu has links to Amatrice when it served Pasta Amatriciana, asodo, goodies and locally produced wine.

It is really nice and fancy of the people in Levanto donating their thoughts, and collect money, to all those affected by the devastating earthquake that claimed 290 lives and injured hundreds and thousands who lost their homes.

Over the whole of Italy is now fundraising in various forms for those affected – thoughts go to the people with the hope that everything will soon be fine.

Salute Håkan Carlberg
Strömmen Stockholm HCG 2013

Stockholm

-En god vän ringer.

Han frågar om vi kan ses i Stockholm kommande dag. Det är många år sedan vi sågs, då han under många år bott i en annan del av världen, och det skulle vara fantastiskt att ses. Jag tackar ja, bokar biljetter för att resa ner kommande morgon. Sitter så på tåget och mina tankar snurrar. Hur länge sedan var det vi sågs ”live”? Vi har talats vid via telefon och mail. Vi skall ses vid varuhuset NK:s huvudingång. Går från Centralen och upp via Regeringsgatan för att snabbt inhandla en produkt som bara finns i en affär där. Därefter vidare till NK. Där står en man som är bekant och talar i sin mobiltelefon, men är det min gode vän? En dam dyker upp och mannen stannar henne samtidigt som han fortsätter att tala i mobilen. Så pekar han på mig och damen tittar mot mig och ler. Jo, det är min gode vän, mannen med mobilen. Så går jag fram och vi hälsar, damen presenterar sig och även hon är uppväxt i den lilla staden invid Bottenhavet där vi vuxit upp. Så småningom dyker minnen upp och jag kommer ihåg henne från min tid i staden. Jag har min senaste bok innehållande noveller och dikter i min väska. Jag signerar ett exemplar och ger till damen som tar emot boken med ett varmt leende. 

Så går jag och min gode vän, hela tiden pratandes, vidare bort mot Sergels Torg och Drottninggatan. Jag föreslår en kopp Espresso men min vän dricker inte kaffe. Han föreslår en öl och vi går in på en bar och vi dricker en öl med ursprunget i Italien. Det blir massor av prat, minen dyker upp. Vi går så vidare och skall åka till Lilla Essingen. Min vän tar upp sin mobil. Knappar in var vi befinner oss och sänder ett meddelande till ett taxiföretag som finns på nätet. En karta dyker upp på displayen och där visas var den beställda taxin befinner sig, vem som kör och registreringsnumret på bilen. Efter två minuter stannar en bil, det är taxin. Imponerande, det har hänt saker…

Vi når så fram till den vackra lilla ön i Mälaren. Går in i en mycket vackert möblerad lägenhet med högt i tak och med skön utsikt. Fortsätter så att tala om tider som flytt, om vänner från en annan tid, om företagande och om världen. Det blir en middag på en lokal restaurang med en italiensk god maträtt. Återigen massor av prat. Min gode vän har verkligen ett stort hjärta när han berättar om livets stunder. Går så åter till den vackra lägenheten. Vi sätter oss på balkongen i lägenheten på den lilla ön bara 10 minuter från Stockholms centrum. Vi blir sittande och talandes på balkongen i storstadens lugn. Tiden går, det blir  midnatt och det har blivit tid för att sova. 

Vi människor har inte så många riktigt goda och ärliga vänner, vänner med ett varmt hjärta och som bryr sig om. Dessa timmar förändrar mig och jag ser positivare på tillvaron och ser möjligheter framåt.

Det blir en frukost och så är det dags att skiljas. Jag reser mot nordväst och min gode vän reser till sin familj i USA. Hinner vandra helt kort i kvarteren på Norrmalm, innan tåget skall ta mig vidare. Tankarna är nu på allt vi talat om, tider som flytt och tider som kommer. Stannar till i den lilla parken Norra Bantorget. Mina tankar går nu till min yngste son och alla gånger vi besökt Stockholm och gått i området och upplevt livet i den stora staden.

Carlbergska huset - LO-borgen H Carlberg 2016

Carlbergska huset (numera LO-borgen) sett från parken Norra Bantorget – Stockholm.

Salute Håkan Carlberg
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visit the earthquake-hit area in central Italy.

In English see down!

Italiens president Sergio Mattarella har besökt det jordbävningsdrabbade området i mellersta Italien. President Mattarella framförde ett varmt tack, och skakade mångas händer, till alla frivilliga och brandmän som outtröttligt arbetat för att rädda liv. Jordbävningen som inträffade tidigt på morgonen den 24 augusti 2016 har krävt minst 290 människors liv.        Jorden fortsätter skälva och hittills har det registrerats 1 332 skalv. Arbetet fortsätter nu med att röja upp och att rädda liv.

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visit the earthquake-hit area in central Italy.

Runt om i Italien samlas nu pengar in till jordbävningsoffren. Bland annat serverar restauranger en pastarätt som har rötterna i det området och med namnet från den värst drabbade staden Amatrice, Amatrice Pasta. 2€ per doneras av restaurangerna för varje portion som serveras.

In English

Italian President Sergio Mattarella has visited the quake-hit area in central Italy. President Mattarella expressed heartfelt thanks, and shook many people’s hands, to all the volunteers and firefighters who worked tirelessly to save lives. The earthquake that occurred in the early morning 24 August 2016 have killed at least 290 people. The earth continues to tremble and so far it has recorded 1332 earthquakes. Work continues to clear up and to save lives.

Spaghetti allamatriciana

Spaghetti dish with origins from the town Amatrice.

Around in Italy are gathering money to the earthquake victims. Among other restaurants serve a pasta dish that has roots in the area and named from the worst-hit town of Amatrice, Amatrice Pasta. € 2 per donated by restaurants for each portion served.

Amatrice Italy 2016 08 24

The city of Amatrice after the earthquake that destroyed the city. – Staden Amatrice efter jordbävningen som förstörde staden. – La città di Amatrice dopo il terremoto che distrusse la città.

Terremoto. Italy 2016 08 24

The tough, hard and tragic work continues after the earthquake that hit central Italy August 24, 2016.

Bruce Springsteen sang during his concert in New Jersey, USA, the song ”My City of Ruins” which he dedicated to the victims of the earthquake in Italy. / Bruce Springsteen sjöng under sin konsert i New Jersey, USA,  en sång ”My City of Ruins” som han tillägnade  offren för jordbävningen i Italien. / Bruce Springsteen ha cantato durante il suo concerto a New Jersey, Stati Uniti d’America, la canzone ”My City of Ruins”, che ha dedicato alle vittime del terremoto in Italia.

Bruce Springsteen New Jersey 2016

Bruce Springsteen at the concert in New Jersey

Bruce Springsteen sings ”My City of Ruins”

Funeral of the victims of the earthquake in Ascoli - 20160827

Funeral Ceremony for the victims of the earthquake in the Ascoli. – Begravningsceremoni för offren för jordbävningen i Ascoli. – Cerimonia funebre per le vittime del terremoto in Ascoli.

Salute Håkan Carlberg
The Tallest Man on Earth

The Tallest Man on Earth

In English see down!

Tallest Man on Earth slog igenom 2006 och firar nu 10 årsjubileum med en turné över hela världen Europa, USA, Singapore och Australien! En imponerade artist som på kort tid ”frälst” människor och länder runt om på vårt jordklot med sin känslosamma musik! 

Kristian Matsson, som The Tallest Man on Earth heter, är en sångare och gitarrist som är uppväxt i Leksand i landskapet Dalarna. Han har en mycket speciell och känslosam röst, bra texter och ett kreativt gitarrspelande. Sitt stora genombrott i världen fick han 2008 då han släppte skivan Shallow Grave. Skivan blev mycket populär och han turnerade i Australien, Europa och USA. Vissa har jämfört The Tallest Man on Earth med Bob Dylan.

Hans musikstil klassas som Folkindie och Kristian Matsson anses som en av de absolut främsta av artisterna i världen inom den musikstilen. ”Dark Bird is Home” är hans fjärde album som släpptes 2015. Texterna handlar mycket om fruktan, mörker, brist på sömn. Idag bor han i New York och ibland invid älven i Gagnef, Dalarna. Just nu förbereder han sin höstturné och planerar att ta det lugnt med turnerandet under 2017. Nu blir det en konsert på ”hemmaplan”, Dalhalla, den tredje september. Sedan väntar världen på The Tallest Man on Earth!

Jag tipsar mina goda vänner i Milano om The Tallest Man on Earth och hans konsert på Fabrique i just Milano den 16 september. Tack för musiken, The Tallest Man on Earth!

And a song with Tallest Man on Earth from 2010,

”King of Spain”

The Tallest Man on Earth

The Tallest Man on Earth playing by the river – an evening in Sweden by the lovely river

Tallest Man on Earth broke through in 2006 and now celebrating 10 year anniversary with a tour all over the world Europe, the US, Singapore and Australia! An artist who impressed in a short time ”saved” people and countries around our globe with its sentimental music!

Kristian Matsson, which is TheTallest Man on Earth name, is a singer and guitarist who grew up in Leksand in Dalarna province of Sweden. He has a very special and emotional voice, good lyrics and creative guitar playing. His big break in the world, he was in 2008 when he released the album Shallow Grave. The album became very popular and he touring in Australia, Europe and the United States. Some have compared The Tallest Man on Earth with Bob Dylan.

His music style is classified as Folk Indie and Kristian Matsson is considered as one of the absolute best artists in the world in the music style. ”Dark Bird is Home” is his fourth album, released in 2015. The lyrics are a lot of fear, darkness, lack of sleep. Today he lives in New York and sometimes next to the river in Gagnef, Dalarna in Sweden. Right now he is preparing his autumn tour and plan to take it easy with touring in 2017. Now it will be a concert at ”home”, Dalhalla, September 3. Then the world is waiting on The Tallest Man on Earth! 

I provide tips of my good friends in Milan of The Tallest Man on Earth and his concert at the Fabrique in particular Milan on 16 September. Thanks for the wonderful music, The Tallest Man on Earth!

And so a wonderful song 

The Tallest Man on Earth sings:

”Love Is All”

Salute Håkan Carlberg
Amatrice Italy 2016

Amatrice, en stad som inte längre existerar – Amatrice, a town that no longer exists

Kraftig jordbävning i centrala Italien

Italy 2016 08 24

Sorg i Italien efter jordbävningen den 24 augusti 2016.

In English see down

Ett jordskalv drabbade centrala Italien, regionerna Lazio, Marche, Umbrien och Abruzzo, vid halv fyra tiden denna morgon den 24 augusti 2016. Minst 268 personer har omkommit och 400 skadade vårdas på sjukhus  (2016 08 26). Det ifrågasätts nu om nybyggda hus i de olika regionerna svarar upp till de krav som finns när det gäller byggnation i områden där risk för jordbävningar förekommer. Många vägar i de drabbade områdena är helt avskurna.

Skalvet hade en magnitud på 6,2, med epicentrum omkring 8 mil sydöst om Perugia. Skalvet kändes av ända till Rom. Det har även inträffat ett jordskred. Risken är nu att det kommer efterskalv. Borgmästaren i staden Amatrice säger så sorgligt att staden inte längre finns. Italien är i tårar.

Skolorna i de drabbade områdena har nu problem var de skall placera eleverna, när nu höstterminen snart skall startas upp,  då mängder av skolor förstörts vid jordbävningarna. Det har talats om att eleverna skall bussas till andra städer, vissa kommuner kommer inte att klara av detta ekonomiskt.

 Amatrice

Earthquake, despair and courage in the faces of the people – Amatrice

Italien 20160824

Italy 2016 08 24

Italy 2016 08 24

Människor på gatorna utstrålar skräck och förtvivlan efter den

kraftiga jordbävningen. De mest drabbade städerna

är Amatrice, Pescara del Tronto och Accumoli.

En jordbävning drabbade även området svårt år 1639.

°  °  °

Strong earthquake in central Italy

An earthquake hit central Italy, regions of Lazio, Marche, Umbria and Abruzzo, at half past three this morning August 24, 2016. At least 268 people have died and 400 injured being treated in hospital (2016 08 26). It is now being questioned about the newly built houses in the different regions meets the requirements that exist in the construction in areas where the risk of earthquakes occur. Many of the roads in the affected areas are completely cut off. 

The quake had a magnitude of 6.2, with the epicenter about 8 mil southeast of Perugia. The quake was felt all the way to Rome. It has also occurred a landslide. The risk now is that they will aftershocks. The mayor of the town of Amatrice says so sad that the city no longer exists. Italy is down in tears.

The schools in the affected areas now have a problem where to place the students, now that autumn term will soon be started up, then lots of schools destroyed by the earthquake. It has been said that the students will be bussed to other cities, some municipalities will not cope with this financially.

Italy 2016 08 24

Earthquake, despair and courage in the faces of the people.

People on the streets radiate fear and despair

after the severe earthquake. The most affected cities

are Amatrice, Pescara del Tronto and Accumoli.

°  °  °

Earthquake. Arquata, the pain of a grandmother:

”Do not we all went out of the house”

Through the link below you can see a very sad woman talk about her experiences.

http://video.repubblica.it/embed/dossier/terremoto-24-agosto-2016/terremoto-arquata-il-dolore-di-una-nonna-non-siamo-usciti-tutti-da-quella-casa/249847/249994&width=320&height=180

Italy 2016 08 24

Italy 2016 08 24

 Amatrice

The center of Amatrice destroyed.

An earthquake hit the area difficult year 1639th.

Earthquake, the first night of the displaced

Earthquake, the first night of the displaced. Den första natten för de drabbade av jordbävningen i det centrala Italien. Terremoto, la prima notte degli sfollati.

Salute Håkan Carlberg

ZUCCHERO in Rome 2016

In English see down!

Får en fantastisk inbjudan till ett speciellt evenemang i Rom. Det är en aktivitet som tillägnas artisten Zucchero, en av mina absoluta favoriter när det gäller italiensk musik. Och, jag har fått en gratisinbjudan! Gissar att det kommer att handla mycket om hans nya album ”Black Cat”. Tiden är allt för knapp då evenemanget sker den 29 augusti. Molte grazie per la l’invito Zucchero!

ZUCCHERO in Rome 2016

Get a great invitation to a special event in Rome. It is an activity dedicated to the artist Zucchero, one of my favorites when it comes to Italian music. And, I have received a free invitation! Guess it will involve a lot about his new album ”Black Cat”. However I do not have time then the event will be on 29 August. Molte grazie per la l’invito Zucchero!

-Here a song by Zucchero from his new album ”Black Cat”

-Här en låt med Zucchero från hans nya skiva ”Black Cat”

”13 Buone Ragioni” / ”13 Reasons”

Salute Håkan Carlberg
Dovhjort H Carlberg

Hjortar invid berget

In English see down!

Dagar går. Dagarnas ljus blir allt kortare. Det har nu gått två månader sedan ljusets höjdpunkt, midsommarens afton. Får en känsla av att sommarens dagar är räknade. Går vi nu här i norden mot sensommar och höst? Reser upp till bergen. Berg som jag länge bara skådat på håll. I branterna växer blåbär och lingon. Ståtliga tallar och granar förgyller bärens små buskar. Flockar av fåglar drar iväg i riktning mot söder. Känns som att det nu gått ännu ett år och att sommaren är över. Plockar de mogna blåbären och blandar upp dem med vackra röda lingon.

Blåbärsplockning H Carlberg 2016

Blåbärsplockning i den sena sommaren

Barndomens söndagsutflykter med bärplockning och upplevelser av skogar i Hälsingland dyker upp i minnet. Mor, far och lillasyster, hinkar och en väska med fika. Vandringar i djupa skogar fyllda av bär och svamp, spännande grottor och träd att klättra i. Reste gjorde vi i familjens blå-vita Opel Rekord, designad med lister av krom. Så blixtrar det och hela himlen är klädd av svarta moln. Jag är tillbaka i nuet där på berget fyllt av blåbär en sensommardag. En kall vind blåser längs bergets branter och vindarna för ner ett strilande iskallt regn. Sommaren har flytt, rest någon annanstans.

Sol Håkan Carlberg 2011

Sundown – Al tramonto – Solens nedgång

In English

Days go. Days of light is short. It has now been two months since the high point of light, midsummer evening. Get the feeling that summer’s days are numbered. We are now here in the north against the late summer and autumn? Travelling up to the mountains. Mountains I only seen from a distance. In the precipices grows blueberries and lingonberries. Beautiful pines and firs compliment berries small shrubs. Flocks of birds takes off in the direction of the south. Feels like it is now gone for another year, and that summer is over. Picking the ripe blueberries and mix them up with beautiful red berries.

Blåbärsplockning H Carlberg 2016

Blueberry picking in late summer.

Sunday outings as children with berry picking and experiences of forests in Hälsingland show up in my memory. Mother, father and little sister buckets and a bag filled with bread and drink. Hikes in deep forests full of berries and mushrooms, caves and trees to climb. Traveled we made in the family’s blue-white Opel Rekord, designed with strips of chrome. So there is lightning, the whole sky is covered by black clouds. I’m back in reality there on the mountain full of blueberries a late summer day. A cold wind blowing along the mountain slopes and winds down to a pouring icy rain. Summer has traveled elsewhere.

Tomas Ledin sings:

”Sommaren Är Kort” – ” Summer is short ” – ”L’estate è breve” 

Salute Håkan Carlberg